רבי שמשון משאנץ

From האנציקלופדיה היהודית
(Redirected from שמשון משאנץ)
Jump to navigation Jump to search

רבי שמשון בן אברהם משאנץ (או ר"ש משאנץ, וכן השר משאנץ[1]; בערך 11501214[2]) היה מחשובי בעלי התוספות במאה ה-12, מחבר תוספות שאנץ ופירוש הר"ש למשנה, ומראשי "עליית בעלי התוספות".

קורות חייו[edit | edit source]

מקום הולדתו של ר' שמשון אינו ידוע. א"א אורבך משער שנולד בעיר פלייז, עירו של סבו רבנו שמשון הזקן. את מקום מושבו קבע בעיר סנס (Sens) בחבל בורגון בצרפת. היה אחיו של הריצב"א, והוא נחשב ליורשו הרוחני ולתלמידו המובהק של בעל התוספות הגדול, ר"י הזקן,[3] ונחשב לשלישי במעלה בקרב בעלי התוספות אחרי רבנו תם ור"י.[4] ר' יצחק מווינה, שחי דור אחריו, כתב עליו: "שהוא היה יחיד בדור בתורתו ובחכמתו".[5] בצעירותו הספיק לשמוע דברי תורה מפי רבנו תם, ומכאן הסיקו החוקרים כי נולד בערך בשנת 1150, שהרי רבנו תם נפטר בשנת 1171.[6]

יש הטוענים שלמד גם אצל רבי דוד בן קלונימוס ממינצנבורג,[7] אך הדבר מוטל בספק.[8] היה מורו של בעל הסמ"ק, רבי יצחק בן יוסף מקורביל[9].

גדלותו בתורה הביאה לכך שבדורות שלאחריו הרבו להסתמך על פסקיו; ניתן לראות זאת בספרו של רבי משה מקוצי (הסמ"ג). דבריו מצוטטים לרוב על ידי רבני אשכנז. המהרש"ל מציין את בקיאותו המיוחדת של ר"ש בירושלמי, "יותר מכל אשר שמענו".[10] ר"ש ביקר את הרמב"ם בפולמוס שנערך על "ספר המדע" שלו, אך במתינות ותוך הערכה רבה לגדולתו התורנית.[11]

באחרית ימיו עלה לארץ ישראל יחד עם קבוצה של 300 רבנים, מה שכונה לימים "עליית בעלי התוספות". מקום קבורתו בבית העלמין היהודי הישן של חיפה[12]

חיבוריו[edit | edit source]

משפחת רש"י[edit | edit source]

יצחק הצרפתי
 
 
שמואלרש"י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי מאיר
 
יוכבדרחלשמחהמרים
 
ריב"ן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רשב"םר"ת
 
מרים
 
שמשון מפלייזארבי יצחק בן רבי מאירשלמהמרים
 
רבינו שמואל מוויטרירבינו יום טוב מפלייזאאליעזר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יצחקיוסף
 
שלמהאברהם משאנץ
 
 
 
 
רבי יהודה בן יום טוביוסף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ר"י הזקן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ריצב"א
 
רבינו שמשון משאנץ
 
 
יצחק
 
 
רבנו אלחנן
 
 
רבי יעקב
 
 
יהודה שירליאון
 
 
שמואל
רבי שמואל מעכו

מקרא[edit | edit source]

      - גיס


קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ כינויו "השר" הוא כדי להימנע מלכנותו "הר"ש", כינוי בעל משמעות שלילית; ולכן הפכו את ראשי התיבות לכינוי בעל משמעות מכובדת, "הש"ר". ראו חיד"א, שם הגדולים, מערכת גדולים, אות ש' [ל"ה].
 2. ^ ישראל מ' תא-שמע, כרוניקה חדשה לתקופת בעלי התוספות מחוגו של ר"י הזקן - לעליית שלוש מאות הרבנים, ר’ יחיאל מפאריס וענייני ארץ-ישראל, שלם, ג, תשמ"א-1981
 3. ^ א"א אורבך, בעלי התוספות, עמ' 271.
 4. ^ שו"ת הרא"ש כלל פד סי' ג: "רבינו תם ור"י ור' שמשון אשר רוב תורתנו על פיהם פרשו".
 5. ^ אור זרוע, בבא קמא סי' תלו
 6. ^ אורבך, בעלי התוספות, עמ' 273.
 7. ^ ראו אפטוביצר, מבוא לספר ראבי"ה, עמ'535
 8. ^ אורבך, בעלי התוספות, עמ' 274-275.
 9. ^ "בעלי התוספות" עמ' 325-6
 10. ^ "ים של שלמה" מסכת יבמות פרק ח סימן ח
 11. ^ אורבך, בעלי התוספות עמ' 272.
 12. ^ ראו אורבך, בעלי התוספות, עמ' 278, זאב וילנאי, "ראשיתה של חיפה". בספר "חיפה ואתריה" עמ' 54, על פי איגרת משנת 1537.
 13. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כ"ח, עמוד א', תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ב, עמוד א', תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ז, עמוד א'ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +935 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png