Difference between revisions of "שיחה:קורח"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
(יצירת דף עם התוכן "==הרקע למחלוקת vs העילה למחלוקת== חלוקת הפרקים לא ברורה. ככלל הערך כתוב ברמה של ילדי שש-שבע-...")
(No difference)

Revision as of 13:17, 18 June 2020

הרקע למחלוקת vs העילה למחלוקת

חלוקת הפרקים לא ברורה. ככלל הערך כתוב ברמה של ילדי שש-שבע-שמונה. אולי השבוע זה הזמן לשפרו.

לתועלת מי שיעשה את זה, אציין שברמב"ן בפרשת קורח הציע רקע ריאלי למחלוקת קורח: על רקע ההודעה של משה בפרשה הקודמת שכולם עומדים למות במדבר בעקבות חטא המרגלים, המוות ההמוני בקברות התאווה, ואבדן מעמדו של משה כמנהיג מגונן. ראו שם. ערכיפד (שיחה) 13:17, 18 ביוני 2020 (IDT)