פרשת השבוע

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

פרשת השבוע היא קטע מתוך חמשת חומשי התורה המיועד לקריאה שבועית, במטרה לקרוא במשך שנה את התורה כולה. בחלוקה לקריאה שנתית ישנן 54 "פרשות", אולם לפי מנהג ארץ ישראל הקדום החלוקה הייתה ליותר מקטעים[1] והקריאה ארכה כשלוש שנים וחצי. נהוג לקרוא את הפרשה של אותו שבוע בבית הכנסת בכל שבת, ללמוד אותה ולפרש אותה. בנוסף לקריאת פרשת השבוע בשלמותה בשבת, נקראת תחילתה בתפילת מנחה של השבת הקודמת ובתפילת שחרית של ימי שני וחמישי שלפני השבת. אצל דוברי יידיש, בעיקר בקהילות אשכנזיות בחוץ לארץ, נהוג לעיתים לכנות את הפרשות "סדרות" ו"סדרה" ביחיד (נהגה: "סֶדְרֶס" ו"סֶדְרֶה"), והכינוי מופיע כבר מראשית ימי האחרונים באירופה[2], אך אין לבלבל מונח זה עם נוהג הקריאה הקדום של "סדרים".

מקור המנהג בעדות עם ישראל[edit | edit source]

ההתפתחות של סדר הקריאה בתורה נעשתה בשלבים. בתחילה הונהגה קריאה של קטעים מוגדרים בחגים ובמועדים[3], וכן בימי שני, חמישי ושבת[4]. לאחר מכן, כפי הנראה בתקופת המשנה, הונהגה קריאה של קטעי תורה לפי סדר, אך ללא מסגרת מוגבלת של זמן.

החלוקה הנוכחית של פרשות השבוע מותאמת למנהג יהדות בבל, שלפיו היו עוברים על כל התורה בכל שנה. ביהדות ארץ ישראל היו עוברים על התורה רק פעם בשלוש שנים[5] (או שלוש שנים וחצי)[6], ולא הייתה אחידות בקריאת הפרשות בין מקום למקום אלא כל קהילה או אזור סיימו בזמן אחר[7], ולכן חלוקת הפרשות הייתה שונה והפרשות היו קצרות יותר[8]. עדויות לחלוקת פרשות השבוע לפי מנהג ארץ ישראל נמצאו בספרים ובפיוטים עתיקים, בהם כאלה שנתגלו בגניזת קהיר. בתקופת הגאונים (סוף המאה ה-6 או סוף המאה ה-7, ועד אמצע המאה ה-11) עברו כל קהילות ישראל לנהוג כמנהג בבל.

קביעת השמות לפרשות הייתה שונה במקורות שונים. כך לדוגמה, הפרשה הידועה היום בשם "פרשת בלק" נקראת בתלמוד הבבלי "פרשת בלעם" ובתלמוד הירושלמי "פרשת בלק ובלעם". השמות המקובלים כיום לפרשות השבוע נקבעים לפי מילה או מילים מרכזיות בנושא הפרשה הנמצאות בתחילת הפרשה, לרוב בפסוק הראשון של הפרשה.

גם בחלוקה עצמה לפרשות היו הבדלים קטנים. לפי מנהג יהודי תימן הבלדי נוהגים לחבר את חקת ובלק במקום את מטות ומסעי. מעטים, בעיקר הדרדעים, נוהגים כרב סעדיה גאון ומחלקים את פרשת חוקת לשתי שבתות: חציה הראשון, עד "ויסעו מקדש" (במדבר, כ', כ"ב), נקרא עם פרשת קורח, וחציה השני עם פרשת בלק[9]. בספר החינוך, מחולקות פרשיות "משפטים" ו"אם כסף תלוה" לשתי פרשיות.

התאמת הפרשיות ללוח השנה[edit | edit source]

כאשר יום השבת חל באחד מחמשת החגים מהתורה (ראש השנה, יום כיפור, שבעת ימי סוכות, שבעת ימי הפסח ושבועות), אין קוראים בה את פרשת השבוע, אלא קטע מיוחד המתייחס לחג. לעומת זאת, את פרשת וזאת הברכה קוראים תמיד בשמחת תורה, גם אם חל החג ביום חול.

בשנה עברית פשוטה, לא מעוברת, יש בין 353 ל-355 ימים, כלומר 50 או 51 שבתות. בשנה מעוברת יש בין 383 ל-385 ימים, כלומר 54 או 55 שבתות. תמיד יהיו לפחות שתי שבתות בשנה בהן לא קוראים פרשה (סוכות ופסח), ועל כן המספר הגדול ביותר של שבתות בשנה בהן קוראים פרשה הוא 53, שזה בדיוק מספר הפרשות בלי "וזאת הברכה", שקוראים גם לא בשבת.

