Difference between revisions of "טיוטה:כל דפריש מרובא פריש"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
(בסכנה)
(פישוט, בעברית כלל ופרט אלו הפכים וזה מציק, הכלל אינו מנוגד אלא מקביל, אז למה לא לכתוב את זה פשוט?)
Line 1: Line 1:
 
'''כל דפריש - מרובא פריש''' (או '''רובא דאיתא קמן'''. בעגה ישיבתית מוכר גם בשם המקוצר "כל דפריש") הוא עקרון [[הלכה|הלכתי]] בדיני [[ספק (הלכה)|ספקות]], הנתמך בעיקרון הרגיל בהלכה לפיו הולכים אחרי ה[[רוב (הלכה)|רוב]], והוא מחריג מהכלל הנגדי של [[כל קבוע כמחצה על מחצה דמי]] (שאומר כי באובייקטים קבועים לא קיים הכלל של רוב). תרגומו המילולי הוא: '''{{מונחון|כל דפריש|כל הפורש}}''' - אובייקט שפרש ממקומו הקבוע, וקיים ספק אודותיו, כאשר שורש השאלה נעוץ באובייקט הקבוע ולא באובייקט שאינו קבוע, '''{{מונחון|מרובא פריש|מהרוב הוא פרש}}''' - יש להחשיב אותו הלכתית כמי ששייך לרוב האובייקטים האחרים שמהם פרש, אף על פי שייתכן גם כי הוא היה מתוך המיעוט.  
 
'''כל דפריש - מרובא פריש''' (או '''רובא דאיתא קמן'''. בעגה ישיבתית מוכר גם בשם המקוצר "כל דפריש") הוא עקרון [[הלכה|הלכתי]] בדיני [[ספק (הלכה)|ספקות]], הנתמך בעיקרון הרגיל בהלכה לפיו הולכים אחרי ה[[רוב (הלכה)|רוב]], והוא מחריג מהכלל הנגדי של [[כל קבוע כמחצה על מחצה דמי]] (שאומר כי באובייקטים קבועים לא קיים הכלל של רוב). תרגומו המילולי הוא: '''{{מונחון|כל דפריש|כל הפורש}}''' - אובייקט שפרש ממקומו הקבוע, וקיים ספק אודותיו, כאשר שורש השאלה נעוץ באובייקט הקבוע ולא באובייקט שאינו קבוע, '''{{מונחון|מרובא פריש|מהרוב הוא פרש}}''' - יש להחשיב אותו הלכתית כמי ששייך לרוב האובייקטים האחרים שמהם פרש, אף על פי שייתכן גם כי הוא היה מתוך המיעוט.  
  
בפרט, כלל זה עומד בניגוד לכלל המקביל: "[[כל קבוע כמחצה על מחצה דמי]]" (מ[[ארמית]]: כל קבוע - נחשב כמחצית). כללים אלו מבחינים בין שני סוגי ספקות - בספק הנוגע לעצמים "קבועים" אין משמעות לרוב, ואילו בספק הנוגע לעצם ש"פרש" הולכים אחרי הרוב.  
+
כלל זה מקביל לכלל "[[כל קבוע כמחצה על מחצה דמי]]" (מ[[ארמית]]: כל קבוע - נחשב כמחצית). כללים אלו מבחינים בין שני סוגי ספקות - בספק הנוגע לעצמים "קבועים" אין משמעות לרוב, ואילו בספק הנוגע לעצם ש"פרש" הולכים אחרי הרוב.  
  
 
==הסבר הכלל==
 
==הסבר הכלל==

Revision as of 22:33, 7 July 2020

כל דפריש - מרובא פריש (או רובא דאיתא קמן. בעגה ישיבתית מוכר גם בשם המקוצר "כל דפריש") הוא עקרון הלכתי בדיני ספקות, הנתמך בעיקרון הרגיל בהלכה לפיו הולכים אחרי הרוב, והוא מחריג מהכלל הנגדי של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי (שאומר כי באובייקטים קבועים לא קיים הכלל של רוב). תרגומו המילולי הוא: כל דפריש - אובייקט שפרש ממקומו הקבוע, וקיים ספק אודותיו, כאשר שורש השאלה נעוץ באובייקט הקבוע ולא באובייקט שאינו קבוע, מרובא פריש - יש להחשיב אותו הלכתית כמי ששייך לרוב האובייקטים האחרים שמהם פרש, אף על פי שייתכן גם כי הוא היה מתוך המיעוט.

כלל זה מקביל לכלל "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" (מארמית: כל קבוע - נחשב כמחצית). כללים אלו מבחינים בין שני סוגי ספקות - בספק הנוגע לעצמים "קבועים" אין משמעות לרוב, ואילו בספק הנוגע לעצם ש"פרש" הולכים אחרי הרוב.

הסבר הכלל


בסכנה

בדברים שיש בהם משום סכנת נפשות או שעלולים להזיק לגוף, כתבו אחרונים שלא אומרים בהם "כל דפריש", שכן חמירא סכנתא מאיסורא, ולכן תמיד יש להחמיר ולהתייחס לפורש כאילו הוא מהמיעוט שיש בו סכנה[1].

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

  1. ^ רבי צבי הירש שפירא, דרכי תשובה, על שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קט"ז, ס"ק ס', בשם ספר שערי שמחה, שער ג', סי' ב' (דף מ"ג, ע"א וע"ב), ושו"ת שם אריה, יורה דעה, סימן ט"ז; רבי דוד פלדמן, שו"ת לב דוד, סימן ל"ה. וכן משמע בתלמוד בבלימסכת שבתדף ס"ו, עמוד ב': "ודילמא איניש אשכחיה ואיפסק ביה". וראו: רבי ישכר תמר, עלי תמר, על תלמוד ירושלמי, מסכת תרומות, פרק ח', הלכה ג', ד"ה חומר, בביאור דברי הירושלמי.

הבהרה: המידע באנציקלופדיה היהודית נועד לעיון והעשרת ידע כללית, ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

קטגוריה:כללים ועקרונות בהלכה קטגוריה:חידוש קטגוריה:רוב קטגוריה:מונחים תלמודיים קטגוריה:דברים שאינם בטלים קטגוריה:מילים וביטויים בארמית קטגוריה:ערכים שנוצרו באנציקלופדיה היהודית

תבנית:נבדק ואושר/טיוטה {{מיון נושאים|יהדות}}