Difference between revisions of "רבי דן שוורץ"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
(תבנית מיון נושאים - רבנים)
Tags: Visual edit Reverted
Line 14: Line 14:


==משפחתו==
==משפחתו==
* בנו הרב בנימין זאב - מחבר ספרים תורניים{{הערה|ספריו, העוסקים בעניין הגבול הדרומי: "שבט מישור", "הגבול הדרומי והערבה", "יסוד טעות המתירים".{{ש}} לשיעור ממנו בעניין גבול ארץ ישראל, ראו: {{אתר ישיבה|הרב=בנימין זאב שוורץ|נושא=הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י|קישור=https://www.yeshiva.org.il/midrash/27310}}.}}
 
*בנו הרב בנימין זאב - מחבר ספרים תורניים{{הערה|ספריו, העוסקים בעניין הגבול הדרומי: "שבט מישור", "הגבול הדרומי והערבה", "יסוד טעות המתירים".{{ש}} לשיעור ממנו בעניין גבול ארץ ישראל, ראו: {{אתר ישיבה|הרב=בנימין זאב שוורץ|נושא=הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י|קישור=https://www.yeshiva.org.il/midrash/27310}}.}}
*בנו הרב נתן דוב מו"ץקרית יואל - מחבר ספרים מאורות נתן ואהל רחל ומו"ל ספרי האו" מתולדות אהרן זצ"ל דברי אמונה{{הערה|ספריו, העוסקים בעניין הגבול הדרומי: "שבט מישור", "הגבול הדרומי והערבה", "יסוד טעות המתירים".{{ש}} לשיעור ממנו בעניין גבול ארץ ישראל, ראו: {{אתר ישיבה|הרב=בנימין זאב שוורץ|נושא=הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י|קישור=https://www.yeshiva.org.il/midrash/27310}}.}}


==מספריו==
==מספריו==
* '''קן צפור השלם''' - הלכות וטעמי מצות שילוח הקן, ביאור דעת הפוסקים בעניין שילוח הקן, והדרכות מעשיות לאופן הנכון לקיום מצוות שילוח הקן, ירושלים תשמ"ו.
 
*'''קן צפור השלם''' - הלכות וטעמי מצות שילוח הקן, ביאור דעת הפוסקים בעניין שילוח הקן, והדרכות מעשיות לאופן הנכון לקיום מצוות שילוח הקן, ירושלים תשמ"ו.
*[[פמפלט|קונטרס]]י '''קן ציפור''':
*[[פמפלט|קונטרס]]י '''קן ציפור''':
**'''קן ציפור''', ירושלים תשמ"ח - ליקוט על תיקונים ופעולות [[קבלה|קבליים]] הנגרמים על ידי מצוות שילוח הקן
**'''קן ציפור''', ירושלים תשמ"ח - ליקוט על תיקונים ופעולות [[קבלה|קבליים]] הנגרמים על ידי מצוות שילוח הקן
**'''קן ציפור''', ירושלים תשנ"ב - בירורים ו"השגות" על הרב שמעון מרגליות בספרו "הבנים תקח לך" (תשנ"א)
**'''קן ציפור''', ירושלים תשנ"ב - בירורים ו"השגות" על הרב שמעון מרגליות בספרו "הבנים תקח לך" (תשנ"א)
**'''קן ציפור''', ירושלים תשס"ב - בירורים ו"השגות" על הרב נפתלי יחיאל וינברגר בספרו "שלח תשלח" (תשס"א)
**'''קן ציפור''', ירושלים תשס"ב - בירורים ו"השגות" על הרב נפתלי יחיאל וינברגר בספרו "שלח תשלח" (תשס"א)
* '''קונטרס הזמנים''' - על זמנים הראויים לקיים שילוח הקן, ירושלים תשמ"ח
*'''קונטרס הזמנים''' - על זמנים הראויים לקיים שילוח הקן, ירושלים תשמ"ח
* '''קונטרס עגולים ויושר''' - ביאורים והערות בעניין עגולים ויושר המובא בספר [[עץ חיים (ספר)|עץ חיים]], ירושלים תשנ"ב
*'''קונטרס עגולים ויושר''' - ביאורים והערות בעניין עגולים ויושר המובא בספר [[עץ חיים (ספר)|עץ חיים]], ירושלים תשנ"ב
* '''אלה מסעי''', על ענין תולדות האבות, יציאת מצרים ומסעות בני ישראל וביאור גבולות הארץ, ירושלים תשנ"ו
*'''אלה מסעי''', על ענין תולדות האבות, יציאת מצרים ומסעות בני ישראל וביאור גבולות הארץ, ירושלים תשנ"ו
* '''קונטרס מפות אלה מסעי''' - ציון המקומות הכתובים ומיקומם עם מפות ו[[צילום לוויין|צילומי לוויין]], ירושלים תשס"ג
*'''קונטרס מפות אלה מסעי''' - ציון המקומות הכתובים ומיקומם עם מפות ו[[צילום לוויין|צילומי לוויין]], ירושלים תשס"ג
* '''ספר העבודה''', ירושלים תשס"א
*'''ספר העבודה''', ירושלים תשס"א


