צעטיל קטן

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

צעטיל קטן (בתרגום מיידיש: "פתקה קטנה", מעין דף תזכורות) הוא רשימת הוראות והנהגות חסידות, שנכתב על ידי רבי אלימלך מליז'נסק. ה"צעטיל" נחשב לצוואה רוחנית מפורסמת בתנועת החסידות, והוא מכיל מספר הוראות לפרישות, לחסידות ולעבודת ה'. ה"צעטיל" זכה לתפוצה רבה והוא אף מוכלל במספר מהדורות של סידורים.

מבנה ותוכן[edit | edit source]

הרשימה פותחת בהצהרה או הבטחה: "אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", שלאחריה מופיעים 17 סעיפים.

בין ההוראות, קיימות כאלו הקוראות לקיצוניות ולפרישות, כמו ההוראה שלא לשוחח עם אנשים אלא אם כן כאשר קיים "צורך גדול ההכרח לו"[1], או ההוראה שלא להביט מעבר לארבע אמות[2]. הוראה נוספת מורה על אמירת "תפילת השב" מרבנו יונה (המיועדת במקורה לבעל תשובה) לפני כל ארוחה, ובנוסף לכך להצהיר שמטרת האכילה אינה לשם הנאה, אלא רק לצורך שמירה על הבריאות כדי שיוכל לעבוד את ה'[3].

בין ההוראות קיימות גם כאלו הכוללות שימוש בדמיון מודרך לצורך עבודת ה'. כך אחת מהן מורה על דימוי מסירות נפש "כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא בשביל קדושת השם יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו להאש על קידוש השם"[4], וכן שימוש בדימוי זה בשעת האכילה והזיווג, ושיאמר בפיו ובלבו "שיותר היה לו תענוג ושמחה בקיום מצוות 'ונקדשתי' מהרגשת התענוג שיש לו עכשיו".[5].

בין ההנהגות שבצעטיל קטן, מפורסמת היא העצה לתיקון המידות בגיל 17 (דווקא) על ידי הרגלת האדם הפוך מטבעו הרע במשך 40 יום[6].

הרשימה כוללת גם מספר סגולות:

 • להינצלות מרגש שלילי (מידה רעה), כמו עקשנות, עצלנות, בטלה-שעמום, עם הופעתו והתעוררותו יאמר מיד ובקול את שמות שבעת העממים: "הכנעני, החתי, האמורי, הפריזי, החיוי, והיבוסי והגרגשי"[7].
 • כאשר עולה מחשבת ניאוף יש לומר כמה פעמים את הפסוק[8] "ונשמרת מכל דבר רע"[9].
 • אם ראה באקראי הסתכלות רעה, כמו כגון בעלי חיים בשעה שנזקקין זה לזה, או מאיסורי הסתכלות בערווה כמו טפח מגולה באשה במקום ערווה או בצורת אשתו כשהיא נידה, יאמר מיד את הפסוק[10] "ולא תתורו אחרי לבבכם", כדי שלא יטמא את שכלו[11].

ה"צעטיל קטן" מחדד בתוך דבריו את חשיבותו, ומורה על אמירתו מדי בוקרו של יום[12], על שינון תוכנו מספר פעמים ביום תוך תרגומו לשפה המדוברת[13], על ההסתכלות בו לפני הלימוד[14], ועל מחשבה תמידית עליו[12]. כך גם מורה ה"צעטיל קטן" להיזהר לקיים בשלמות את כל ההוראות שבו[15].

הדפסה[edit | edit source]

הצעטיל קטן הודפס לראשונה בלבוב ה'תר"ט (למעלה מיובל אחר פטירת רבי אלימלך מליז'נסק), בתוך הספר "ארבעה חרשים" של רבי אריה לייבוש מלנצוט. בראש הרשימה נכתב "הנהגות טובות מהרב הקדוש בוצינא קדישא אדמו"ר מה' אלימלך זצוקללה"ה נב"מ מק"ק ליזענסק", ובראש העמודים הבאים הופיעה הכותרת "הנהגות טובות".

