Open main menu

האנציקלופדיה היהודית β

שיחה:היגיינה

קרדיטEdit

גרסתו הראשונה של הפרק "היגיינה ורפואה מונעת", וכן חלק הפרק "אטימולוגיה", מבוססים מהערך בריאות שבאנציקלופדיה ההלכתית-רפואית. יהונתן (שיחה) 18:44, 6 בדצמבר 2018 (IST)

Return to "היגיינה" page.