Difference between revisions of "חידושי רבנו חיים הלוי"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:


==חיבורים על ספרו==
==חיבורים על ספרו==
* [[רבי אברהם ישעיהו קרליץ]], '''חזון איש''' - גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי, בני ברק תשל"ד, הערות ו"השגות" על הספר.
 
* הרב חיים בר גולבסקי, '''להט החרב המתהפכת''' - לשמור את דרך עץ ה"חיים", "לבאר... דברי רבינו... מבריסק... ולהשיב על השגותיו של... בעל חזון איש", ניו יורק תשל"ו.
*[[רבי אברהם ישעיהו קרליץ]], '''חזון איש''' - גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי, בני ברק תשל"ד, הערות ו"השגות" על הספר.
* '''חידושי רבנו חיים הלוי''' - עם ביאורים והערות, ליקוט מגליונות חזו"א ומספרי ראשי הישיבות ומו"מ בדבריהם, מפתח סימנים ומפתח יסודות ומפתחות מפורטים על הש"ס, על ידי הרב יעקב צבי בוצ'קובסקי, מודיעין עילית.
*הרב חיים בר גולבסקי, '''להט החרב המתהפכת''' - לשמור את דרך עץ ה"חיים", "לבאר... דברי רבינו... מבריסק... ולהשיב על השגותיו של... בעל חזון איש", ניו יורק תשל"ו.
* '''חידושי רבנו חיים הלוי''', עם '''מאור הגר"ח''' - אסופת גליונות וחידושים, הוצאת [[מכון המאור]], ירושלים תשע"ח.
*'''חידושי רבנו חיים הלוי''' - עם ביאורים והערות, ליקוט מגליונות חזו"א ומספרי ראשי הישיבות ומו"מ בדבריהם, מפתח סימנים ומפתח יסודות ומפתחות מפורטים על הש"ס, על ידי הרב יעקב צבי בוצ'קובסקי, מודיעין עילית.
* חיים שמואל ברומברג, '''קדושת חיים''' - ביאורים בספר חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם בספרי נשים וקדושה, ירושלים תשס"ו.
*'''חידושי רבנו חיים הלוי''', עם '''מאור הגר"ח''' - אסופת גליונות וחידושים, הוצאת [[מכון המאור]], ירושלים תשע"ח.
*חיים שמואל ברומברג, '''קדושת חיים''' - ביאורים בספר חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם בספרי נשים וקדושה, ירושלים תשס"ו.
*'''חידושי רבנו חיים הלוי''' עם '''מורשת הגר"ח''' - כולל מבואות, ציונים, עיונים, כותרות, מקורות ומילואים, יו"ל ע"י מכון מורשת הגר"ח, ירושלים תשפ"ב


==קישורים חיצוניים==
==קישורים חיצוניים==
{{מיזמים|ויקיטקסט=חידושי רבינו חיים הלוי}}
{{מיזמים|ויקיטקסט=חידושי רבינו חיים הלוי}}
*[http://www.hebrewbooks.org/39831 חידושי רבינו חיים הלוי] באתר [[היברובוקס]]
*[http://www.hebrewbooks.org/39831 חידושי רבינו חיים הלוי] באתר [[היברובוקס]]Revision as of 19:44, 23 January 2023

שער הספר

חידושי רבנו חיים הלוי הוא ספרו של רבי חיים סולובייצ'יק, אבי שיטת בריסק, הנסוב על עניינים נבחרים במשנה תורה לרמב"ם.

כתיבת הספר

רבי חיים מבריסק כתב חידושים רבים והיו בביתו ארגזים שונים של חידושי תורה שכתב. עם זאת, הוא בירר את חידושיו מספר פעמים, והרשה להכניס לספרו רק את החידושים שהיה בטוח ללא ספק כי הם אמת לאמיתה. הוא גם דייק בכל מילה שכתב בספר, וחידושים ארוכים ומפולפלים כלל במילות בודדות.

הספר יצא לאור לראשונה בשנת תרצ"ו, בעיר בריסק. וכך כותבים בניו של המחבר ב"הקדמת בני המחבר" לספר:

