Difference between revisions of "משתמש:ביבליופיל"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
(עדכון)
m (קטגוריות: עיצוב)
Line 19: Line 19:
  
 
==קטגוריות==
 
==קטגוריות==
*[[:קטגוריה:אדמו"רים שנספו בשואה]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת הורוביץ]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת פרלוב]] {{*}} [[:קטגוריה:אדמו"רים באמריקה לפני מלחמת העולם השנייה]] {{*}} [[:קטגוריה:רבנים שנאסרו בגולה]] {{*}} [[:קטגוריה:רבנים שנרצחו]] {{*}} [[:קטגוריה:גולי שנחאי]] {{*}} [[:קטגוריה:ורשה: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:וינה: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:חכמי הקלויז בברודי]] {{*}} [[:קטגוריה:קרקוב: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:טרנופול: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:אוסטרובה: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה: לובלין: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:פיוטרקוב: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:נשלסק: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת רבי יום טוב ליפמן הלר]] {{*}} [[:קטגוריה:בנדין: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:סוסנוביץ: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:ז'שוב: רבנים]]
+
[[:קטגוריה:אדמו"רים שנספו בשואה]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת הורוביץ]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת פרלוב]] {{*}} [[:קטגוריה:אדמו"רים באמריקה לפני מלחמת העולם השנייה]] {{*}} [[:קטגוריה:רבנים שנאסרו בגולה]] {{*}} [[:קטגוריה:רבנים שנרצחו]] {{*}} [[:קטגוריה:גולי שנחאי]] {{*}} [[:קטגוריה:ורשה: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:וינה: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:חכמי הקלויז בברודי]] {{*}} [[:קטגוריה:קרקוב: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:טרנופול: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:אוסטרובה: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה: לובלין: אדמו"רים]] {{*}} [[:קטגוריה:פיוטרקוב: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:נשלסק: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:משפחת רבי יום טוב ליפמן הלר]] {{*}} [[:קטגוריה:בנדין: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:סוסנוביץ: רבנים]] {{*}} [[:קטגוריה:ז'שוב: רבנים]]

Revision as of 17:14, 24 September 2020

תיבות משתמש
37 משתמש זה כתב 37 ערכים מתוך 276,106 ערכים באנציקלופדיה היהודית.
+3,200 משתמש זה ביצע מעל ל־3,200 עריכות עד כה.

עריכותיי באתר זה מתמקדות בעיקר בתחומי העניין המרכזיים שלי: היסטוריה, ביוגרפיה, וביבליוגרפיה.

לדעתי, מטרתה של האנציקלופדיה היהודית איננה להוות ויקיפדיה מסוננת בלבד, וגם לא אתר ויקי שיתופי חרדי לחדשות הרחוב החרדי, אלא אנציקלופדיה איכותית במבט יהודי ערכי ונקי. משכך, על האנציקלופדיה להתמקד בצורה רחבה בנושאים יהודיים יותר, בהם קיים חסר כמותי ואיכותי בוויקיפדיה, ולא להשקיע אנרגיות מיותרות בערכים בהם אין סיכוי להגיע לתוצאה טובה יותר מוויקיפדיה.

במשך התקופה בה אני עורך באתר זה, אני רואה אותו כממלא את ייעודו בצורה הטובה ביותר, בזכות ציבור העורכים האיכותי שהתגבש בו. תקוותי היא שהוא ימשיך בדרך זו.

ערכים שיצרתי

רבי משולם ישכר הורוויץ  •  רבי אברהם בנימין קלוגר  •  שלמה קשטן (וינטרוב)  •  המתיבתא (ורשה)  •  רבי שלמה חנוך רבינוביץ  •  חסידות מרקישוב  •  רבי מנחם דוד טמקין  •  רבי יצחק לייב סופר  •  אברהם חיים דוד סופר  •  רבי יצחק אהרן איטינגא  •  רבי אריה לייב ברודא  •  שמעון זאב רוטשילד  •  משפט האחים רייצס  •  המדפיסים העליץ  •  רבי חיים אברהם דב לוין  •  רבי משה חיים חריף  •  רבי צבי הירש רוזאניס  •  רבי שמעון אהרן סופר  •  אברהם יצחק פורטיס-חזק  •  אנשל מאיר רוטשילד  •  שלמה קלהורה  •  רבי אברהם דה קולוניה  •  רבי יוסף אבן לב  •  רבי דוב אריה ריטר  •  רבי אלתר ישראל שמעון פרלוב  •  רבי יעקב פרלוב (הראשון)  •  רבי יהודה אריה פרלוב  •  אברהם פורטדו  •  רבי יעקב מאיר (שטרסבורג)  •  רבי מנחם עמנואל דייץ  •  רבי שלמה חיים פרלוב (בולחוב)  •  רבי נחום מרדכי פרלוב •  סלומון מאיר רוטשילד  •  משפחת קלהורה  •  רבי ישכר בעריש גרויברט  •  רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן  •  תורה שלמה (ספר)

ערכים שהרחבתי משמעותית

שלמה דובנא  •  רבי יוסף דוד זינצהיים  •  רבי נתן שפיגלגלס  •  רבי אפרים צבי איינהורן  •  חסידות קרלין  •  כולל חבת ירושלים  •  הסנהדרין של פריז  •  ליפא שווגר  •  רבי יצחק מאיר השיל (קופיטשניץ)  •  חסידות נובומינסק

טיוטות

טיוטה:מחקר תורני  •  טיוטה:מתתיהו קלהורה  •  טיוטה:רבי אריה לייב קאלווארי  •  טיוטה:חכם (סנהדרין)  •  טיוטה:תנועת מחזיקי הדת  •  טיוטה:רבי חננאל ניפי  •  טיוטה:קלמן מאיר רוטשילד

קטגוריות

קטגוריה:אדמו"רים שנספו בשואה  •  קטגוריה:משפחת הורוביץ  •  קטגוריה:משפחת פרלוב  •  קטגוריה:אדמו"רים באמריקה לפני מלחמת העולם השנייה  •  קטגוריה:רבנים שנאסרו בגולה  •  קטגוריה:רבנים שנרצחו  •  קטגוריה:גולי שנחאי  •  קטגוריה:ורשה: אדמו"רים  •  קטגוריה:וינה: אדמו"רים  •  קטגוריה:חכמי הקלויז בברודי  •  קטגוריה:קרקוב: אדמו"רים  •  קטגוריה:טרנופול: רבנים  •  קטגוריה:אוסטרובה: רבנים  •  קטגוריה: לובלין: אדמו"רים  •  קטגוריה:פיוטרקוב: רבנים  •  קטגוריה:נשלסק: רבנים  •  קטגוריה:משפחת רבי יום טוב ליפמן הלר  •  קטגוריה:בנדין: רבנים  •  קטגוריה:סוסנוביץ: רבנים  •  קטגוריה:ז'שוב: רבנים