Difference between revisions of "תבנית:משתמשים לתיוג בדיונים"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
(עריכה)
Line 1: Line 1:
{{{1|עורכים}}}{{א|יהונתן|{{כ}}}}{{א|דוד|{{כ}}}}{{א|התרשתא|{{כ}}}}{{א|Yr|{{כ}}}}{{א|זכריהו בן בניה|{{כ}}}}{{א|איש גלילי|{{כ}}}}{{א|גוראריה|{{כ}}}}{{א|ארי|{{כ}}}}{{א|מצולות ים|{{כ}}}}{{א|ביבליופיל|{{כ}}}}{{א|משתמש ישן|{{כ}}}}<noinclude>
{{{1|עורכים}}}{{א|יהונתן|{{כ}}}}{{א|דוד|{{כ}}}}{{א|התרשתא|{{כ}}}}{{א|Yr|{{כ}}}}{{א|זכריהו בן בניה|{{כ}}}}{{א|איש גלילי|{{כ}}}}{{א|גוראריה|{{כ}}}}{{א|ארי|{{כ}}}}{{א|מצולות ים|{{כ}}}}{{א|ביבליופיל|{{כ}}}}{{א|משתמש ישן|{{כ}}}}{{א|יהודה|{{כ}}}}<noinclude>


{{קיצור דרך|[[תב:משלב]]}}
{{קיצור דרך|[[תב:משלב]]}}

Revision as of 21:10, 12 December 2020

עורכים


תבנית זו משמשת לתיוג העורכים בדף בו נעשה שימוש בתבנית (העורכים יקבלו חיווי על אזכור שמם), ומשתתפים בה משתמשים המעוניינים באזכור שמם בדיונים.


התבנית תיצור את המילה "עורכים", ובמקביל תתייג את המשתמשים שנרשמו אליה:

  • אופן השימוש

{{משתמשים לתיוג בדיונים}} ‏←‏


ניתן גם להוסיף מילה/מילים אחרת/אחרות בפרמטר, והיא זו שתוצג על ידי הצבת התבנית; ובמקביל יתויגו המשתמשים שנרשמו לתבנית:

  • אופן השימוש

{{משתמשים לתיוג בדיונים|בעלי דעה נוספים}} ‏←‏ בעלי דעה נוספים