תבנית:אותיות רשימה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
אבגדהا‌ب‌ت‌ث‌ج

אותיות של רשימה בבחירות

 • פרמטר 1 - אות או אותיות בעברית
 • פרמטר 2 - אות ראשונה בערבית
 • פרמטר 3 - אות שנייה בערבית (אם יש)
 • פרמטר 4 - אות שלישית בערבית (אם יש)
 • פרמטר 5 - אות רביעית בערבית (אם יש)
 • פרמטר 6 - אות חמישית בערבית (אם יש)

דוגמאות

 • {{אותיות רשימה|מחל|م|ح|ل}}
מחלم‌ح‌ل
 • דוגמה שגויה, שיש להמנע ממנה: אין להצמיד אותיות בערבית, כי הן מתחברות באופן אוטומטי.
  לעומת זאת, בפתק הצבעה אמיתי אין חיבור בין האותיות בערבית.
  {{אותיות רשימה|מחל|محل}}
מחלمحل
 • {{אותיות רשימה|אמת|أ|م|ت}}
אמתأ‌م‌ت
 • דוגמה שגויה, שיש להמנע ממנה: אין להצמיד אותיות בערבית, כי הן מתחברות באופן אוטומטי.
  לעומת זאת, בפתק הצבעה אמיתי אין חיבור בין האותיות בערבית.
  {{אותיות רשימה|אמת|أمت}}
אמתأمت

No description.

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
22

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
33

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
44

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
55

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
66

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional