אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

From האנציקלופדיה היהודית
(Redirected from ראש אג"א)
Jump to navigation Jump to search
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
Atal - logo.png
פרטים
מדינה ישראלישראל  ישראל
יחידת אם זרוע היבשה
סוג היחידה אגף / יחידת מטה
בסיס האם הקריה
תאריכים וזמנים
נתוני היחידה
פיקוד
מפקדים מפורט בהמשך הערך
התג הישן של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עד שנת 2006

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (או בראשי תיבות: אט"ל) הוא אגף בזרוע היבשה של צבא הגנה לישראל, הגוף האחראי למתן מענה טכנולוגי ולוגיסטי לקיומו, לכשירותו ולמילוי משימותיו של הצבא ובפרט: לדאוג לבניין מחנות קבע ובסיסים, לציוד, לשינוע החיילים ויחידות הצבא, תשתית בריאותית, תזונת החיילים, אחזקה ודלק לצי הרכב המנהלתי והקרבי של צה"ל, כל זאת בעתות שגרה וחירום.

האגף הוא הגלגול החמישי של אגף האפסנאות (אג"א), שהפך ב-1972 ל"אגף האספקה" וב-1997 לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). בתחילת שנת 2006, במהלך הארגון-מחדש שהוביל הרמטכ"ל דאז דן חלוץ בצה"ל, הפך אט"ל לאגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים (אלר"ם). במהלך שנת 2008, כתוצאה מלקחי מלחמת לבנון השנייה בוטל הארגון, והוקם מחדש ושב לשמו הקודם - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). ב-2016 הוחל במיזוגו של האגף לתוך זרוע היבשה.

התג החדש של האגף עוצב במהלך השינוי שיזם הרמטכ"ל דן חלוץ, ונשאר לשמש כתג האגף עד היום. תג זה הוא הראשון שעוצב על ידי חיילת בשירות, מיטל זילברמן, ששירתה כמעצבת גרפית ביחידה ולא על ידי גוף חיצוני.

ראש אט"ל הנוכחי הוא האלוף יצחק תורג'מן.

היסטוריה[edit | edit source]

הקמתו של האגף (בשמו דאז: "אגף אפסנאות", או בקיצור: אג"א) הייתה בפברואר 1948. בתחילת דרכו של צה"ל השליטה על הלוגיסטיקה והאפסנאות הייתה ריכוזית מאוד ונשלטה כמעט לגמרי על ידי המטכ"ל, שהעמיד את המשאבים לרשות הגדודים והחטיבות כגון אמצעי תחבורה, דלק, חומרי בנייה, ומזון בקיצוב קפדני ביותר. במהלך מלחמת העצמאות, עם התארגנות המערך הלוחם, התפתחה הלוגיסטיקה בהם, כדי לפתור את הבעיות הלוגיסטיות השונות שהתעוררו בהם. אחריהם, בהדרגה, התפתח המערך האפסנאי המטכ"לי. בשנותיו הראשונות, התבסס אגף האפסנאות על ידע שהביאו עימם חייליו הראשונים – יוצאי הצבא הבריטי ואנשי הבריגדה היהודית. מבנהו של אגף האפסנאות, כמו גם של המערך הלוגיסטי כולו, הועתק באופן מדויק מן הדגם של הצבא הבריטי. אף הטפסים והעגה נלקחו מן הצבא הבריטי.

בעשור הראשון של מדינת ישראל, צה"ל חווה שינויים והתעצמות רבה. כך גם אגף האפסנאות, שאורגן במסגרת שתי מחלקות: מחלקת הארגון ומחלקת התחזוקה. כל מחלקה כללה מספר ענפים. מחלקת הארגון הייתה אחראית על קביעת תקנים ותוכניות הצטיידות, לביקורת ולקביעת נהלים ומערך ההדרכה. מחלקת התחזוקה הייתה אחראית להפעלה של המערך הלוגיסטי באמצעות חיל ההספקה וההובלה (כיום חיל הלוגיסטיקה), חיל החימוש והציוד וחיל הטכנאים. ב-1950 פורק חיל חימוש וציוד וכל נושא הציוד הוﬠבר לחיל הספקה וכל נושא החימוש הוﬠבר לחיל טכנאים שהחליף את השם לחיל חימוש ב-1953. ב-1951 חיל הספקה ותובלה התפצל לחיל הספקה וחיל הובלה. ב-1953 אחריות ﬠל מﬠרך התובלה חזרה לחיל הספקה. במסגרת צוות תכנון מטכ"לי מיוחד שהוקם בסוף 1952 והתבקש לבחון את מערך הכוחות של צה"ל ולגבש תוכנית לבניית סדר הכוחות הרצוי, התנהלו ויכוחים סוערים בדבר חלוקת האחריות והסמכויות בין אג"א והחילות הכפופים לו ובין אג"א ומשרד הביטחון. היו שקראו לרכז את כל הרכש במשרד הביטחון. לבסוף ניצחה התפישה ההפוכה, שעוצבה על ידי בן-גוריון לפיה צה"ל הוא זה שקובע את צרכיו ואת סדר העדיפויות שלו, ועל משרד הביטחון לספקם בהתאם למגבלות התקציביות.

