Difference between revisions of "ספרי זוטא במדבר"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
(עדכון אוטומטי: ספרי זוטא במדבר מוויקיפדיה, ראה תורמים + שמירת שינויים קודמים)
(פתיח)
Line 1: Line 1:
 
'''ספרֵי זוטא במדבר''' הוא [[מדרש הלכה]] על [[ספר במדבר]], שרובו [[חיבור אבוד|אבד]], ושוחזר בעיקר מתוך ציטוטים במקורות משניים. זהו מדרש מקביל למדרש הנפוץ יותר, [[ספרי במדבר]]. בעוד שספרי במדבר הוא מ[[דבי רבי ישמעאל]], הרי שספרי זוטא הוא ענף מיוחד של [[דבי רבי עקיבא]]. בשנים האחרונות גילה [[מנחם כהנא]] שרידים של מדרש בעל מאפיינים דומים על [[ספר דברים]], וכינה אותו '''[[ספרי זוטא דברים]]'''.
 
'''ספרֵי זוטא במדבר''' הוא [[מדרש הלכה]] על [[ספר במדבר]], שרובו [[חיבור אבוד|אבד]], ושוחזר בעיקר מתוך ציטוטים במקורות משניים. זהו מדרש מקביל למדרש הנפוץ יותר, [[ספרי במדבר]]. בעוד שספרי במדבר הוא מ[[דבי רבי ישמעאל]], הרי שספרי זוטא הוא ענף מיוחד של [[דבי רבי עקיבא]]. בשנים האחרונות גילה [[מנחם כהנא]] שרידים של מדרש בעל מאפיינים דומים על [[ספר דברים]], וכינה אותו '''[[ספרי זוטא דברים]]'''.
  
"זוטא" פירושו "קטן", אך כנראה הכינוי הזה למדרש בפי ה[[ראשונים]] אינו מתייחס לגודלו (כפי הנראה אורכו היה דומה לספרי במדבר), אלא לנדירות תפוצתו. המדרש שוחזר בעיקר מתוך מובאות ב[[ילקוט שמעוני]] (בשם "זוטי"), וב[[מדרש הגדול]] (באופן סתמי). ב[[רש"י]] הוא מכונה "ספרי של פנים שני"{{הערה|רש"י, [[רש"י על התורה]]], פרשת שמיני, פרק י', פסוק י, ד"ה וידבר.}}
+
"זוטא" פירושו "קטן", אך כנראה הכינוי הזה למדרש בפי ה[[ראשונים]] אינו מתייחס לגודלו (כפי הנראה אורכו היה דומה לספרי במדבר), אלא לנדירות תפוצתו. המדרש שוחזר בעיקר מתוך מובאות ב[[ילקוט שמעוני]] (בשם "זוטי"), וב[[מדרש הגדול]] (באופן סתמי). ב[[רש"י]] הוא מכונה "ספרי של פנים שני"{{הערה|רש"י, '''[[פירוש רש"י לתורה]]''', על {{תנך|ויקרא|י|יט}}, ד"ה וידבר.}}
  
 
החוקרים זיהו בחיבור זה מאפיינים ייחודיים, שאינם זהים לרגיל במדרשים מדבי רבי עקיבא, שאליהם הוא שייך באופן כללי. כך לדוגמה, ה[[משנה]] המצוטטת אצלו כמעט תמיד אינה זהה לנוסח משנתנו, בשונה מהרגיל אצל דבי רבי עקיבא. גם המינוחים אינם זהים תמיד לרגיל באותו בית מדרש. [[שאול ליברמן]] סבר שעורך המדרש היה ממתנגדי בית [[רבי יהודה הנשיא]] (רבי), ומסיבה זו רבי אינו מוזכר במדרש זה כלל, וגם משנת רבי אינה מצוטטת כפי שהיא. מלומדים מאוחרים יותר הטילו ספק במוצקות טענה זו, וסבורים שאין לדעת מעבר לכך שמדובר בסוג מסוים של בית מדרש בתוך "דבי רבי עקיבא".
 
החוקרים זיהו בחיבור זה מאפיינים ייחודיים, שאינם זהים לרגיל במדרשים מדבי רבי עקיבא, שאליהם הוא שייך באופן כללי. כך לדוגמה, ה[[משנה]] המצוטטת אצלו כמעט תמיד אינה זהה לנוסח משנתנו, בשונה מהרגיל אצל דבי רבי עקיבא. גם המינוחים אינם זהים תמיד לרגיל באותו בית מדרש. [[שאול ליברמן]] סבר שעורך המדרש היה ממתנגדי בית [[רבי יהודה הנשיא]] (רבי), ומסיבה זו רבי אינו מוזכר במדרש זה כלל, וגם משנת רבי אינה מצוטטת כפי שהיא. מלומדים מאוחרים יותר הטילו ספק במוצקות טענה זו, וסבורים שאין לדעת מעבר לכך שמדובר בסוג מסוים של בית מדרש בתוך "דבי רבי עקיבא".

Revision as of 22:01, 18 April 2020

ספרֵי זוטא במדבר הוא מדרש הלכה על ספר במדבר, שרובו אבד, ושוחזר בעיקר מתוך ציטוטים במקורות משניים. זהו מדרש מקביל למדרש הנפוץ יותר, ספרי במדבר. בעוד שספרי במדבר הוא מדבי רבי ישמעאל, הרי שספרי זוטא הוא ענף מיוחד של דבי רבי עקיבא. בשנים האחרונות גילה מנחם כהנא שרידים של מדרש בעל מאפיינים דומים על ספר דברים, וכינה אותו ספרי זוטא דברים.

"זוטא" פירושו "קטן", אך כנראה הכינוי הזה למדרש בפי הראשונים אינו מתייחס לגודלו (כפי הנראה אורכו היה דומה לספרי במדבר), אלא לנדירות תפוצתו. המדרש שוחזר בעיקר מתוך מובאות בילקוט שמעוני (בשם "זוטי"), ובמדרש הגדול (באופן סתמי). ברש"י הוא מכונה "ספרי של פנים שני"[1]

החוקרים זיהו בחיבור זה מאפיינים ייחודיים, שאינם זהים לרגיל במדרשים מדבי רבי עקיבא, שאליהם הוא שייך באופן כללי. כך לדוגמה, המשנה המצוטטת אצלו כמעט תמיד אינה זהה לנוסח משנתנו, בשונה מהרגיל אצל דבי רבי עקיבא. גם המינוחים אינם זהים תמיד לרגיל באותו בית מדרש. שאול ליברמן סבר שעורך המדרש היה ממתנגדי בית רבי יהודה הנשיא (רבי), ומסיבה זו רבי אינו מוזכר במדרש זה כלל, וגם משנת רבי אינה מצוטטת כפי שהיא. מלומדים מאוחרים יותר הטילו ספק במוצקות טענה זו, וסבורים שאין לדעת מעבר לכך שמדובר בסוג מסוים של בית מדרש בתוך "דבי רבי עקיבא".

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ רש"י, פירוש רש"י לתורה, על ספר ויקרא, פרק י', פסוק י"ט, ד"ה וידבר.


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +81 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png