רבי מני בר פטיש

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

רבי מני בר פטיש היה אמורא בדור השני של אמוראי ארץ ישראל. מתלמידי רבי ינאי. לפי רבי אהרן הימן היה רבי מני גדול הדור בתקופת רבי יוחנן.

באשכנז נהגה שמו בקמץ מָני (כמו: מוני), אך יש להבחין בין שם זה לשם מוני שנגזר מהשם הלועזי לקוף ולכן נכתב לפי כללי ההלכה בכתיב מלא עם האות ו'.[1]

מתורתו[edit | edit source]

בתלמוד הבבלי השתמרו מדבריו של רבי מני בר פטיש בשם עצמו ובשם רבותיו, בהלכה ובאגדה.

מפורסמת אמרתו בגנות הכעס: "כל שכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים - מורידין אותו"[2]

לפי הרב סולובייצ'יק תפיסתו ההלכתית של רבי מני בר פטיש בהלכות שומרים הייתה שכאשר השומר שמר כדינו, מהווה השמירה פְּטור מתשלומים, ולא שלילה של שורש התחייבותו.[3]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ שו"ת מהר"י מברונא, סימן קד
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ס"ו, עמוד ב'.
  3. ^ להרחבה על השלכותיה של תפיסה זו, ראו עוד: הרב סולובייצ'יק, רשימות שיעורים, בבא קמא נה:, בעיקר בד"ה לאור זה מוסברת.

NivdakVeushar.png