ב-2016 הוחלט לאחד את אט"ל עם זרוע היבשה.

מבנה ארגוני[edit | edit source]

מבנה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הנוכחי מתבסס על מטה המורכב מחטיבות (בדומה ללהקים שבמטה זרוע האוויר והחלל והמספנים שבמטה זרוע הים), מפקדות קציני החיל הראשיים העוסקים בבניין-הכוח שבתחום מקצועיותם, מרכזים לוגיסטיים ויחידות עצמאיות אחרות. המבנה ההיררכי של החטיבות, כנהוג ביחידות מטה בצה"ל, מורכב ממחלקות, ענפים ומדורים.

מפקד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הוא ראש האגף, קצין בדרגת אלוף. תחתיו נמצא מטה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הגוף העוסק בניהול השוטף של האגף ותהליכי בניין הכוח בו. בראשות מטה האגף עומד קצין בדרגת תת-אלוף, וזוהי גם דרגתו של מפקד חטיבת הלוגיסטיקה הכפופה למטה האגף. חטיבת הלוגיסטיקה מאגדת מספר מחלקות, כאשר כל אחת מהן עוסקת בתחום ניהולי אחר, ויחדיו הן מפקחות, מבקרות ותומכות במרכזים הלוגיסטיים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. בראשות כל מחלקה עומד קצין בדרגת אלוף-משנה. המרכזים הלוגיסטיים כפופים לראש האגף, וכל אחד מהם אחראי על תחום ביצועי אחר: מזון, דלק, תחמושת, רפואה וכו'. בראשות המרכזים עומד קצין בדרגת אלוף-משנה או סגן-אלוף. את המרכזים הלוגיסטיים מתפעלים החיילים המשרתים בחילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה: חיל הרפואה, חיל החימוש וחיל הלוגיסטיקה. בראשות כל אחד מחילות אלו עומד קצין בדרגת תת-אלוף.

יחידות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
תג שם תפקיד מפקד
חטיבת הלוגיסטיקה
תא"ל ניסן דוידי
מחלקת לוגיסטיקה אחראית לתאם את פעילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כמו גם לתכנן תוכניות לטווח ארוך, לספק מידע רלוונטי לגופים צה"ליים, ולבקר ולפקח על יחידות האגף אל"ם אלי גלעד
מחלקת תכנון ותקציב (תו"ת) אחראית על ההיבטים התקציביים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה לרבות בקרה תקציבית על יחידות האגף וכן היא אחראית גם על קביעת נוהלי העבודה בו אל"ם חנן רביב
מחלקת תכנון וארגון (תוא"ר) אחראית על התכנון האסטרטגי של פעילות האגף, על ייעול העבודה ביחידותיו השונות וקביעת תוכניות העבודה אל"ם ניר ישועה
מחלקת משאבי אנוש (משא"ן) אחראית לתחום ניהול משאבי האנוש באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. מלבד הליכי הגיוס, ההכשרה וההפניה ליחידות השונות, המחלקה אחראית גם לדאוג לרווחת וצורכי הפרט אל"ם אדווה וויס
מחלקת טל"ם אחראית על קביעת מלאי הציוד השונים הנדרשים וקביעת רכש הציוד הנצרך. המחלקה אחראית על בחינת רמת הציוד ואיכותו, וכן להכנת תוכניות מטה לייעולו אל"ם אבנר בן זקן
מחלקת תקשוב אחראית לרכז את תחומי התקשוב ביחידות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לרבות ניהול מערכות המידע של האגף והטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות בשורותיו סא"ל סהר דולב
מרכזים לוגיסטיים
Masha.png
מרכז שיקום ואחזקה (מש"א) אחראי על אחזקתם, תיקונם, הסבתם והשבחתם של כלי רכב קרביים, מכשירי קשר, אמצעי תצפית ועוד. בין השאר מייצר את טנק מרכבה סימן 4 אל"ם אשר מזרחי
Martah.png
מרכז התחמושת (מרת"ח) אחראי על טיפול בתחמושת בצה"ל לרבות תהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, האספקה ליחידות, איסוף הבלאי והטיפול בו אל"ם בצלאל חיון
Mazlah.png
מרכז ציוד לחימה וחלפים (מצל"ח) אחראי על טיפול בציוד הלחימה בצה"ל לרבות תהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, האספקה ליחידות, וההוצאה משירות של ציוד ישן אל"ם אלכס מלייב
Merkaz-Ahud.png
מרכז הציוד אחוד (מר"ץ) היחידה הוקמה ב-1.1.16 כאיחוד של מרכז הציוד (מר"ץ) ושל מרכז ציוד רפואי (מצר"פ).

