שנים עבריות ב'ש' - ב'שצ"ט

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

שנים עבריות ב'ש' (2300) - ב'שצ"ט (2399) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 1462 לפנה"ס והסתיימו בשנת 1362 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועים

נולדו

נפטרו

 • ב'ש"י - יוסף בן יעקב אבינו.
 • ב'שי"א - ז' בתשרי - זבולון, בנו הששי של יעקב אבינו.
 • ב'שי"ח[2] - י"ד בכסלו - ראובן, בנו הבכור של יעקב אבינו.
 • ב'של"ג[3] - ט"ז בניסן - לוי, בנו השלישי של יעקב אבינו.
 • ב'שס"ט - קהת, בנו השני של לוי בן יעקב.
 • ב'שצ"ג - עמרם, אביו של משה רבנו.

הערות שוליים

 1. ^ מניין שנה זו, ושאר השנים המצוינות בערך, תואמים את שיטת מניין השנים המקובלת כיום (לפיה מניין השנים הנוכחי הוא ה'תשפ"א), שמניין השנים שלה הוא מהיום הראשון לבריאת העולם. בספרי סדר הדורות ובמקומות רבים אחרים נכתבה השנה בהתאם למניין השנים המופיע בסדר עולם, שמתחיל מיום בריאתו של אדם הראשון, בשנה השנייה לבריאת העולם (השנה הראשונה לבריאת העולם, המכונה שנת תוהו, הייתה בת חמישה ימים בלבד). לפי שיטת סדר עולם, יש לגרוע אפוא שנה פחות מהשנים המצוינות כאן.
  על הפערים בחשבון ראו גם מניין השנים בלוח העברי.
 2. ^ סדר הדורות, (שנת ב'קצ"ג). אכן ראו שם, שלפי דעה אחרת, נפטר בשנת ב'שי"ט.
 3. ^ סדר הדורות, (שנת ב'קצ"ה). אכן ראו שם, שלפי ספר הישר, נפטר בשנת ב'של"ב.

לוח רב שנתי

►► ב'ש' - ב'שצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי

ב'ש'
(2300)

ב'ש"א
(2301)

ב'ש"ב
(2302)

ב'ש"ג
(2303)

ב'ש"ד
(2304)

ב'ש"ה
(2305)

ב'ש"ו
(2306)

ב'ש"ז
(2307)

ב'ש"ח
(2308)

ב'ש"ט
(2309)

1462 לפנה"ס 1461 לפנה"ס 1460 לפנה"ס 1459 לפנה"ס 1458 לפנה"ס 1457 לפנה"ס 1456 לפנה"ס 1455 לפנה"ס 1454 לפנה"ס 1453 לפנה"ס 1452 לפנה"ס

ב'ש"י
(2310)

ב'שי"א
(2311)

ב'שי"ב
(2312)

ב'שי"ג
(2313)

ב'שי"ד
(2314)

ב'שט"ו
(2315)

ב'שט"ז
(2316)

ב'שי"ז
(2317)

ב'שי"ח
(2318)

ב'שי"ט
(2319)

1452 לפנה"ס 1451 לפנה"ס 1450 לפנה"ס 1449 לפנה"ס 1448 לפנה"ס 1447 לפנה"ס 1446 לפנה"ס 1445 לפנה"ס 1444 לפנה"ס 1443 לפנה"ס 1442 לפנה"ס

ב'ש"ך
(2320)

ב'שכ"א
(2321)

ב'שכ"ב
(2322)

ב'שכ"ג
(2323)

ב'שכ"ד
(2324)

ב'שכ"ה
(2325)

ב'שכ"ו
(2326)

ב'שכ"ז
(2327)

ב'שכ"ח
(2328)

ב'שכ"ט
(2329)

1442 לפנה"ס 1441 לפנה"ס 1440 לפנה"ס 1439 לפנה"ס 1438 לפנה"ס 1437 לפנה"ס 1436 לפנה"ס 1435 לפנה"ס 1434 לפנה"ס 1433 לפנה"ס 1432 לפנה"ס

ב'ש"ל
(2330)

ב'של"א
(2331)

ב'של"ב
(2332)

ב'של"ג
(2333)

ב'של"ד
(2334)

ב'של"ה
(2335)

ב'של"ו
(2336)

ב'של"ז
(2337)

ב'של"ח
(2338)

ב'של"ט
(2339)

