תנאים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

הרחבות או שכתובים לערך זה התבצעו בעבר באתרים שונים. סקירת השינויים. הסר


Gnome-colors-edit-find-replace.svg יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: ערך זה לוקה בחסר עצום, הוא מכיל רק את שמות התנאים ולא מפרט את כל הקורות בכל דור.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
השתלשלות ההלכה

תַּנָּאִים - כינוי לחכמים בתקופה שמימות אנשי כנסת הגדולה והזוגות ועד לחתימת המשנה, כלומר במאה ה-1 וה־2 במשך כ-160 שנה החל מתלמידי הלל ושמאי ועד לרבי יהודה הנשיא. רבים מהתנאים היו שותפים ביצירת המשנה. לאחר תקופת התנאים התחילה תקופת האמוראים שהם היו חכמי הגמרא. המילה תנא פירושה ללמוד או לְלַמֶּד, כלומר למסור את התורה שבעל פה.

תולדותיהם[edit | edit source]

תקופת התנאים מתחלקת לחמישה דורות[1], ודור נוסף של "תנאים למחצה", שחי מיד אחרי חתימת המשנה. הרמב"ם[2] כותב שבמשנה מוזכרים 128 תנאים, מהם 91 מוזכרים בעקבות הלכה שאמרו, ועוד 37 מוזכרים על עניין דרש או מעשה שעשו.

התנאים חיו ופעלו בעיקר בארץ ישראל במרכזים שונים. לאחר חורבן ירושלים עבר המרכז בראשות רבן יוחנן בן זכאי ליבנה. תלמידיו הקימו מרכזי לימוד תורה במקומות נוספים כמו לוד והגליל.

היו מהתנאים שהתפרנסו מעבודת כפיים בנוסף להיותם פוסקי הלכה כמו רבי יוחנן הסנדלר. חלק מהתנאים שימשו גם כמנהיגי ציבור ואף ייצגו את העם היהודי בפני השלטונות הרומיים בארץ ישראל.

בתקופת התנאים אירעו שני מאורעות מרכזיים בתולדות עם ישראל, האחד הוא חורבן בית שני (שנת ג' תתכח) והשני הוא מרד בר כוכבא ודיכויו (שנת ג' תתצה). לאחר חורבן הבית הקים רבן יוחנן בן זכאי מרכז רוחני גדול ביבנה, זאת לאחר שביקש מאספסיאנוס שלא יפגע בעיר יבנה בזמן החורבן("תן לי יבנה וחכמיה"), תלמידיו ביבנה המשיכו את דרכו והפיצו את התורה בכל רחבי ארץ ישראל, מתלמידיו היו:רבי אליעזר בן הורקנוס שהקים ישיבה בלוד, רבי יהושע בן חנניה, רבי אלעזר בן ערך, ורבי יהושע.

רבי עקיבא למד משני תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי יהושע ורבי אליעזר בן הורקנוס, ושילב את תורתם בשלו, רבי יהושע הלך בעיקר בדרכם של בית הלל, ואילו רבי אליעזר הלך בדרכם של בית שמאי[3] ובכך יצר את הבסיס למשנה שלנו, עד שהגמרא אומרת[4] שכל דברי התנאים שהובאו באופן סתמי, במשנה, בתוספתא בספרא ובספרי, הן מתורתו.

רבי עקיבא העמיד 24,000 תלמידים, וכולם נהרגו באסכרה בין פסח לפרוס עצרת, מלבד חמישה מתלמידיו שהם רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, רבי נחמיה, רבי מאיר ורבי יהודה. הללו המשיכו את הפצת התורה בעם ישראל.

בסוף תקופת התנאים חיבר רבי יהודה הנשיא את המשנה, הוא ערך וסידר את כל דברי התנאים שהובאו לפניו וחילקם לשישה סדרים (זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות), כל סדר מחולק למסכתות (כמו שבת פסחים וכדומה), וכל מסכת מחולקת לפרקים, כך שההלכות נסדרו בצורה מסודרת, על אף שעל פי ההלכה יש איסור להעלות על הכתב את התורה שבעל פה[5] מכל מקום רבי יהודה הנשיא חשש שתשתכח התורה שבעל פה מעם ישראל ועל כן התיר לכתוב את התורה שבעל פה בהתבסס על הפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתך". הגמרא מעידה כי סתם משנה רבי מאיר, כלומר כאשר נאמר דין במשנה בלא שם החכם בדרך כלל הדברים הם מדברי רבי מאיר.

נשיאות[edit | edit source]

במשך תקופת התנאים פעל נְשִׂיא הסַנְהֶדְרִין אשר כונה גם ראש ישיבה. תקפיד זה למעשה התחיל כבר בתקופת הזוגות (ג' תרי"א) ביוסי בן יועזר. החל מתקופת הלל הזקן התפקיד עבר בירושה בשושלתו.

שושלת הנשיאות[edit | edit source]

מי שהחזיק בתואר נשיא, נקרא "רבן", כיוון שהוא נחשב ל"רבן של כל ישראל". ר"א בן עזריה לא נקרא כך, כיוון שכיהן רק תקופה קצרה, ורבי יהודה הנשיא גם כן לא כונה כך מפני ענוותנותו[6].