אחראי על טיפול בציוד האישי בצה"ל לרבות ביגוד והנעלה, חימום וקירור, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, אוהלים, מיגון אישי, אלונקות ועוד. כמו כן אחראי על רכש ואחזקה של הציוד הרפואי בצה"ל ואספקותיו ליחידות

אל"ם מירב בריקמן
Delek.png
מרכז הדלק (יאוחד עם מר"ץ ב-1.1.18) אחראי על הדלק, גז הבעירה, ומכשירי גז בצה"ל, לרבות רכש, אחסנה, ואספקה ליחידות השונות.

המרכז כפוף למרכז הציוד מה1.1.17 וימוזג סופית למרכז הציוד ב-1.1.18.

המפקדת של מפקדת מרכז הדלק, היה מפקדת מר"ץ, אל"ם מירב בריקמן.

סא"ל מאיה ויצמן
Maarah-amazon.png
מרכז המזון אחראי על רכש פריטי מזון ושירותי מזון, הכנה שלהם ואספקתם ליחידות השונות, אחסנה של מוצרי מזון לחירום, אריזת מנות הקרב, וסיפוק מענה בתחומים אלה לאוכלוסיות מיוחדות אל"ם ערן לפיד
Logo hovala new.png
מרכז ההובלה הגוף הגדול ביותר של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אחראי על ארגון ההובלה הצבאית, על הובלת תחמושת, ציוד, מזון ואספקתם ליחידות, ואף הסעת לוחמים לשדה הקרב אל"ם רן ינקו קינן
Merkaz leom.png
מרכז לגיוס אמצעים ולריתוק משקי (לאו"ם) אחראי בעת חירום על רישום וגיוס אמצעי תחבורה וציוד מכני בבעלות אזרחית, הסבתם לשימוש צבאי, ועל אספקתם ליחידות השונות. סא"ל יניב יעקב
Harap.png
מרכז שרותי רפואה (משר"פ) אחראי על מתן הטיפול רפואי לחייל צה"ל בעת הצורך. אל"ם אלון גלזברג
חילות
Logo mekarpar.png
חיל הרפואה אחראי על כלל תחום הרפואה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז שרותי רפואה ומרכז ציוד רפואי תא"ל טריף בדר
Logo himush from 2015.png
חיל הטכנולוגיה והאחזקה אחראי על כלל תחום החימוש וציוד הלחימה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז התחמושת, מרכז השיקום והאחזקה, וכן את מרכז ציוד לחימה וחלפים תא"ל מישל ינקו
Logistics Corps IDF Tag.png
חיל הלוגיסטיקה אחראי על כלל תחום הלוגיסטיקה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז המזון, מרכז הדלק, מרכז ההובלה ומרכז הציוד תא"ל יוסי אילוק

ראשי האגף[edit | edit source]

שם תקופת כהונה
אלוף יוסף אבידר יולי 1947 – יולי 1949  
אלוף מונטי גרין יולי 1949 – מרץ 1950  
אלוף אפרים בן ארצי מרץ 1950 – מרץ 1952  
אלוף צבי איילון מרץ 1952 – מרץ 1954  
אלוף מאיר אילן מרץ 1954 – מרץ 1960  
אלוף משה גורן מרץ 1960 – מרץ 1964  
אלוף מתי פלד מרץ 1964 – מרץ 1968  
אלוף עמוס חורב מרץ 1968 – מרץ 1972  
אלוף נחמיה קין מרץ 1972 – אוקטובר 1974  
אלוף אריה לוי אוקטובר 1974 - אוקטובר 1978  
אלוף יוחנן גור אוקטובר 1978 – אוקטובר 1983  
אלוף חיים ארז אוקטובר 1983 – אוקטובר 1986  
אלוף מנחם עינן אוקטובר 1986 – ינואר 1989  
אלוף אילן בירן ינואר 1989 – אפריל 1992  
אלוף שלום חגי אפריל 1992 – אפריל 1995  
אלוף עמי סגיס אפריל 1995 – אפריל 1998  
אלוף אהרן זאבי-פרקש אפריל 1998 – אפריל 2001  
אלוף אודי אדם אפריל 2001 – אפריל 2005  
אלוף אבי מזרחי אפריל 2005 – דצמבר 2007  
אלוף דן ביטון דצמבר 2007 – מרץ 2012  
אלוף קובי ברק מרץ 2012 – יולי 2016  
אלוף אהרון חליוה 13 יולי 2016 - אפריל 2018
אלוף יצחק תורג'מן אפריל 2018 - כיום

ראו גם[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]


זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּים אגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף התכנוןאגף כוח האדםאגף התקשוב וההגנה בסב"ר
זרועות זרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים פיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספים יחידת בתי הדין הצבאיים • הפרקליטות הצבאיתהמכללות הצבאיותדובר צה"להרבנות הצבאיתמפקדת העומקהגיס הצפוניהגיס המטכ"לי
חילות צה"ל
חילות השדה חיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל האיסוף הקרבי
חילות נוספים חיל הרפואהחיל הלוגיסטיקהחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל המודיעיןחיל הקשר והתקשוב • חיל המשטרה הצבאית • חיל משאבי האנושחיל החינוך והנוערהחיל הכללי
חילות היסטוריים חיל המדע • חיל נשים
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגלים • דין משמעתי

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +835 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png