קריאת התורה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

קריאת התורה היא הקראה של פרשה מתוך ספר תורה, לפני ציבור - לפחות מניין. קריאת התורה היא אחת התקנות העתיקות ביותר ביהדות. קריאת התורה נעשית בתפילת שחרית של שבת ושל ימים טובים (קריאה של פרשה ארוכה), וכן במנחה של שבת, ומדי יום שני וחמישי בתפילת שחרית (קריאה קצרה). בנוסף נערכת קריאה בתורה במועדים מיוחדים, כגון בשחרית של ראש חודש, חנוכה ופורים, ובתעניות (בשחרית ובמנחה, קצרות).

קריאת התורה נעשית מתוך ספר תורה בו כתובים הפסוקים ללא ניקוד, פיסוק וטעמי המקרא. הקורא בתורה מכונה "בעל קורא" ותפקידו לקרוא בתורה באופן מדויק, על פי הניקוד, הפיסוק וטעמי המקרא אותם הוא משנן בעל פה.

קריאה בתורה ועלייה לתורה מהוות מרכיב מרכזי בטקסי בר מצווה כיום.

MORNING TORA READING.jpg Torah Reading Sephardic custom.jpg
בעל קורא והעולה לתורה בעת קריאה בספר תורה
(מימין בספר תורה אשכנזי ומשמאל בספר תורה ספרדי)

מקור הדין[edit | edit source]

קריאה בתורה במועדים קבועים היא תקנת חז"ל,[1] אם כי ישנן דעות שלפיהן חיוב קריאת כמה מארבע הפרשיות הוא מהתורה. בזמן שבית המקדש היה קיים נהגה מצוות הקהל, שעיקרה קריאה בתורה על ידי המלך במוצאי יום טוב ראשון של סוכות בשנה שאחרי שנת השמיטה (פעם ב־7 שנים) בבית המקדש.

התקנה הראשונית של קריאת התורה בכל שבת, שני, וחמישי, מיוחסת לנביאים בתקופת דור המדבר,[2] לאחר שנותרו בני ישראל שלושה ימים ללא לימוד תורה ונחלשו,[3] והקריאה במועדים את הקטע המתאים לאותו מועד מיוחסת למשה עצמו.[4] עזרא הסופר תיקן את הקריאה בתורה במנחה של שבת וכן את צביון קריאת התורה: כמות העולים, אורך הקריאה, מספר הפסוקים לכל עולה.[5]

היסטוריה[edit | edit source]

קריאת התורה בגטו ורשה, ‏24 במאי 1941‏. צולם על ידי הנאצים למטרות תעמולה

אזכור קריאת התורה בתנ"ך עצמו[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אמנת נחמיה

אירוע ובו קריאה בתורה בפומבי מוזכר גם בתנ"ך עצמו, כפי שמסופר בספר נחמיה, פרק ח', על קריאת תורה המונית בתחילת ימי בית המקדש השני:

ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר צוה ה' את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אשה וכל מבין, לשמוע ביום אחד לחדש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים. ואזני כל העם אל ספר התורה...

בספר נחמיה מתואר כי קריאה פומבית זו הייתה למטרת לימוד המון העם את חוקי התורה והמצוות, ובעקבותיה העם חזר בתשובה בנושאים שונים.

אזכור במקורות חיצוניים[edit | edit source]

אזכור לקריאת התורה מופיע בכתבי יוספוס פלביוס, ופילון האלכסנדרוני, שניהם מהמאה הראשונה לספירה (סוף ימי בית שני). גם מחברים רומאים אחרים בני התקופה מוסרים כי היהודים עוסקים בבתי הכנסת בקריאה בתורה ובלמידת חוקיה, אף שתפילת הציבור עדיין אינה מוזכרת בוודאות. על פי זה נראה שהנהגת קריאת התורה מוקדמת לתפילה בציבור (כפי דעת המסורת).

מחזור הקריאה[edit | edit source]

הקריאה בתורה נהגה בשבתות, וכן בימים שני וחמישי, כאשר קראו חלק קצר מתחילת הפרשה של אותה שבוע. בימי התלמוד נמסר לנו על שני מנהגים מקבילים: בארץ ישראל היו משתמשים בחלוקה לסדרים ומסיימים את התורה אחת לשלוש שנים (או אחת לשלוש וחצי שנים), ואילו בבבל היו משתמשים בחלוקה לפרשות ומסיימים אותה אחת לשנה, בשמחת תורה. לפיכך, הפרשות שקראו כל שבת בארץ ישראל היו קצרות יותר. ככל הנראה מנהג בבל התקבל בארץ ישראל במאה התשיעית בעקבות עולים שעלו לארץ ישראל באותה תקופה.[6]