בשנת ה'תרכ"ה הוא הודפס שוב, בצ'רנוביץ, בתוך קונטרס "רחמי האב" של רבי יעקב קטינא. במהדורה שנייה של חיבור זה (ה'תרכ"ח) מופיע בשער הספר כי המחבר "פקד להוסיף הצעטיל קטן מהרב הקדוש רבינו בעל נועם אלימלך", ושוב הוא הודפס בתוך "רחמי האב" במהדורת ורשה תרל"ד. בהמשך הודפס ה"צעטיל קטן" יחד עם "הנהגות אדם" של רבי אלימלך מליז'נסק (הודפסו לראשונה בפולנאה, תקס"ד): צפת תרכ"ג–תרכ"ו, ברוקלין ת"ש, ירושלים תשכ"ז ועוד.

בתוך הספר נועם אלימלך, הודפס הצעטיל קטן לראשונה בלבוב בשנת ה'תרל"ו. מדפוס זה ואילך הוא מופיע בכל מהדורות הספר נועם אלימלך, לרוב יחד עם "הנהגות האדם" של רבי אלימלך.

בהמשך תפוצת הצעטיל קטן הורחבה והוא הודפס בתוך מספר ספרי הנהגות ומוסר, וכן בתוך מהדורות של סידורים. הוא יצא לאור גם במספר מהדורות מוערות, כנספח לחיבורים אחרים או בפני עצמו.

יחס והערכה[edit | edit source]

ה"צעטיל קטן" קנה מקום של כבוד בתנועת החסידות, וזכה לתפוצה רבה בחסידות ומחוצה לה. במספר מהדורות סידורים הוא מודפס בתחילת הסידור או בסופו, לצד איגרת הרמב"ן.

רבי ישעיה אשר זליג מרגליות מתאר בספרו "קומי רוני" את סדר יומו של רבו רבי חיים שאול הכהן דוויק, ומציין כי בקומו לתיקון חצות היה קורא לפני רבו את הצעטיל קטן לפני לימודם המשותף, ובאחת הפעמים אמר רבי חיים שאול דוויק: "ברוך ה' שנתן לנו הרבי רבי אלימלך מליזענסק והצעטיל קטן שלו"[16].

ב"תולדות ערוגת הבושם" מסופר על רבי משה גרינוולד שפעם קרא לאחיו רבי יעקב יחזקיהו לקרוא לפניו את הצעטיל קטן, ורבי יעקב יחזקיהו קרא במהירות, לפי שהיה החומר שנון על פיו, אך רבי משה עצר אותו וביקש ממנו: "אמור בנחת, כי יש לי על כל תיבה כמה פירושים, והייתי יכול לעשות על כל אות חיבור מיוחד"[17].

האדמו"ר מבאבוב רבי בן ציון הלברשטאם התבטא כי ברצונו להעמיד "צעטיל קטן יונגעלייט" (אברכי צעטיל קטן), כלומר אברכים המתנהלים על פי הוראות הצעטיל קטן[18].

‏רבי ישכר דב רוקח, האדמו"ר מבעלז, ראה בצעטיל קטן סגולה ליראת שמים[19].

ראו גם[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ צעטיל קטן, סעיף ח'.
 2. ^ צעטיל קטן, סעיף ה'.
 3. ^ צעטיל קטן, סעיף ט"ו.
 4. ^ צעטיל קטן, סעיף א'.
 5. ^ צעטיל קטן, סעיף ג'.
 6. ^ צעטיל קטן, סעיף ט"ז.
 7. ^ צעטיל קטן, סעיף ה'.
 8. ^ ספר דברים, פרק כ"ג, פסוק י'.
 9. ^ צעטיל קטן, סעיף ו'.
 10. ^ ספר במדבר, פרק ט"ו, פסוק ל"ט.
 11. ^ צעטיל קטן, סעיף ז'.
 12. ^ 12.0 12.1 צעטיל קטן, אות י'.
 13. ^ צעטיל קטן, אות י"ד.
 14. ^ צעטיל קטן, אות ט"ז.
 15. ^ צעטיל קטן, אות י"ב.
 16. ^ רבי ישעיה אשר זליג מרגליות, קומי רוני, ירושלים תשי"ט, עמ' ל"ד.
 17. ^ תולדות ערוגות הבושם, חלק ב', עמ' רי"א.
 18. ^ מכון סוד ישרים, ‏דרכי נועם, ניו יורק תשנ"ח, עמ' י', באתר אוצר החכמה.
 19. ^ אורחות רבותינו ע"ס צעטיל קטן והנהגות האדם, תשע"א, עמ' ט"ז, באתר אוצר החכמה.

NivdakVeushar.png