וכשם שנפלאה דרכו של אאמו"ר בעניין שיטת הלימוד והחידוש, שיגע בהן יגיעות נוראות במוחו הכביר והנפלא שיהא הכל מכוון לאמתה של תורה בעמקות נוראה, כן באותה המדה עצמה התנהג גם בעניין כתיבת החידושים והעלותם על ספר, שגם זה היה אצלו פרק של לימוד, והעמיק דעתו בזה כמו בעניין הלימוד עצמו, ובפלס תבונתו הרבה והעמוקה שקל כל תיבה ותיבה ממש, וזיקק אותה שבעתיים, שיהיו הדברים מכוונים ומדוקדקים ומצומצמים כחוט השערה, אמת לאמתו כפי עומק כוונתו וסברותיו הדקות, ולגודל ענוותנותו שנה הכל בדרך קצרה ובדברים מעטים, עד שפעמים רבות כלל חידושים גדולים ונכבדים במלה אחת או שתיים ממש, כאשר המעיינים המבינים יבינו בדברים, ולא יאומן כי יסופר למי שלא ראה בעיניו גודל יגיעתו ודקדוקו בזה, כי נתן נפשו על כל קוץ וקוץ מן הספר, שיהא הכל מכוון ומאומת ומדוקדק, ולא שקט ולא נח ולא זז מהעניין עד שהוציא כל דבר לאמתו ולאורו, ואז פנה לעניינים אחרים, ואחרי כל הנ"ל עדיין לא נחה דעתו, והיה שוקד תמיד על כתביו לתקנם ולהגיהם ולרקדם ולנפותם, וניפה הכל במאה נפה, עד שהוציא מהם סולת נקייה וטהורה לפי דעתו הרחבה לאמתה של תורה, הוא הספר הזה שאנחנו נותנים לפניכם היום.

הספר נדפס בדפוס באותיות רש"י. לאחר שמדפיסים שונים הדפיסו את הספר באותיות מרובעות ובצורת דף אחר, מחו ראשי ישיבת בריסק נגד הדפסת הספר שלא כצורתו. בעקבות זאת הספר נדפס לאחרונה במספר מהדורות בצורה מחודשת, אך באותיות רש"י ובצורת הדף הישנה.

חשיבות הספר

הספר נחשב לאבן יסוד בשיטת בריסק המפורסמת, תלמידי השיטה מייחסים חשיבות מיוחדת לאמור בספר ומדייקים בכל מילה הכתובה בו. הלימוד בספר אינו מתוך רפרוף בעלמא, אלא נעשה מתוך עיון מעמיק, וכלשון בני המחבר בהקדמה: "כי אין הספר הזה כשאר ספרים הנקנים בקריאה ועיון בעלמא, רק ספר של לימוד, שאינו נקנה רק ביגיעה ועיון ועמל רב כדרכה של תורה, ואשרי מי שיעמוד על אמתתן ועומקן של דברים גם אחרי היגיעה והעיון המרובה בינו זאת".

רבי יצחק זאב סולובייצ'יק היה מורה לבניו ללמוד את הספר כצורתו עוד לפני שידעו את התלמוד[1]. בנו רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק העיד כי הוא למד את הספר לאחר בר מצווה[דרוש מקור], על פי הוראת אביו, והיה בקיא בו בעל פה.

גדולי ישראל התייחסו לספר בהערצה מיוחדת. כך למשל רבי אברהם ישעיה קרליץ בעל החזון איש, כתב את הגהותיו לספר "חידושי רבינו חיים הלוי", והגהותיו אלו הם חידושיו היחידים של החזון איש לספרי האחרונים.

חידושי הגר"ח (סטנסיל)

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חידושי הגר"ח (סטנסיל)

את חידושיו שלא הגיה הדפיסו תלמידי בנו רבי יצחק זאב סולובייצ'יק במכונת כתיבה (סטנסיל), כדי שלא לעבור על רצון רבם שלא להדפיס באופן רשמי את החידושים שלא עברו את הגהתו. הספר התקבל בתפוצה נרחבת בעולם הישיבות, אם כי נהוג להתייחס אליו בזהירות לעיתים, שכן מדובר בחידושים שלא הוגהו על ידי אומרם, ובישיבת בריסק אין לומדים בו כלל.

חיבורים על ספרו

  • רבי אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש - גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי, בני ברק תשל"ד, הערות ו"השגות" על הספר.
  • הרב חיים בר גולבסקי, להט החרב המתהפכת - לשמור את דרך עץ ה"חיים", "לבאר... דברי רבינו... מבריסק... ולהשיב על השגותיו של... בעל חזון איש", ניו יורק תשל"ו.
  • חידושי רבנו חיים הלוי - עם ביאורים והערות, ליקוט מגליונות חזו"א ומספרי ראשי הישיבות ומו"מ בדבריהם, מפתח סימנים ומפתח יסודות ומפתחות מפורטים על הש"ס, על ידי הרב יעקב צבי בוצ'קובסקי, מודיעין עילית.
  • חידושי רבנו חיים הלוי, עם מאור הגר"ח - אסופת גליונות וחידושים, הוצאת מכון המאור, ירושלים תשע"ח.
  • חיים שמואל ברומברג, קדושת חיים - ביאורים בספר חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם בספרי נשים וקדושה, ירושלים תשס"ו.
  • חידושי רבנו חיים הלוי עם מורשת הגר"ח - כולל מבואות, ציונים, עיונים, כותרות, מקורות ומילואים, יו"ל ע"י מכון מורשת הגר"ח, ירושלים תשפ"ב

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ מנחם מנדל גרליץ, מבוא לחידושי הגר"ח השלם על מסכת בבא קמא, ירושלים תשס"ד, עמ' כ'.

NivdakVeushar.png

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -153 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.