צורת הקריאה[edit | edit source]

קריאה התורה בבתי הכנסת נעשית מתוך ספר תורה כשר, הכתוב על קלף בדיו מיוחד. הקריאה היא בניגון טעמי המקרא, כאשר המנגינה של הטעמים שונה מעדה לעדה. בעבר כל עולה לתורה היה קורא בעצמו את חלק הקריאה שלו. אך מאחר שעל הקורא לשנן את הטעמים והניקוד בעל פה לפני הקריאה, שינו את המנהג לנוהג המקובל כיום לפיו כל הפרשה נקראת על ידי "בעל קורא", אשר הכין את הקריאה היטב, בעוד העולה לתורה קורא יחד עמו בלחש[7]. אצל יהודי תימן השתמר המנהג המקורי, והם עדיין נוהגים שהעולה לתורה קורא בעצמו. גם אצל הספרדים נהוג שעולה לתורה המכיר את הקריאה קורא אותה בעצמו במקום הקורא. יש שמסתייעים במהלך הקריאה ב"יד" מוכספת עִמה מצביעים על מקום הקריאה. הקריאה נעשית רק כאשר יש מניין (עשרה) מתפללים.

הקריאה בשבת, שהיא הקריאה המרכזית בימות השבוע מחולקת לשבעה חלקים ("עליות") ובנוסף לעליית מפטיר (קריאת שלושה פסוקים לפחות מסוף הפרשה) הבאה ביחד עם ההפטרה, כאשר לכל עליה מוזמן אדם אחד, המברך ברכה לפני הקריאה וברכה לאחריה וקורא בלחש עם בעל הקורא (או קורא בעצמו בקול רם). הברכות קרויות "ברכות התורה". הגבאי עומד בסמוך לבעל הקורא משמאלו ואחראי לקריאת האנשים לעלות לתורה, והעולה לימין בעל הקורא.. אצל האשכנזים נהוג שלאחר הקריאה מגביהים את ספר התורה ומציגים אותו לציבור - "הגבהה", ולאחר מכן גוללים אותו - "גלילה". אצל הספרדים מגביהים את הספר לפני הקריאה, והכינוי לכך הוא "הקמת ספר תורה". אצל התימנים מגביהים את היריעה בלבד ולא את כל ספר התורה. אצל הספרדים ספר התורה מונח בתוך כמין ארון קטן, ובשעת הקריאה מניחים את הארון על הבימה, ונמצא ספר התורה עומד, מה שאין כן אצל האשכנזים והתימנים שאין לספר התורה ארון משלו והוא מונח על הבימה שוכב. אין נוגעים בספר התורה, ואין העולה יורד מן הבימה לפני שבא העולה שאחריו.

לאחר הקריאה בתורה בשבתות קוראים פרק מיוחד מספרי הנביאים - "הפטרה", הקרויה כך כי היא נוספת לקריאה הרגילה.

נהוג בקהילות אשכנז לעמוד לפני קריאת הפסוק האחרון בכל אחד מחמישה חומשי תורה, וכשהבעל קורא מסיים את קריאת החומש אומר הקהל "חֲזַק חֲזַק וְנִתְחַזָּק", ולאחר מכן חוזר על כך הבעל קורא. מנהג זה מבוסס על דברי הראשונים[8] שהסתמכו על הפסוק בספר יהושע "לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ... הֲלוֹא צִוִּיתִיךָ חֲזַק וֶאֱמָץ" (א', ח-ט). בעבר היה נהוג לומר "חזק חזק חזק", ובדורות האחרונים התגבש נוסח המבוסס על הפסוק בספר שמואל ב' "חֲזַק וְנִתְחַזַּק בְּעַד עַמֵּנוּ וּבְעַד עָרֵי אֱ-לֹהֵינוּ, וַה' יַעֲשֶׂה הַטּוֹב בְּעֵינָיו" (י', י"ב).[9]

ליהודי תימן מספר מנהגים מיוחדים בקריאת התורה:

 • שימור המנהג המקורי לפיו העולה לתורה קורא בעצמו.
 • שימור המנהג שהחל מימות עזרא, לפיו בקריאת התורה בשבת, לאחר כל פסוק נקרא בקול תרגום אונקלוס (פרט לעליית מפטיר וקטעים מסוימים המפורטים בגמרא), ובהפטרה נקרא תרגום יונתן. ביום שני וחמישי וברוב הקריאות שאינן בשחרית[10], המקרא נקרא ללא התרגום. נהוג כי הקורא את התרגום הוא ילד או נער פחות מבר מצווה.
 • נהוג שילד צעיר, מתחת לגיל שלוש עשרה, עולה לקרוא שישי. בפרשת ״ויחי״, נקרא השישי (״בנימין זאב יטרף״) שוב ושוב על ידי ילדים רכים בשנים שזו להם הפעם הראשונה שהם עולים לתורה, ילד אחר ילד.
 • חלוקת העליות בקריאת התורה שונה מעט בנוסח תימן המקורי (בלדי) משל שאר העדות.

דקדוק בקריאה[edit | edit source]

הקריאה צריכה להיות מדוקדקת כפי הנכתב בספר התורה. במקרה שטעה הבעל קורא, יש מן הראשונים שכתב כי טוב שלא להעמידו על טעותו בעת הקריאה, כדי שלא להלבין את פניו[11], אך ראשונים אחרים כתבו כי על הציבור לתקנו מיד ולהחזירו שוב לקרוא כיאות[12], וכן נפסק בהלכה[13]. אמנם באחרונים קיימים מספר חילוקים מתי יש להחזיר את הבעל קורא, ומתי אין להחזירו.

סדרי הקריאות[edit | edit source]

בשבתות, מלבד שבתות שחלות בחגים, קוראים בתורה את פרשת השבוע, שבה עולים לקרוא בתורה שבעה אנשים מהקהל. בקריאת התורה של שבת במנחה, וכן בימי שני וחמישי (מלבד אם חלים בחג או בצום) קוראים לשלושה עולים חלק מפרשת השבוע הקרובה (בדרך כלל את החלק הראשון מתוך שבע העליות של הפרשה). בשבתות מיוחדות כמו שבת שחלה בראש חודש או ארבע פרשיות, בקריאה של העולה האחרון (מפטיר) קוראים קטע מהתורה הקשור ליום.

בחגי ישראל קוראים בשני ספרי תורה, בספר הראשון קטע העוסק בצווי על החג או בנושא הקשור לחג, ובספר השני קוראים למפטיר קטע העוסק בקורבנות החג מתוך פרשת פינחס. סך העולים לתורה בחגים הוא חמישה, ובחול המועד ארבעה. ביום הראשון של ראש השנה קוראים את הקטע בפרשת וירא העוסק בלידת יצחק, גירוש ישמעאל מבית אברהם והצלתו ממוות בצמא. ביום השני קוראים את הקטע שאחריו, פרשת עקידת יצחק, כדי להזכיר את זכותו ביום הדין. ביום כיפור קוראים בבוקר את הפרשה העוסקת בעבודת יום הכיפורים, והיא נקראת לשישה עולים, ובתפילת מנחה של יום כיפור קוראים את פרשת איסורי עריות, והיא נקראת לשלושה עולים כבשבת במנחה. בחג הסוכות קוראים ביום הראשון (וכן ביום השני בחו"ל) קטע מפרשת אמור שעוסק בציווי על החגים. בחול המועד של חג הסוכות קוראים רק בספר אחד, בו קוראים את פרשת קורבנות החג, להוציא את שבת חול המועד בה קוראים קטע מפרשת כי תשא, שסופו עוסק בשלושת הרגלים, ולעולה האחרון קוראים את פרשת הקורבנות. בשמיני עצרת (בחו"ל) קוראים "כל הבכור" מפרשת ראה (העוסק בהלכות החגים), ובשמחת תורה קוראים וזאת הברכה. בחנוכה קוראים בכל יום קטע מפרשת נשא שעוסק בקורבנות הנשיאים.[14] בפורים קוראים קטע מפרשת בשלח שעוסק במלחמה של עם ישראל עם עמלק אחרי היציאה ממצרים. בפסח קוראים בכל יום קטע מהתורה במזכיר את פסח או את יציאת מצרים, ואחריו קוראים בספר שני את קורבן המוסף של פסח. בשבועות קוראים את הקטע בפרשת יתרו שמספר על מתן תורה, וביום טוב שני בחו"ל קוראים "כל הבכור" מפרשת ראה (העוסק בהלכות החגים).

בראשי חודשים שחלים בימות החול קוראים את פרשת קרבן מוסף של ראש חודש, והיא נקראת לארבעה עולים.

