Open main menu

האנציקלופדיה היהודית β

תבנית:מאגר - ערך מאנציקלופדיה הלכתית רפואית

תבנית לערכים שהועלו למרחב מאגר מאנציקלופדיה הלכתית רפואית. התבנית מכלילה בקטגוריה:אנציקלופדיה רפואית הלכתית - ערכים גולמיים.

ניתן להכניס פרמטר הסתיים=כן, ואז הערך לא ייכלל בקטגוריה.

דוגמה: