עמוד ראשי

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
ברוכים הבאים לאנציקלופדיה היהודית - אנציקלופדיית הוויקי היהודית השיתופית

בימים אלו ערכי האתר מועברים לוויקיפדיה, במסגרת מיזם אתר האנציקלופדיה היהודית בוויקיפדיה. אתם מוזמנים להצטרף, ולסייע בהעברת המיזם ותכניו הרבים. עם סיום ההעברה, האתר צפוי להינעל ולרדת

האנציקלופדיה היהודית היא מיזם תוכן יהודי, מקיף ורחב אופקים, המכנס למקום אחד את כלל הידע האנושי שנצבר במהלך הדורות, ברמה גבוהה, בשפה קולחת ובממשק נוח ומהיר.
מיטב הידע היהודי והתורני עומד להתרכז כאן באתר זה, בעזרת ה'; מידע עדכני, אנציקלופדי, עשיר ומהימן.
המיזם מהווה כתובת ראויה לטובי הכותבים והעורכים בוגרי הישיבות ובני בית המדרש, בתחומי הקודש והחול.
האתר מגיש לקהל שומרי התורה והמצוות תוצר אנציקלופדי איכותי. ערכי ויקיפדיה העברית מופיעים באתר, לאחר התאמת סגנון התכנים לקהל היעד, תוך שמירה על מקצועיות ואמינות.

מדיניות האתר וערכיו נכתבים באופן שיתופי מלא על ידי הציבור. התכנים עומדים לרשות הציבור, ומוגשים ברישיון חופשי.

אתם מוזמנים להשתלב בקהילת העורכים שלנו, או ליהנות מקריאה חופשית. בתקופה הקרובה אתם עדיין עשויים להיתקל בתקלות מקומיות או בתוצרים לא מושלמים, נשמח אם תדווחו לנו על כל בעיה, או שתסייעו בפתרון.

באנציקלופדיה היהודית יש 262,033 ערכים מאושרים; 302 ערכים נוצרו באתר ו-202 ערכים שוכתבו או הורחבו. מתוכם 10,351 ערכים שימושיים במיוחד עבור ציבור שומרי התורה והמצוות

משתמשים כמוך יוצרים כעת את האתר
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

7 June 2023

חדשות האנציקלופדיה היהודית

תלמוד בבלי דפוס וילנא

ערך חדש נבחר:


302 ערכים נוצרו  •  56 טיוטות  • 202 ערכים שוכתבו או הורחבו

  Atom
  CCMP
  CFAA
  HIDS
  NAnt
  WTLS
מבית היוצר
מחזיקי הדת עיתון.png

"תנועת מחזיקי הדת" הייתה תנועה יהודית-אורתודוקסית שפעלה בגליציה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. התנועה פעלה להשגת עצמאות לקהילות האורתודוקסיות בגליציה, ולהשתלטות מחדש של שומרי התורה והמצוות על החיים הציבוריים של יהדות גליציה, בין השאר באמצעות תעמולה ציבורית והקמת ביטאון מפלגתי - הראשון מסוגו בהיסטוריה של היהדות החרדית.

התנועה הוקמה בחודש אדר תרל"ט בלבוב, כתגובה לתנועת שומר ישראל שהייתה בעלת אוריינטציה המשכילית. המייסדים הבולטים היו רבי יהושע מבעלז ורבי שמעון סופר שנבחר לנשיאה. עם הקמתה היא זכתה לתמיכה רחבה על ידי מספר רב של רבנים ומנהיגים רוחניים בולטים בקרב יהדות גליציה, ומספר של למעלה מ-230 קהילות הודיעו על הצטרפותן אליה. סמוך לייסודה, החל להופיע העיתון "מחזיקי הדת" כביטאון התנועה, העיתון שהיה בין הראשונים שיצאו מחוגי האורתודוקסיה, יצא לאור כתגובה וניסיון להילחם ב"מחדשים". הוא סיקר את חיי היהדות האורתודוקסית בלבוב (למברג) וגליציה בכלל. העיתון נתקל בקשיים שונים, בין השאר עקב חששם של השמרנים מפניו.

התנועה התארגנה כמפלגה פוליטית לראשונה בתולדות היהדות האורתודוקסית, ובשונה מהתנועות הפוליטיות היהודיות האחרות הזדהתה עם מפלגות הימין הפולניות. בבחירות הראשונות לרייכסראט שנערכו אחרי הקמת הארגון נבחר אחד מנציגיה – רבי שמעון סופר. בעקבות פעילותה סבלה התנועה מהתנגדויות מצד תנועת ההשכלה שהייתה מאורגנת בארגון "שומר ישראל" והמתבוללים בגליציה; תקנותיה נפסלו על ידי הממשלה האוסטרו-הונגרית, לאחר פעילות מצד המתנגדים, ונשיאה אף זומן לדין על הטלת חרם בעקבות כרוז שפורסם מטעמה. בתקופה זו התגלעו חילוקי דעות ביחס לניסיון שנעשה להפרדת הקהילות, רבי צבי הירש אורנשטיין, רבה של לבוב פרש מהנהגתה, והשפעתה הצטמצמה.

בחלוף השנים הראשונות לקיומה, פעילותה הלכה ופחתה במקביל לשינויי צביון והתחלפות תקופות בחיי יהדות גליציה, וכן בעקבות חילוקי דעות פנימיים, והתפלגות העיתון, והיא הפכה מתנועה פוליטית לתנועה חסידית - בדגש על חסידי בעלז, עד שבמלחמת העולם הראשונה היא חדלה מלהתקיים למעשה.

לאחר ירידת קרנה של התנועה נעשו מספר ניסיונות להקמת תנועות דומות, והתנועה שימשה במידה מסוימת כהשראה להקמתה של תנועת אגודת ישראל מאוחר יותר. בהשפעת התנועה נקראו קהילות יהודיות אורתודוקסיות רבות באירופה ובעולם בשם "מחזיקי הדת", ובשנות ה-70 אף הוקמו מוסדות חסידות בעלז תחת השם "קהל מחזיקי הדת" כהמשך של התנועה.

חדשות ואקטואליה
חדשות ואקטואליה
ג'יימס מאיר רוטשילד

נפטרו לאחרונה: רבי גרשון אדלשטיין, הרלד צור האוזן, יעקב טירקל, תומאס בורגנטל, משה קראוס, איליה קבקוב

התבנית לא עודכנה כבר 8 ימים עדכון
היום בהיסטוריה
אירועים בלוח העברי
הרב שאול ישראלי

אירועים בלוח הלועזי

אטילה, מתוך איור לאדה הפואטית