משתמש:בן צבי

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

חובב ספר הרואה באכסני' זו כפונטציאל גדול למימוש החזון הספרותי האישי שלי. משתדל לתרום מעת לעת, ולבקר ערכים (תרתי משמע), ביקורת בונה.

אז דער אויבערשטער זאל אונז העלפן אז דורך אונז זאל זיך אויספירן די כוונה.

"אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי" (הרש"ב)