Open main menu

האנציקלופדיה היהודית β

אנציקלופדיה:ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאנציקלופדיה היהודית

האנציקלופדיה היהודית נבנה על ידי מתנדבים כמוך. העבודה מתפרסת על פני מספר תחומים, ותרומתך הייחודית ודאי תוכל למצוא ביטוי באחד מהם. להלן הכוונה לנושאים העומדים על סדר היום של העורכים באנציקלופדיה היהודית.

אישור ערכים

בתקופה זו ערכי ויקיפדיה עוברים מיון והתאמה בידי העורכים, על מנת להשלים במהירות את הגשת כלל הערכים במיטב האיכות והאמינות.

התאמת תוכן

ערכים רבים בוויקיפדיה העברית דורשים התאמה לפני אישורם והצגתם באנציקלופדיה היהודית.

כתיבה ועריכה

לבו של המיזם הוא כתיבת האנציקלופדיה. מלאכת הכתיבה מתחלקת לכמה תחומים, תוכל להצטרף לכתיבת ערכים, לשכתוב והרחבת ערכים קיימים, להגהה ועוד.
תוכל לבדוק את רשימת הערכים שנכתבו באנציקלופדיה היהודית או לסייע בהשלמת טיוטות הערכים שנכתבו באנציקלופדיה היהודית. בקטגוריה ערכים ששוכתבו או הורחבו באנציקלופדיה היהודית תוכל למצוא ערכים מוויקיפדיה שעברו שכתוב מקיף וקיבלו פנים חדשות באתר.