רבי טרפון

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
Disambig RTL.svg המונח "טרפון" מפנה לכאן. לערך העוסק במשפחת דגים, ראו גדולי עין.
רבי טרפון
קברו ליד כדיתה
קברו ליד כדיתה
תקופת פעילות דור שני ושלישי לתנאים
השתייכות בית שמאי, בית המדרש בלוד
רבותיו רבן יוחנן בן זכאי
תלמידיו רבי אלעזר בן מתיא, שמעון בן עזאי, רבי חנינא בן חכינאי
בני דורו רבי עקיבא

רבי טרפון היה תנא ממשפחת כהנים המיוחסים לעזרא הסופר[1] שחי בדור שאחרי המרד הגדול (הדור השני). מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי[2] ומתלמידי בית שמאי. רב, חבר ובר פלוגתא לרבי עקיבא. בית מדרשו של רבי טרפון היה בעיר לוד. הוא נקרא בתלמוד ירושלמי בתואר הנדיר "אביהן של ישראל"[3]. מוזכר במשנה ארבעים ותשע פעמים, לרוב כשהוא חלוק עם רבי עקיבא שהיה תלמיד חבר שלו, אך גם כאשר הוא חלוק עם רבי מאיר, רבי ישמעאל, רבי אליעזר, רבי יהושע בן חנניה, רבי אלעזר בן עזריה, ורבות הלכות אחרות שחידש ועליהן אין חולק[4].

אישיותו

רבי טרפון היה אדם עשיר גדולכספו היה עוזר רבות לעניים ואף השתמש לשם כך בסמכויותיו ככהן. את חמשת הסלעים של דמי פדיון הבן שהיו נותנים לו נהג להחזיר[6], ופעם אחת, בשנת בצורת, אירס עם 300 נשים, על מנת שיהא מותר להן לאכול את התרומה שברשותו[7]. מסופר שפעם שאל אותו רבי עקיבא: "רבי, רצונך אקח לך עיר אחת או שתיים?" (האם אתה מעוניין בנכסים רבים?), לאחר שרבי טרפון ענה בחיוב ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב, חילק רבי עקיבא את הנכסים לתלמידי חכמים עניים. לאחר זמן מה, שאל אותו רבי טרפון היכן הערים שקנה לו. רבי עקיבא לקח אותו לבית המדרש, הביא לפניו ילד עם ספר תהילים שקרא עד הפסוק "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד"חכמה ואלופי בדרך ארץ"[9].

רבי טרפון העיד עדויות שונות על אשר ראה בבית המקדש ככהן, כך למשל העיד כי שמע את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול[10]. הוא העיד שבעלי מומים כשרים לעבודה בבית המקדש, על סמך דודו אחי אמו, שהיה כהן ותקע בבית המקדש בחצוצרות (אך לבסוף התברר שהיה זה בשעת הקהל)[11] רבי טרפון היה אדם גבוה מאוד[12].

חכמי ישראל העריכו את רבי טרפון בזכות ענוותנותו ובזכות בקיאותו העצומה בכל מקצועות התורה, כמסופר באבות דרבי נתןמקרא ומשנה, מדרש, הלכות ואגדות, כיוון שיצא מלפניו - היה מלא ברכה וטוב". בענוותנותו הרבה נזהר תמיד שלא לפרסם את שמו ולא להתכבד בו, ובתלמוד מסופר עוד כי כל חייו הצטער על שניצל ממוות בזכות כתרה של תורה[5].

רבי טרפון היה ידוע באמירותיו הקיצוניות ובלהיטותו הרבה בשעת ויכוחים. אחד הביטויים השגורים בפיו היה - "אקפח את בני", שמשמעו הוא - אם אני טועה, אהרוג את בניי.

רבי טרפון סבר שמצוות מעשיות חשובות יותר מלימוד תורהכיבוד אם. אמרו לה: כל מה שעושה אינו חצי חציה של המצווה[15]. בתלמוד עוד סיפרה, כי פעם במהלך טיול קצר, נקרעה נעלה, ומכיוון שהיה זה בשבת, אסור היה לתקן את הנעל. בנה, רבי טרפון, שם את ידיו מתחת לרגלה וליווה אותה עד שהגיעה למיטתה[16].

מותו וקברו

אין תמימות דעים לגבי נסיבות מותו של רבי טרפון. במדרש איכה רבה כתוב כי נמנה עם עשרת הרוגי מלכות, אך אחרים סבורים כי נמלט סמוך לפרוץ מרד בר כוכבא לחוץ לארץ ושם נפטר.

קברו של רבי טרפון, על-פי מסורת מהאר"י, נמצא ליד קדיתא בצל עץ ענק של אלה אטלנטית, אולם לאחרונה התגלתה ביער מירון מערת קבורה, אשר שופצה על ידי עמותת "אהלי צדיקים", ולטענתם שם קבור רבי טרפון.