==לקריאה נוספת==
==לקריאה נוספת==
* הרב שמעון מן, "הערות על ספר אלה מסעי חלק ג'", בתוך: '''מנחת ערבה''', בית שמש תשע"ה, עמ' 410-428
 
*הרב שמעון מן, "הערות על ספר אלה מסעי חלק ג'", בתוך: '''מנחת ערבה''', בית שמש תשע"ה, עמ' 410-428


==קישורים חיצוניים==
==קישורים חיצוניים==
* {{יוטיוב|2yl98TYQFuY|שם=רבי דן שווארץ בשילוח הקן|אורך=2:02}}
 
* [[נח זבולוני]], [http://ranaz.co.il/articles/article253_19830626.asp האדמו"ר ומצוות שילוח הקן] 26.06.1983
*{{יוטיוב|2yl98TYQFuY|שם=רבי דן שווארץ בשילוח הקן|אורך=2:02}}
*[[נח זבולוני]], [http://ranaz.co.il/articles/article253_19830626.asp האדמו"ר ומצוות שילוח הקן] 26.06.1983


==הערות שוליים==
==הערות שוליים==

Revision as of 21:20, 5 August 2022

רבי דן שוורץ (בכתיב יידי: שווארץ, כ"ו בכסלו ה'תרע"ט - ו' באייר ה'תשע"ח) הוא מחברם של ספרים הלכתיים בענייני מצוות שילוח הקן וגבולות ארץ ישראל.

ביוגרפיה

נולד ברומניה לרבי חיים ולפֶּסְל פרידה. למד בישיבות דעעש, טאשנאד - אצל רבי מרדכי בריסק, בישיבת בית ישראל בווישווה אצל רבי מנחם מנדל הגר, ובקראלי אצל רבי יואל טייטלבוים (האדמו"ר מסאטמר).

בשנת ה'תשי"א עלה לארץ ישראל וגר בשכונת מוסררה. לאחר למעלה מעשור נשא את רחל, ממנה היה גדול בכ-23 שנה, ולהם נולדו עשרה ילדים. היה מתלמידי האדמו"ר רבי אהרן ראטה בחבורת שומר אמונים בעת מגוריו בסאטמר שברומניה, והיה משב"ק שלו[1], והתלווה אליו לבוקרשט לסייע לו להסדיר את הרישיונות לעלייתו לארץ ישראל בראשית שנת ה'ת"ש[2]. ולאחר פטירת רבי אהרן היה רבי דן לחסיד של ממשיכי דרכו בחסידות תולדות אהרן.

מצוות שילוח הקן

עסק רבות בהלכות שילוח הקן; לצורך כך ערך בירור זואולוגי על טבעם ועל אורח חייהם של העופות הכשרים, כדי לעמוד על בירור ההלכה ועל דרכים מעשיות לקיום מצוות שילוח הקן. הוא נסע למדינות שונות על מנת לברר איזה מן העופות המצויים שם ראויים לקיום המצווה. במהלך השנים חיבר על נושא זה מספר ספרים, ובעקבות כך הורחבה ההתעניינות לקיום מצווה זו, וכן התחברו ספרים נוספים על מצוות שילוח הקן בעקבותיו[3].

