רב אחא בריה דרב אויא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

רב אחא בריה דרב אויא היה אמורא בבלי מהדור השישי, תלמיד-חבר לרב אשי. לדעת מחבר סדר הדורות היה בן הדור השלישי, תלמידם של רבי יוחנן ורבי אסי, ותלמיד-חבר לרב אשי הקדמון.

זיהויו[edit | edit source]

הוזכר בתלמוד בבלי כ-20 פעם כשהוא דן בהלכה עם רב אשי[1].

לדעת מחבר סדר הדורות, רב אחא בריה דרב אויא הוא רב אחא ברב עויא שהוזכר כמה פעמים כתלמידו של רבי אסי ורבי יוחנן[2], מראשוני האמוראים, ולדעתו "רב אשי" עמו דן הוא רב אשי הקדמון בן הדור השני, ולא רב אשי עורך התלמוד בן הדור השישי. אך לדעת רבי אהרן הימן בספרו תולדות תנאים ואמוראים, רב אחא ברב עויא הוא אמורא אחר, בן הדור השלישי, ואילו רב אחא בריה דרב אויא הוא בנו של רב אויא, תלמיד-חבר לרב אשי, בן הדור השישי ועורך התלמוד, וככל הנראה אף השתתף עמו בעריכת התלמוד[3]. ולדבריו כן היא דעת הספר יוחסין.

יש המזהים את רב אדא בריה דרב אויא ורב אחא בר עוירא, המוזכרים באופן חד-פעמי בתלמוד[4], עם רב אחא בריה דרב אויא[5]. יש סוברים כי גם רב אדא בר רב עזא[6] הוא רב אחא בריה דרב עויא[7].

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

NivdakVeushar.png