פרשיות מחוברות[edit | edit source]

על מנת להספיק לקרוא את כל הפרשות בשנים בהן אין 55 שבתות, או שבהן חלים ראש השנה או יום כיפור בשבת, נוהגים לחבר שתי פרשות ולקוראן יחד בשבת אחת. בארץ ישראל יש שישה זוגות של פרשות שניתן לחבר, ובחוץ לארץ נוספת גם שביעית.

כעיקרון, מחברים שתי פרשות קצרות יחד (בפרשה ממוצעת קצת מעל 100 פסוקים). כך הדבר בניצבים-וילך (יחד 70 פסוקים), תזריע-מצורע (יחד 157 פסוקים), אחרי מות-קדושים (יחד 144 פסוקים) ובהר-בחוקותי (יחד 135 פסוקים). הפרשות האחרות המתחברות נבחרו ככל הנראה בגלל מקומן בלוח השנה.

מלבד פרשת בראשית שנקראת באופן קבוע בשבת הראשונה שאחר שמחת תורה קיימות עוד פרשות שקבועות בסמוך לחגים ומועדים, או שקבועות כך ברוב השנים, והראשונים נתנו בהם סימן לזיכרון[10]:

רשימת הזוגות[edit | edit source]

זוגות הפרשיות המתחברות הם:

 • ויקהל-פקודי: מתחברות אך ורק בשנים פשוטות (לא מעוברות), אך לא בשנים פשוטות מסוג השא, אשר מכיוון שהן מתחילות ביום חמישי ופסח חל ביום ראשון, יש להן שבת נוספת לפני הפסח. (בעבר היה נהוג בכמה מקומות, בשנים כאלו, לחלק את פרשת משפטים לשתים, הד לכך נמצא בספר החינוך שמתחיל פרשה חדשה ב"אם כסף")
 • תזריע-מצורע: מתחברות תמיד ורק בשנים פשוטות.
 • אחרי מות-קדושים: מתחברות תמיד ורק בשנים פשוטות.
 • בהר-בחוקותי: מתחברות רק בשנים פשוטות. עם זאת, בשנים מסוג הכז, אשר יש להן שבת עודפת משום שהן מתחילות ביום חמישי, הן נקראות בנפרד בארץ ישראל. בחוץ לארץ בהר ובחוקותי מחוברות גם בשנים מסוג הכז, משום ששמיני של פסח חל בשבת.
 • מטות-מסעי: מתחברות כאשר הדבר נדרש כדי שפרשת דברים תיקרא בשבת שלפני תשעה באב. בארץ ישראל הן נפרדות בשנים מעוברות המתחילות ביום חמישי (החא והשג), וכן בשנים מעוברות שפסח חל בשבת (בשז וגכז). בחוץ לארץ הן נפרדות רק כשראש השנה חל ביום חמישי, אבל כשפסח חל בשבת הן מחוברות משום ששמיני של פסח חל בשבת ולא קוראים בו פרשה.
 • ניצבים-וילך: מתחברות כאשר חלים ראש השנה או יום כיפור בשבת, ויש שבת פחות לקריאת פרשה. לחיבור פרשות אלו ניתן הסימן "בג המלך פת וילך" שמשמעותו - אם יום "המלך" = ראש השנה, יוצא ביום ב' או ביום ג' - פרשת וילך נקראת בנפרד.

בחוץ לארץ יש שתי אפשרויות לשינויים לעומת הקריאה בארץ ישראל:

 • ראשית, אם פסח חל בשבת, שמיני של פסח בחוץ לארץ הוא חג ולא קוראים בו פרשה, בעוד שבארץ ישראל קוראים את פרשת השבוע. כדי לפצות על השבת החסרה מחברים את בהר-בחוקותי אם השנה פשוטה או את מטות-מסעי אם השנה מעוברת.
 • אפשרות שנייה היא כאשר שבועות חל ביום שישי, אז היום השני (שנחגג רק בחוץ לארץ) חל בשבת ודוחה את קריאת הפרשה. בשנים בהן זה קורה, שנים בהן פסח חל ביום חמישי, מחברים בחוץ לארץ את חוקת ובלק, מכיוון שמטות ומסעי ממילא כבר מחוברות.

