אנציקלופדיה:מורשה התאמת תוכן

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

תפקידה של האנציקלופדיה אינה רק לשמש ויקיפדיה מצונזרת, אלא - בעיקר - לשמש אנציקלופדיה איכותית ומלאה עבור קורא שומר תורה ומצוות; הן באיכות וכמות הערכים והתחומים, והן במבנה שלהם ובגודלם. אמנם התאמת התכנים שהובאו משדות זרים היא הכרח, ואף את חלק זה יוכלו עורכים מתנדבים לבצע. מנגד, על מנת לשמור על רמה ושפה אנציקלופדית עם מירב ומיטב התוכן הניתן, נקבעו מספר כללים.

מורשי עריכות התאמת תוכן[edit | edit source]

מפאת רגישות ומורכבות הדברים, טיפול בתוכן - בין אם מדובר על הסרתו, ובין אם מדובר על התאמתו ושכתובו - לא יתבצע על ידי כל משתמש, אלא רק על ידי משתמשים המכירים ופועלים ברוח המיזם, ובהתאם למדיניות הקיימת.

הקריטריונים[edit | edit source]

הרשאת עריכות התאמה תינתן, על פי שיקול דעת המפעילים ועורכי ההתאמה, לעורכים המתאימים על פי התיאור לעיל, ובתוספת תנאי הסף:

  1. צבירת 500 עריכות, כאשר לפחות 200 מהן אינן עריכות חצי אוטומטיות (כמו אישור ערכים).
  2. ותק של 30 יום.

כמו כן, במהלך ארבעים עריכות התאמת התוכן הראשונות על העורך להתייעץ ולקבל אישור לעריכתו ממורשי התאמה אחרים טרם ביצוע העריכה.

עריכות שאינן דורשות הרשאה[edit | edit source]

דברים אלו אמורים רק לגבי עריכות שדורשות שיקול דעת והכרת רוח המיזם. התאמות פשוטות וקבועות, שנקבעה לגביהן מדיניות אחידה, תבוצענה גם על ידי אלו שאינם מורשי התאמה. התאמות אלו הן:

  • החלפת מונחים שהוחלט עליהם בדף המונחים כי יוחלפו באופן קבוע ואחיד.
  • הוספת התואר "הרב" או "רבי" לפני שם של רב או תלמיד חכם.
  • העברת שם של דף אודות רב לדף עם תחילת הרב/רבי בהתאם למדיניות.
  • כתיב של שמות הקודש, כמפורט בדף המדיניות.