Difference between revisions of "משתמש:בן צבי"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
######
לא ניתן לצפות בקוד המקור של הבדל בין שינויים זה, היות שאחת הגרסאות לא מאושרת. תוכל לצפות להלן בתוכן הגירסה שביקשת להציג, אם היא תימצא נקיה:
######

חובב ספר הרואה באכסני' זו כפונטציאל גדול למימוש החזון הספרותי האישי שלי. משתדל לתרום מעת לעת, ולבקר ערכים (תרתי משמע), ביקורת בונה.

אז דער אויבערשטער זאל אונז העלפן אז דורך אונז זאל זיך אויספירן די כוונה.

"אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי" (הרש"ב)