1432 לפנה"ס 1431 לפנה"ס 1430 לפנה"ס 1429 לפנה"ס 1428 לפנה"ס 1427 לפנה"ס 1426 לפנה"ס 1425 לפנה"ס 1424 לפנה"ס 1423 לפנה"ס 1422 לפנה"ס

ב'ש"ם
(2340)

ב'שמ"א
(2341)

ב'שמ"ב
(2342)

ב'שמ"ג
(2343)

ב'שמ"ד
(2344)

ב'שמ"ה
(2345)

ב'שמ"ו
(2346)

ב'שמ"ז
(2347)

ב'שמ"ח
(2348)

ב'שמ"ט
(2349)

1422 לפנה"ס 1421 לפנה"ס 1420 לפנה"ס 1419 לפנה"ס 1418 לפנה"ס 1417 לפנה"ס 1416 לפנה"ס 1415 לפנה"ס 1414 לפנה"ס 1413 לפנה"ס 1412 לפנה"ס

ב'ש"ן
(2350)

ב'שנ"א
(2351)

ב'שנ"ב
(2352)

ב'שנ"ג
(2353)

ב'שנ"ד
(2354)

ב'שנ"ה
(2355)

ב'שנ"ו
(2356)

ב'שנ"ז
(2357)

ב'שנ"ח
(2358)

ב'שנ"ט
(2359)

1412 לפנה"ס 1411 לפנה"ס 1410 לפנה"ס 1409 לפנה"ס 1408 לפנה"ס 1407 לפנה"ס 1406 לפנה"ס 1405 לפנה"ס 1404 לפנה"ס 1403 לפנה"ס 1402 לפנה"ס

ב'ש"ס
(2360)

ב'שס"א
(2361)

ב'שס"ב
(2362)

ב'שס"ג
(2363)

ב'שס"ד
(2364)

ב'שס"ה
(2365)

ב'שס"ו
(2366)

ב'שס"ז
(2367)

ב'שס"ח
(2368)

ב'שס"ט
(2369)

1402 לפנה"ס 1401 לפנה"ס 1400 לפנה"ס 1399 לפנה"ס 1398 לפנה"ס 1397 לפנה"ס 1396 לפנה"ס 1395 לפנה"ס 1394 לפנה"ס 1393 לפנה"ס 1392 לפנה"ס

ב'ש"ע
(2370)

ב'שע"א
(2371)

ב'שע"ב
(2372)

ב'שע"ג
(2373)

ב'שע"ד
(2374)

ב'שע"ה
(2375)

ב'שע"ו
(2376)

ב'שע"ז
(2377)

ב'שע"ח
(2378)

ב'שע"ט
(2379)

1392 לפנה"ס 1391 לפנה"ס 1390 לפנה"ס 1389 לפנה"ס 1388 לפנה"ס 1387 לפנה"ס 1386 לפנה"ס 1385 לפנה"ס 1384 לפנה"ס 1383 לפנה"ס 1382 לפנה"ס

ב'ש"ף
(2380)

ב'שפ"א
(2381)

ב'שפ"ב
(2382)

ב'שפ"ג
(2383)

ב'שפ"ד
(2384)

ב'שפ"ה
(2385)

ב'שפ"ו
(2386)

ב'שפ"ז
(2387)

ב'שפ"ח
(2388)

ב'שפ"ט
(2389)

1382 לפנה"ס 1381 לפנה"ס 1380 לפנה"ס 1379 לפנה"ס 1378 לפנה"ס 1377 לפנה"ס 1376 לפנה"ס 1375 לפנה"ס 1374 לפנה"ס 1373 לפנה"ס 1372 לפנה"ס

ב'ש"ץ
(2390)

ב'שצ"א
(2391)

ב'שצ"ב
(2392)

ב'שצ"ג
(2393)

ב'שצ"ד
(2394)

ב'שצ"ה
(2395)

ב'שצ"ו
(2396)

ב'שצ"ז
(2397)

ב'שצ"ח
(2398)

ב'שצ"ט
(2399)

1372 לפנה"ס 1371 לפנה"ס 1370 לפנה"ס 1369 לפנה"ס 1368 לפנה"ס 1367 לפנה"ס 1366 לפנה"ס 1365 לפנה"ס 1364 לפנה"ס 1363 לפנה"ס 1362 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תת"ל

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -1021 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png