Group IB

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Group IB (תרגום: קבוצת IB) מפתחת תוכנה וחומרה לביצוע הגנת סייבר יזומה.

בשנת 2015 הכריזה גרטנר על החברה כאחת מ-7 החברות המובילות בעולם למודיעין על איומי סייבר[1]. בשנת 2017, הפכה החברה למנהיגת "Russia Threat Intelligence Security Services Market Analysis" (תרגום: ניתוח שוק האיום על שירותי אבטחת מידע של רוסיה) שבוצע על ידי IDC (תאגיד המידע הבינלאומי)[2] והוגדרה אחת מחמשת החברות למודיעין על איומים בעולם על פי הדו"ח המקיף של סקירת מודיעין איומי חוץ, שמפורסם על ידי פורסטר[3].

המשרדים הראשיים של החברה ממוקמים במוסקבה[4].

היסטוריה

איליה סחקוב, מייסד Group-IB

Group-IB הוקמה בשנת 2003 על ידי קבוצת סטודנטים באוניברסיטה הטכנולוגית באומן במוסקבה בהנהגת איליה קונסטנטינוביץ סחקוב, כארגון לחקירת פשעי סייבר. הקבוצה הייתה מעורבת פעילה בחקירה, מעקב והבאה לדין של פושעים וארגוני פשיעה בתחום הסייבר, ומתמחה במיוחד במקרים קשים לפיצוח ובמקרים עם רגישות גבוהה, כאשר בין הצדדים המעורבים קיימים אישים בכירים בממשלות או תאגידים, וכן ארגונים משפיעים בעלי מטרות מפוקפקות[5]. זאת תוך שיתוף פעולה מלא עם סוכנויות מעקב וביון ממשלתיות או תובעים בעלי אמצעים[6].

הקבוצה הייתה שותפה למקרה הראשון בו זוהו והובאו לדין מארגני ופושעי סייבר, אשר היו מעורבים בגנבת מידע פיננסי בעזרת נוזקה למחשבי PC, מכשירים ניידים, והתקפות phishing, שכוונו אל מוסדות פיננסיים ברוסיה. הקבוצה פועלת באופן שוטף במישור הבינלאומי בשיתוף פעולה עם ארגוני ביון ואכיפה במדינות שונות בכדי לאתר פושעים במקומות המסתור שלהם. על פי הקבוצה, היא נטלה חלק פעיל בכ-80% מהמקרים בעלי פרופיל גבוה בנושא סייבר ברוסיה[7].

הערות שוליים

  1. ^ Ruggero Contu, Rob McMillan (14 באוקטובר 2014). "Competitive Landscape: Threat Intelligence Services, Worldwide, 2015". Gartner. 
  2. ^ Maslennikov, Denis (2017). "Russia Threat Intelligence Security Services 2016 Market Analysis and 2017–2021 Forecast". International Data Corporation. 
  3. ^ "Cyber Threat Intelligence Vendor landscape by Forrester". Forrester Research. 2017. 
  4. ^ לחברה היו משרדים במגוון מקומות בעולם, כולל ניו-יורק, אולם לטענתה הוטרדו באופן קבוע על ידי סוכנויות ביון מקומיות כמו ה FBI, ויחידות משטרה
  5. ^ Jim Finkle and J.R. Wu (5 בינואר 2017). "Taiwan ATM heist linked to European hacking spree: security firm". Reuters. 
  6. ^ "Group-IB supports INTERPOL in disrupting Dorkbot botnet". Group-IB. 17 בדצמבר 2015. 
  7. ^ "About Group-IB". Group-IB. 80% of high-profile cybercrimes in Russia and CIS are investigated by Group-IB 

NivdakVeushar.png