לוח פרשת השבוע[edit | edit source]

שנת החא
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ד בתשרי שמות כ' בטבת ויקרא ח' באדר ב' במדבר כ"ו באייר דברים ח' באב
נח א' בחשוון וארא כ"ז בטבת צו ט"ו באדר ב' נשא ד' בסיוון ואתחנן ט"ו באב
לך לך ח' בחשוון בא ה' בשבט שמיני כ"ב באדר ב' בהעלותך י"א בסיוון עקב כ"ב באב
וירא ט"ו בחשוון בשלח י"ב בשבט תזריע כ"ט באדר ב' שלח י"ח בסיוון ראה כ"ט באב
חיי שרה כ"ב בחשוון יתרו י"ט בשבט מצורע ז' בניסן קרח כ"ה בסיוון שופטים ו' באלול
תולדות כ"ט בחשוון משפטים כ"ו בשבט אחרי מות י"ד בניסן חוקת ב' בתמוז כי תצא י"ג באלול
ויצא ז' בכסלו תרומה ג' באדר א' קדושים כ"ח בניסן בלק ט' בתמוז כי תבא כ' באלול
וישלח י"ד בכסלו תצוה י' באדר א' אמור ה' באייר פינחס ט"ז בתמוז נצבים כ"ז באלול
וישב כ"א בכסלו כי תשא י"ז באדר א' בהר י"ב באייר מטות כ"ג בתמוז וילך
מקץ כ"ח בכסלו ויקהל כ"ד באדר א' בחוקותי י"ט באייר מסעי א' באב האזינו ג' בתשרי
ויגש ו' בטבת פקודי א' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ג בטבת
שנת השג
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ד בתשרי שמות י"ח בטבת ויקרא ו' באדר ב' במדבר כ"ד באייר דברים ו' באב
נח א' בחשוון וארא כ"ה בטבת צו י"ג באדר ב' נשא ב' בסיוון ואתחנן י"ג באב
לך לך ח' בחשוון בא ג' בשבט שמיני כ' באדר ב' בהעלותך ט' בסיוון עקב כ' באב
וירא ט"ו בחשוון בשלח י' בשבט תזריע כ"ז באדר ב' שלח ט"ז בסיוון ראה כ"ז באב
חיי שרה כ"ב בחשוון יתרו י"ז בשבט מצורע ה' בניסן קרח כ"ג בסיוון שופטים ד' באלול
תולדות כ"ט בחשוון משפטים כ"ד בשבט אחרי מות י"ב בניסן חוקת ל' בסיוון כי תצא י"א באלול
ויצא ו' בכסלו תרומה א' באדר א' קדושים כ"ו בניסן בלק ז' בתמוז כי תבא י"ח באלול
וישלח י"ג בכסלו תצוה ח' באדר א' אמור ג' באייר פינחס י"ד בתמוז נצבים כ"ה באלול
וישב כ' בכסלו כי תשא ט"ו באדר א' בהר י' באייר מטות כ"א בתמוז וילך מחוברת
מקץ כ"ז בכסלו ויקהל כ"ב באדר א' בחוקותי י"ז באייר מסעי כ"ח בתמוז האזינו ג' בתשרי
ויגש ד' בטבת פקודי כ"ט באדר א' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"א בטבת
שנת זחג
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ט בתשרי שמות כ"ה בטבת ויקרא י"ג באדר ב' במדבר ב' בסיוון דברים ו' באב
נח ו' בחשוון וארא ג' בשבט צו כ' באדר ב' נשא ט' בסיוון ואתחנן י"ג באב
לך לך י"ג בחשוון בא י' בשבט שמיני כ"ז באדר ב' בהעלותך ט"ז בסיוון עקב כ' באב
וירא כ' בחשוון בשלח י"ז בשבט תזריע ה' בניסן שלח כ"ג בסיוון ראה כ"ז באב
חיי שרה כ"ז בחשוון יתרו כ"ד בשבט מצורע י"ב בניסן קרח ל' בסיוון שופטים ד' באלול
תולדות ה' בכסלו משפטים א' באדר א' אחרי מות כ"ו בניסן חוקת ז' בתמוז כי תצא י"א באלול
ויצא י"ב בכסלו תרומה ח' באדר א' קדושים ג' באייר בלק י"ד בתמוז כי תבא י"ח באלול
וישלח י"ט בכסלו תצוה ט"ו באדר א' אמור י' באייר פינחס כ"א בתמוז נצבים כ"ה באלול
וישב כ"ו בכסלו כי תשא כ"ב באדר א' בהר י"ז באייר מטות כ"ח בתמוז וילך מחוברת
