שר צבא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

בתנ"ך, שר צבא הוא תוארו של אדם הנושא בדרגה הצבאית הגבוהה ביותר, וממונה על כל אנשי הצבא.

הכינוי[edit | edit source]

הכינוי "שר צבא" מופיע בתנ"ך פעמים רבות, והוא זהה לכינוי קצין המופיע אף הוא בתנ"ך[1]. כינוי זה קיים גם בשפות שמיות נוספות, כמו הכינוי "אבּוּ אומָנִי" באכדית[2].

תפקידו ודרגתו[edit | edit source]

דרגת שר הצבא הייתה הגבוהה ביותר בהיררכיית הצבא (מקביל לרמטכ"ל בצה"ל), ותפקידו היה להוביל את הצבא במהלך הקרב[3]. אמנם יש שכתבו כי כל אחראי על כוח צבאי משמעותי יכונה בתואר שר צבא, גם אם אינו שר הצבא הכללי[4].

בתנ"ך מוזכרת גם יחידה מובחרת שכונתה בשם "כרתי ופלתי", שעליה היה ממונה שר נפרד, שככל הנראה לא היה כפוף לשר הצבא[5].

בתנ"ך מוזכר גם תפקיד משנה לשר הצבא, והוא שר הַחַיִל[6].

שרי צבא בתנ"ך[edit | edit source]

שרי הצבא תפסו מקום בולט בתנ"ך, בסמוך למלך, ולפעמים אף היוו סמכות מקבילה אליו[7], ואף מתחרה.

בין שרי הצבא הנודעים בתנ"ך נמנים:

שר צבא ה'[edit | edit source]

לשר הצבא קיימת גם מקבילה בעולם המלאכים המשמשים לפני כיסא הכבוד: "שר צבא ה'"[10]. במדרש חז"ל ובראשונים מזוהה מלאך זה כמלאך מיכאל[11].

ראו גם[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ שמואל הכהן ויהודה קיל, דעת מקרא, ‏על דניאל, פרק י"א, פסוק י"ח, ירושלים תשנ"ד, עמ' רע"ה, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
 2. ^
  שגיאות פרמטריות בתבנית:אוצר החכמה

  סוג לא תואם [ 3 ]
  יהודה קיל, דעת מקרא, ‏ה', פסוק י"ג, הע' 99, ירושלים תשמ"א, עמ' שצ"ח&pagenum=96 על מלכים ב', באתר אוצר החכמה.
 3. ^ ראו גם תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ג', עמוד ב'-דף ד', עמוד א', ובפירוש רש"י לתלמוד, שם, ד"ה שר צבא.
 4. ^ רד"ק (מלכים א' ב, ה בפירוש השני).
 5. ^ יהודה קיל, דעת מקרא, ‏על שמואל ב', פרק ח', פסוק ח', הע' 45, ירושלים תשמ"ט, עמ' תק"ח, באתר אוצר החכמה.
 6. ^ ראו ספר מלכים ב', פרק ט'.
 7. ^ ראו גם מדרש רבה, על קהלת, פרק ט', פסוק י"ד: "מלך גדול".
 8. ^ ספר שמואל א', פרק י"ד, פסוק נ'.
 9. ^ ראו משנהמסכת מכות, ‏פרק ב', משנה ז'.
 10. ^ ספר יהושע, פרק ה', פסוק י"ד. וראו להלן, וראו גם פירוש רש"י למקרא שם.
 11. ^ מדרש אגדה, שמות, פרק כ"ג, אות כ', עמ' קס"ב; רבי טוביה בן אליעזר, מדרש לקח טוב, שמות, שם; רש"י, פירוש רש"י למקרא, יהושע, פרק ה', פסוק י"ד; ראו עוד: רבי מנחם מנדל כשר, תורה שלמה, שמות, פרק כ"ג, אות רצ"ז, ובהערות.

NivdakVeushar.png