סייע לכמה רבנים לקיים את המצווה, בהם רבו האדמו"ר מסאטמר. בשנת ה'תש"ס הוציא לאור את הספר "קן צפור השלם".

בין ההלכות בהן נקט בעמדה ייחודית, היא ההלכה - לדעתו - כי ביצים שיש בהם דם או אפרוחים קטנים, כיוון שאינן ראויות לאכילה, אין לקיים בהם מצות שילוח הקן; אך רבנים רבים אחרים לא קיבלו את דבריו, בהם הרב אלישיב והרב ניסים קרליץ[4]. כמו כן סבר כי אין מניעה לקיים את המצווה בכל זמן שהוא, מלבד בשבת ויום טוב[5].[דרושה הבהרה]

משפחתו

 • בנו הרב בנימין זאב - מחבר ספרים תורניים[6]
 • בנו הרב נתן דוב מו"ץקרית יואל - מחבר ספרים מאורות נתן ואהל רחל ומו"ל ספרי האו" מתולדות אהרן זצ"ל דברי אמונה[7]

מספריו

 • קן צפור השלם - הלכות וטעמי מצות שילוח הקן, ביאור דעת הפוסקים בעניין שילוח הקן, והדרכות מעשיות לאופן הנכון לקיום מצוות שילוח הקן, ירושלים תשמ"ו.
 • קונטרסי קן ציפור:
  • קן ציפור, ירושלים תשמ"ח - ליקוט על תיקונים ופעולות קבליים הנגרמים על ידי מצוות שילוח הקן
  • קן ציפור, ירושלים תשנ"ב - בירורים ו"השגות" על הרב שמעון מרגליות בספרו "הבנים תקח לך" (תשנ"א)
  • קן ציפור, ירושלים תשס"ב - בירורים ו"השגות" על הרב נפתלי יחיאל וינברגר בספרו "שלח תשלח" (תשס"א)
 • קונטרס הזמנים - על זמנים הראויים לקיים שילוח הקן, ירושלים תשמ"ח
 • קונטרס עגולים ויושר - ביאורים והערות בעניין עגולים ויושר המובא בספר עץ חיים, ירושלים תשנ"ב
 • אלה מסעי, על ענין תולדות האבות, יציאת מצרים ומסעות בני ישראל וביאור גבולות הארץ, ירושלים תשנ"ו
 • קונטרס מפות אלה מסעי - ציון המקומות הכתובים ומיקומם עם מפות וצילומי לוויין, ירושלים תשס"ג
 • ספר העבודה, ירושלים תשס"א

לקריאה נוספת

 • הרב שמעון מן, "הערות על ספר אלה מסעי חלק ג'", בתוך: מנחת ערבה, בית שמש תשע"ה, עמ' 410-428

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ אהרן בלום, מחותמו של כהן גדול, ירושלים תשס"ה, עמ' מ"ה ועוד; הרב מרדכי בלום, זמירות וסדר האושפיזין וסדר ההקפות, בית שמש תשע"ג, עמ' מ"ט.
 2. ^ פנחס דוד ווברמן, פרח מטה אהרן, ירושלים תשמ"ה, עמ' ל"ט ואילך.
 3. ^ הרב יואל שוורץ, אם על בנים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 9.
 4. ^ ראו אצל הרב נפתלי יחיאל וינברגר, שלח תשלח, הרחב דבר, אות י"ח. וראו עוד חזון יחזקאל, על מסכת חולין, פרק י', חידושים, אות ב'.
 5. ^ רבי דן שוורץ, קונטרס הזמנים.
 6. ^ ספריו, העוסקים בעניין הגבול הדרומי: "שבט מישור", "הגבול הדרומי והערבה", "יסוד טעות המתירים".
  לשיעור ממנו בעניין גבול ארץ ישראל, ראו: הרב בנימין זאב שוורץ, ‏שיעור על הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י, באתר ישיבה.
 7. ^ ספריו, העוסקים בעניין הגבול הדרומי: "שבט מישור", "הגבול הדרומי והערבה", "יסוד טעות המתירים".
  לשיעור ממנו בעניין גבול ארץ ישראל, ראו: הרב בנימין זאב שוורץ, ‏שיעור על הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י, באתר ישיבה.

NivdakVeushar.png