אנציקלופדיה:הטבות וזיכויים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

הודות לנדיבותם ושיתוף הפעולה של מספר גופים וחברות, מתאפשר לעורכי האנציקלופדיה היהודית לקבל מגוון הטבות וזיכויים בתחומים מגוונים.

להלן רשימת ההטבות והזיכויים:

  • הנחה של 30% ברכישת תוכנת אוצר החכמה, בנוסף על חבילה של ספריית חב"ד בחינם.
  • צפייה חינם באוצר החכמה המקוון, למשתמשים פעילים: פעילות של לפחות 200 עריכות בחודש (עריכות של עדכון ערכים, אישור וסיווג ערכים, מיון נושאים וכדומה, נחשבות לרבע מעריכות רגילות). כתיבת ערך חדש שווה ל-50 עריכות רגילות.

הזכאות תחושב לפי החודש הלועזי או העברי המלא הקודם.

את קבלת ההטבות והזיכויים ניתן להשיג: את הטבת רכישת אוצר החכמה ניתן לקבל דרך משתמש:ביבליופיל (כאן);