בתעניות קוראים בשחרית ובמנחה את פרשת ויחל, מתוך פרשת כי תשא, העוסקת בבקשת משה למחילה על חטא העגל לקריאה עולים שלושה אנשים מהקהל. לאחר קריאת התורה במנחה נהגו בני אשכנז לקרוא במנחה את הפטרת דרשו ה' בהמצאו, העוסקת בקריאת ה' אל העם (על ידי הנביא ישעיהו) לחזור בתשובה. אך בקרב בני עדות המזרח נחלקו הדעות, ישנם קהילות שלא נהגו להפטיר[15], וישנם קהילות שנהגו להפטיר, וקוראים את הפטרת 'שובה ישראל'[16] שבספר הושע, מלבד צום גדליה שבו קוראים את הפטרת 'דרשו ה' בהמצאו'. משום שבשבת הסמוכה לצום (שבת שובה) קוראים את הפטרת 'שובה ישראל' ולא רוצים שיקראו פעמיים בשבוע את אותה הפטרה[17]. בתשעה באב בבוקר קוראים את פרשת "כי תוליד בנים" מתוך פרשת ואתחנן העוסקת בחטאי ישראל ובעקבות זאת גלותם מארץ ישראל, ומפטירים "אסף אסיפם" בספר ירמיהו.

סביב קריאת התורה בשבתות התפתחה מסורת של לימוד "פרשת השבוע", כלומר הפרשה שקוראים באותה שבוע. לפיכך, נהוג לחלק את התורה ל"פרשות", ולא לפרקים וכדומה.

עיכוב קריאה[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – עיכוב קריאה

מרכזיותה של הקריאה בתורה בתפילה הפכה אותה גם למוקד חברתי משפטי. לפי מנהג אשכנז בעבר התאפשר למי מבני הקהילה (כולל נשים) שמחה כנגד עוול שנגרם לו על ידי חבר אחר בקהילה או אפילו הציבור עצמו, למנוע את הקריאה בתורה עד אשר התחייב הקהל או אחד מן הפרנסים לסייע בידי הקובל.

ראו גם=[edit | edit source]

לקריאה נוספת[edit | edit source]

 • חובת קריאת התורה; בתוך: אוצר עיונים, ש"ס מתיבתא, ברכות, כרך א, מערכה ג, עמ' כז-מ.
 • הרב ישראל דנדרוביץ, הקריאה מעוררת הזמן והעניין, בתוך: קובץ היכל הבעש"ט, גיליון כח - תשרי תש"ע, עמודים: סג - פו.
 • דוד הנשקה, מה ראוי להסתיר בקריאת המקרא? על מקראות ותרגומים שקריאתם נאסרה, בתוך כנישתא א, עמ' יג-מב.

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הלכה

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ ליתר דיוק - תקנת נביאים, ראו בהמשך הערך
 2. ^ כאן וראה את ההקשר בדברי התלמוד שבמקור הבא
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פ"ב, עמוד א'.
 4. ^ כאן - מסתמך על הפסוק הזה
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פ"ב, עמוד א'.
 6. ^ חיים סיימונס, "הבדלים בקריאת הפרשיות בין בני א"י ובין בני חו"ל", בתוך: סיני, ק"ו (1990), עמ' ל"ד. הרמב"ם (משנה תורה לרמב"ם, הלכות תפילה, פרק י"ג, הלכה א') מזכיר שבזמנו עדיין היו קהילות שסיימו את התורה בשלוש שנים.
 7. ^ ראו בבא בתרא, דף ט"ו, ע"א, תוספות, ד"ה שמונה פסוקים שבתורה
 8. ^ המנהיג לב ע"א; ארחות חיים, הלכות שני וחמישי אות טו; הובאו בבית יוסף אורח חיים קל"ט וברמ"א שם סעיף יא
 9. ^ "דברי קהלת", פרנקפורט תרכ"ב, עמ' 89
 10. ^ למנהג תימן מתרגמים את הקריאות שבשחרית שבת ויום טוב, בשחרית חול המועד פסח, וכן הקריאות שבשחרית ומנחה תשעה באב וביום הכיפורים
 11. ^ רבי אברהם בר נתן, ספר המנהיג, עמ' ק"ס. הובאו דבריו בטור, אורח חיים, סי' קמ"ב. ראו גם אורלי הררי, פסק הלכה: אסור לפגוע בקורא בתורה ששוגה, באתר ערוץ 7, 17 ביולי 2015.
 12. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק י"ב, הלכה ו'.
 13. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קמ"ב, סעיף א'.
 14. ^ חנוכה אינו חג מהתורה, ולכן לא מקריבים בו קרבנות, והקריאה מזכירה את חנוכת המשכן בימי משה.
 15. ^ > סעיף כ"ג
 16. ^ ספר הושע, פרק י"ד, פסוק ב'
 17. ^ הרב חננאל זייני, ‏צום גדליה: תזכורת להלכות התענית, באתר "סרוגים", 8 בספטמבר 2013


הבהרה: המידע באנציקלופדיה היהודית נועד לעיון והעשרת ידע כללית, ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +5408 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png