eSTREAM

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

eSTREAM[1] הוא פרויקט של מיזם האיחוד האירופי "European Network of Excellence in Cryptology" - בקיצור ECRYPT בניהולו של ברט פרניל, שהוקם ב-2004 במטרה "לאתר צופן זרם ראוי לאימוץ בקנה מידה רחב" כהגדרתם. הפרויקט הוקם בעקבות כישלון פרויקט NESSIE לתיקנון צופן זרם. פרויקט New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption הוא פרויקט רחב היקף שהוקם בשנת 2000 במטרה לתקנן מגוון רחב של פרימיטיבים קריפטוגרפיים בכל תחומי הקריפטוגרפיה המודרנית. במהלך התקן התגלעו חילוקי דעות לגבי טיב חוזקם של צפני זרם כדי שייקראו בטוחים ולא התקבלה כל החלטה. כך שאף אחד מצפני הזרם שהוצעו ל-NESSIE באותה עת (ביניהם BMGL, Leviathan, MAG, Lili, SNOW, SOBER, QUAD), לא התקבלו משום לא עמדו במבחן קריפטואנליזה לפי אמות המידה המקובלות כיום. פרויקט eSTREAM הוקם במטרה לענות על כמה מהשאלות המהותיות שנותרו פתוחות, לאסוף כמה שיותר ידע שיאפשר להעריך את מידת הביטחון המינימלית שצפויה מצופן זרם וכן להגדיר דרישות מינימליות לגבי וקטור אתחול.

ב-2004 פרסם עדי שמיר מאמר בשם: "Stream Ciphers: Dead or Alive?" (צופן זרם חי או מת?)[2] שמדבר על העובדה שצפני זרם נזנחו מעט לאורך השנים וכן מסכם את מיטב הידע שנצבר בתחום זה. באותה שנה הוקם פרויקט eSTREAM שפרסם קריאה למפתחים להשתתף בתחרות פתוחה, להגיש הצעות ולפרסם ביקורות עמיתים. הוא חולק לכמה שלבים (phases) במהלכם נבחנו מספר אלגוריתמים בשתי קטגוריות עיקריות:

  • פרופיל 1: צופן זרם בתוכנה, עם תפוקה גבוהה. עם מפתח הצפנה בגודל מינימלי של 128 סיביות.
  • פרופיל 2: צופן זרם בחומרה עם משאבים מוגבלים: זיכרון, מספר שערים וצריכת אנרגיה. עם מפתח הצפנה בגודל מינימלי של 80 סיביות.

פורטפוליו

הפרויקט הסתיים באפריל 2008. נכון לספטמבר 2011 נבחרו האלגוריתמים הבאים:

פרופיל 1 (תוכנה) פרופיל 2 (חומרה)
HC-128 Grain
Rabbit MICKEY
Salsa20 Trivium
SOSEMANUK

כל האלגוריתמים המנויים חופשיים לשימוש לכל מטרה. צופן Rabbit היה היחידי שנרשם כפטנט במהלך התחרות אך שוחרר לשימוש הציבור באוקטובר 2008. הצופן השמיני F-FCSR הוסר מהרשימה בעדכון האחרון שפורסם במהלך 2008.

המחקר בתחום זה עדיין בעיצומו וצפויים בהחלט שינויים נוספים. האמונה הרווחת היא שביקורת קריפטוגרפית ממושכת מצד הקהילה המדעית תחזק את אימון הציבור ברשימה המנויה בפורטפוליו.

הערות שוליים


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -5 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png