מתורתו

רבי טרפון נחלק בעיקר עם רבי עקיבא. לרוב רבי טרפון נמנה עם הצד המקל. בשאלה האם עבד שיצא בשן ועין זקוק גם לגט שחרור, סבורים רבי מאיר ורבי טרפון שאינו צריך, לעומת רבי ישמעאל, רבי אליעזר ורבי עקיבא שמצריכים גט שחרור[17]. בדין אדם שקיבל על עצמו נזירות ותלה זאת בדבר שהיה מוטל בספק, סבורים בית שמאי כי הוא נזיר ובית הלל סבורים שרק אם נתקיים נזרו הוא ספק, אך רבי טרפון סבור שבין כך ובין כך אין הוא נזיר כי "לא ניתנה נזירות אלא להפלאה"[18]. על אחת ממחלוקותיו עם רבי עקיבא מסופר כי רבי טרפון עצמו הודה לו, כפי שמסר רבי שמעון בר יוחאי[19]: "אמר רבי שמעון: מעשה במגורה של דסקים ביבנה שהייתה עומדת בחזקת שלימה ומדדו ונמצאת חסירה, כל טהרות שנעשו על גבה היה רבי טרפון מטהר ורבי עקיבא מטמא. אמר רבי טרפון מקווה זה בחזקת שלם הוא עומד מספק אתה בא לחסרו, אל תחסרנו מספק. אמר רבי עקיבא: אדם זה בחזקת טמא הוא עומד, מספק אתה בא לטהרו, אל תטהרנו מספק. אמר רבי טרפון: משל לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה שעבודתו כשירה. אמר רבי עקיבא משל לעומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה. אמר רבי טרפון אתה דימיתו לבעל מום, ואני דמיתיו לבן גרושה או לבן חלוצה, נראה למי דומה? אי דומה לבן גרושה ולבן חלוצה נדוננו כבן גרושה, או כבן חלוצה אם דומה לבעל מום נדוננו כבעל מום! התחיל רבי עקיבא לדון: מקווה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשנים, דבר אחר מקווה פסולו בגופו בעל מום פסולו בגופו ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים, אמר ליה רבי טרפון עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החיים!".

לעומת זאת בדיני ממונות גישתו הייתה מעורבת. בהלכות מסוימות החמיר, הוא סבור שקרן המזיקה ברשות הניזק משלמת נזק שלםמשנה כי הוא קבע שדין אונאה הוא עד שליש, ושמחו תגרי לוד שהיו סוחרים ממולחים ומפקיעים את המחיר, אך כאשר המשיך ופסק שניתן לחזור ממקח שבו הייתה אונאה כל שהיא עד סוף היום אמרו תגרי לוד "יניח לנו רבי טרפון במקומינו" וחזרו לדברי חכמים[22].

ידועה מחלוקתו עם רבי עקיבא האם תלמוד תורה חשוב יותר או שמא מעשים טובים: "כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. נענה ר"ע ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה"[14].

מאמרותיו באגדה

 • "היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק"[23].
 • "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה, אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, ודע לך שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא"[24].

תלמידיו

על תלמידיו נמנה רבי יהודה שלמד אצלו בלוד[25].

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

 1. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת יבמות א ו
 2. ^ ראה בארוכה במחקרו של היימן עמ' 525
 3. ^ יומא פ"א סוף ה"א, יבמות פ"ד סוף הלכה י"ב.
 4. ^ היימן
 5. ^ 5.0 5.1 תלמוד בבלימסכת נדריםדף ס"ב, עמוד א'
 6. ^ (תוספתא בכורות ו:ד, בבלי בכורות נא:ב)
 7. ^ (תוספתא כתובות ה:א)
 8. ספר תהלים, פרק קי"ב, פסוק ט'.
 9. ^ מסכת כלה פ"א הכ"א
 10. ^ תלמוד בבלימסכת קידושיןדף ע"א, עמוד א'.
 11. ^ ירושלמי יומא פרק א' סוף הלכה א'.
 12. ^ תלמוד בבלימסכת נדהדף כ"ד, עמוד ב'.
 13. ^ מן המסכתות הקטנות; יח, א.
 14. ^ 14.0 14.1 תלמוד בבלימסכת קידושיןדף מ', עמוד ב'.
 15. ^ תלמוד בבלימסכת קידושיןדף ל"א, עמוד ב'
 16. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א', הלכה א' (דפוס וילנא: דף ג עמוד ב, עמוד ")
 17. ^ תלמוד בבלימסכת גיטיןדף מ"ב, עמוד ב'.
 18. ^ תלמוד בבלימסכת נזירדף ל"ב, עמוד ב'.
 19. ^ תלמוד בבלימסכת קידושיןדף ס"ו, עמוד ב'.
 20. ^ תלמוד בבלימסכת בבא קמאדף ט"ז, עמוד א'.
 21. ^ תלמוד בבלימסכת בבא מציעאדף כ"ח, עמוד ב'.
 22. ^ תלמוד בבלימסכת בבא מציעאדף מ"ט, עמוד ב'.
 23. משנה, מסכת אבות, ‏פרק ב', משנה ט"ו
 24. משנה, מסכת אבות, ‏פרק ב', משנה ט"ז
 25. ^ ראו גם תלמוד בבלימסכת נדריםדף מ"ט, עמוד ב', תלמוד בבלימסכת נדריםדף נ"ב, עמוד א'.


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -177 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png