דרך התנאים בלימוד התורה שבעל פה[edit | edit source]

דרכם של התנאים ביצירת ההלכות הייתה כדרך הפרושים, כלומר התבססות על תורה שבעל פה ולא על תורה שבכתב גרידא, לכן עיסוקם היה בדרישת דרשות מהפסוקים בדרך של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם או דרישת מילים ואותיות מיותרות, כך למשל דרשו נחמיה העמסוני ושמעון העמסוני[7] את כל הפעמים בתורה בהם מופיעה המילה "את", ולמדו מכל "את" דין נוסף שהכתוב בא ללמדנו ברמז, חכמי התנאים היו מקפידים לדרוש את התורה בדקדוק רב עד כדי כך שנאמר על רבי עקיבא שהיה מגדולי התנאים, שהיה לומד מכל קוץ תילי תלים של הלכות. שיטת לימוד זו לא הייתה מקובלת על כת הצדוקים, הללו כפרו בתורה שבעל פה והאמינו רק בתורה שבכתב, אמנם התנאים היו המנהיגות הרוחנית והפוליטית המרכזית של העם היהודי, וכך התגבשה הלכה המבוססת על תורה שבעל פה עד ימינו.

המחלוקות[edit | edit source]

בתחילה לא היו מחלוקות בעם היהודי בענייני הלכה, כיון שכל מחלוקת הוכרעה מיד על ידי בית הדין הגדול, אמנם בשלהי תקופת הזוגות החלה להיווצר מחלוקת בין התנאים, המחלוקת הייתה סביב עניין הסמיכה ביום טוב ונחלקו בה יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן[8]. וכך החלו להיווצר המחלוקות בעם ישראל באופן הדרגתי, כך שהלל ושמאי נחלקו בעצמם בשלוש מחלוקות, ולאחריהם, במשך כשני דורות, היו שני בתי מדרש נפרדים בית הלל ובית שמאי, שנחלקו בכ-300 מחלוקות. מחלוקות אלו נותרו ללא הכרעה עד שיצאה בת קול והורתה כי הלכה כבית הלל[9], עד כדי כך שנקבע כי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה[10], ברם אף על פי כן ישנם מקומות בודדים בהם הלכה כבית שמאי (רובם מנויים בתחילת מסכת עדיות), וכן לעולם בדברי המשנה דברי בית שמאי קודמים לדברי בית הלל ("בית שמאי אומרים ... ובית הלל אומרים").

אחרי תקופה קצרה בהנהגת הדור, ריב"ז התרחק לברור חיל, והעביר את הנשיאות לרבן גמליאל דיבנה המכונה בסתם "רבן גמליאל". ר"ג פעל לחזק את מעמדה של הנשיאות והתעמת עם שאר התנאים.

דורות התנאים[edit | edit source]

דור ראשון[edit | edit source]

הדור הראשון של תקופת התנאים חי תחת השפעתו של רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה האיש שאירגן מחדש את החיים היהודיים לאחר חורבן בית המקדש. רבן יוחנן התנגד למרד ברומאים, אלא ביקש מהם להקים מרכז תורני ביבנה. לאחר החורבן תיקן רבן יוחנן 9 תקנות[11] שמטרתן העיקרית הייתה זכר לחורבן. רבן יוחנן לא נשאר נשיא ביבנה עד סוף ימיו. כאשר ניתן היה להכתיר את רבן גמליאל שהיה משושלת בית הלל - פרש רבן יוחנן מיבנה ועמד בראש בית מדרש שהקים בברור חיל.

לפני חורבן הבית:

בין החורבן למרד בר כוכבא - תנאים שניים:

דור מרד בר כוכבא - תנאים שלישים:

לאחר המרד - תנאים רביעים:

חותמי המשנה - תנאים חמישיים:

דמויות נוספות[edit | edit source]

בספרות חז"ל נזכרים גם אנשים שאינם תנאים ובכל זאת מוזכרים פעמים רבות, אף בהקשר של פסיקת הלכה. הבולטת שבהם היא ברוריה[דרוש מקור], אשת רבי מאיר.

ראו גם[edit | edit source]

Office-book.svg ספר: תנאים
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ חלוקה זו התחילה מרבי אברהם אבן דאוד בספר הקבלה.
 2. ^ הקדמה לפירוש המשניות
 3. ^ ויש אומרים שזו הסיבה שרבי אליעזר מכונה בגמרא 'שמותי' דהיינו שהוא מבית שמאי (ועל כן אין הלכה כמותו בדרך כלל).
 4. ^ סנהדרין פו ע"א
 5. ^ כמבואר במסכת גיטין דף ס ע"א
 6. ^ ספר מגן אלוקים לר' יצחק אבוהב
 7. ^ פסחים דף כג ע"ב
 8. ^ חגיגה דף טז ע"א
 9. ^ עירובין דף יג ע"ב
 10. ^ ברכות לו ע"ב
 11. ^ ראש השנה דף לא ע"ב
היסטוריה של עם ישראלאירועים ותאריכים על פי המקרא והמסורתספירת הנוצריםמדינת ישראלתחילת הציונות והעליות לפני קום המדינהבית המקדש הראשוןבית המקדש השניגלות אשור (עשרת השבטים)גירוש ספרד ופורטוגלתקופת השופטיםתקופת המלכיםתקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםתקופת בית ראשוןגלות בבלתקופת בית שניסוף תקופת בית שני - מחורבן בית המקדש (שנת ג'תת"ל 70) ועד ולסוף מרד בר כוכבא (שנת ג'תתצ"ה 135)השואהגלות רומיתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בגלותתקופות של עליה לארץ ישראלתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בארץ ישראל, עם עצמאות מלאה או חלקיתתקופות בהן היה קיים בית המקדש
ג'תש"ס-ג'תתק"ף - תקופת התנאים


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +53839 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png