שיחת אנציקלופדיה:בית הוועד

From האנציקלופדיה היהודית
Revision as of 22:30, 17 February 2021 by מכלולאי (talk | contribs) (נטפרי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

שינוי שם

Yes check.svg התקבלה הצעת שינוי שם שעלתה בדף זה. בדף זה התנהל דיון בו הוצע לשנות את שמו של הדף, וההצעה התקבלה.

היות שדף זה נועד, לפי חזון יוצרו, לשיחות בעניינים תורניים, ומן הסתם כוונתו הייתה ל"בית ועד לחכמים", אני מציע לשנות את הדף לאנציקלופדיה:בית ועד לחכמים. אפשר גם לעשות קיצור (כמו שראוי לעשות לכל דפי מרחב אנציקלופדיה): אנ:בול. איש גלילישיחה • י"ג באדר ב' ה'תשע"ט • 20:15, 19 במרץ 2019 (IST)

Symbol question.svg מתלבט, מחד גיסא השם המוצע אכן מתאים יותר, מאידך, יתכן וזה ארוך ומסורבל מידי. בברכה, גוראריה (שיחה) 15:30, 22 במרץ 2019 (IST)
מציע לחשוב גם על כיוונים נוספים כפי שהוצעו בצ'אט ובשיחת אנציקלופדיה:מזנון, למשל אנציקלופדיה:חדר קפה. התרשתאשיחה • י"ז באדר ב' ה'תשע"ט • 16:31, 24 במרץ 2019 (IST)
כמו שכתבתי בדף שיחת אנציקלופדיה:מזנון, מטרת דף זה שונה, ולכן ההצעות שהצעת כאן לא רלוונטיות לכאורה. איש גלילישיחה • י"ז באדר ב' ה'תשע"ט • 16:46, 24 במרץ 2019 (IST)
כדי להבהיר את ההבדלים (אם ישנם) צריך שיוצרי הדפים יכתבו פתיח שיבהיר את מטרת הדף. התרשתאשיחה • י"ח באדר ב' ה'תשע"ט • 18:36, 24 במרץ 2019 (IST)

יש מידה רבה של יהירות וימרה בכותרת "בית ועד לחכמים", מציע לשנות לבית הוועד. זכריהו בן בניהשיחה • ט"ו בסיוון ה'תשע"ט 15:40, 18 ביוני 2019 (IDT)

בית ועד לחכמים זה שם נרדף ל'בית מדרש'. גורשיחה • ט"ו בסיוון ה'תשע"ט • 15:49, 18 ביוני 2019 (IDT)
אני יודע, אבל נרדפותו מקורה בהנחה שבאותו בית מדרש מתוועדים חכמים. זכריהו בן בניהשיחה • ט"ו בסיוון ה'תשע"ט 15:52, 18 ביוני 2019 (IDT)
תומך בהצעת זכריהו. יפה היא הצניעות. גם מצינו שבית המדרש נקרא "בית הוועד" סתם (תלמוד ירושלמי, מסכת מועד קטן, פרק ג', הלכה א'; ילקו"ש שופטים תתקכג). רק צריך לשמור שלא יהא זה בית הוועד של דורו של בן דוד (תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צ"ז, עמוד א')... יהונתן (שיחה) 16:41, 18 ביוני 2019 (IDT)
אני לא רואה הבדל בין זה לבין (להבדיל...) "ויקיפדיה:הכה את המומחה". לא כל המגיבים שם הם מומחים, זה שם הדף ושמו נאה לו. לעצם העניין אין לי העדפה מסויימת, ובהתאם לדבריכם שיניתי את השם. בפרט אחרי שראיתי את דברי רש"י שם בסנהדרין: "בית הועד - מקום שתלמידי חכמים מתוועדין שם ללמוד תורה:". :) גורשיחה • ט"ז בסיוון ה'תשע"ט • 14:39, 19 ביוני 2019 (IDT)
יהונתן וזכריהו, לאור הצעתכם מן הראוי לעדכן את הערך בית הוועד במובאות הנ"ל... גורשיחה • ט"ז בסיוון ה'תשע"ט • 14:41, 19 ביוני 2019 (IDT)

נטפרי

חוסם את הדף. אודה למי שיוכל לאתר את המילים עליהן קפץ רוגזו של הרובוט, ולסמן אותן במקף באמצע המילה (יתכן שזה פשוט או-נס). --מכלולאי (שיחה) 20:38, 17 בפברואר 2021 (IST)

כעת תוקן. --מכלולאי (שיחה) 21:30, 17 בפברואר 2021 (IST)