מקץ ד' בטבת ויקהל כ"ט באדר א' בחוקותי כ"ד באייר מסעי מחוברת האזינו ח' בתשרי
ויגש י"א בטבת פקודי ו' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ח בטבת
שנת זשה (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ט בתשרי שמות כ"ג בטבת ויקרא י"א באדר ב' במדבר כ"ט באייר דברים ד' באב
נח ו' בחשוון וארא א' בשבט צו י"ח באדר ב' נשא ז' בסיוון י"ד בסיוון ואתחנן י"א באב
לך לך י"ג בחשוון בא ח' בשבט שמיני כ"ה באדר ב' בהעלותך י"ד בסיוון כ"א בסיוון עקב י"ח באב
וירא כ' בחשוון בשלח ט"ו בשבט תזריע ג' בניסן שלח כ"א בסיוון כ"ח בסיוון ראה כ"ה באב
חיי שרה כ"ז בחשוון יתרו כ"ב בשבט מצורע י' בניסן קרח כ"ח בסיוון ה' בתמוז שופטים ב' באלול
תולדות ד' בכסלו משפטים כ"ט בשבט אחרי מות כ"ד בניסן חוקת ה' בתמוז י"ב בתמוז כי תצא ט' באלול
ויצא י"א בכסלו תרומה ו' באדר א' קדושים א' באייר בלק י"ב בתמוז מחוברת כי תבא ט"ז באלול
וישלח י"ח בכסלו תצוה י"ג באדר א' אמור ח' באייר פינחס י"ט בתמוז נצבים כ"ג באלול
וישב כ"ה בכסלו כי תשא כ' באדר א' בהר ט"ו באייר מטות כ"ו בתמוז וילך מחוברת
מקץ ב' בטבת ויקהל כ"ז באדר א' בחוקותי כ"ב באייר מסעי מחוברת האזינו ח' בתשרי
ויגש ט' בטבת פקודי ד' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי ט"ז בטבת
שנת בחה (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ז בתשרי שמות כ"ג בטבת ויקרא י"א באדר ב' במדבר כ"ט באייר דברים ד' באב
נח ד' בחשוון וארא א' בשבט צו י"ח באדר ב' נשא ז' בסיוון י"ד בסיוון ואתחנן י"א באב
לך לך י"א בחשוון בא ח' בשבט שמיני כ"ה באדר ב' בהעלותך י"ד בסיוון כ"א בסיוון עקב י"ח באב
וירא י"ח בחשוון בשלח ט"ו בשבט תזריע ג' בניסן שלח כ"א בסיוון כ"ח בסיוון ראה כ"ה באב
חיי שרה כ"ה בחשוון יתרו כ"ב בשבט מצורע י' בניסן קרח כ"ח בסיוון ה' בתמוז שופטים ב' באלול
תולדות ג' בכסלו משפטים כ"ט בשבט אחרי מות כ"ד בניסן חוקת ה' בתמוז י"ב בתמוז כי תצא ט' באלול
ויצא י' בכסלו תרומה ו' באדר א' קדושים א' באייר בלק י"ב בתמוז מחוברת כי תבא ט"ז באלול
וישלח י"ז בכסלו תצוה י"ג באדר א' אמור ח' באייר פינחס י"ט בתמוז נצבים כ"ג באלול
וישב כ"ד בכסלו כי תשא כ' באדר א' בהר ט"ו באייר מטות כ"ו בתמוז וילך מחוברת / ו' בתשרי
מקץ ב' בטבת ויקהל כ"ז באדר א' בחוקותי כ"ב באייר מסעי מחוברת האזינו י"ג בתשרי
ויגש ט' בטבת פקודי ד' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי ט"ז בטבת
שנת בשז (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ז בתשרי שמות כ"א בטבת ויקרא ט' באדר ב' במדבר כ"ז באייר ה' בסיוון דברים ט' באב
נח ד' בחשוון וארא כ"ח בטבת צו ט"ז באדר ב' נשא ה' בסיוון י"ב בסיוון ואתחנן ט"ז באב
לך לך י"א בחשוון בא ו' בשבט שמיני כ"ג באדר ב' בהעלותך י"ב בסיוון י"ט בסיוון עקב כ"ג באב
וירא י"ח בחשוון בשלח י"ג בשבט תזריע א' בניסן שלח י"ט בסיוון כ"ו בסיוון ראה ל' באב
חיי שרה כ"ה בחשוון יתרו כ' בשבט מצורע ח' בניסן קרח כ"ו בסיוון ג' בתמוז שופטים ז' באלול
תולדות ב' בכסלו משפטים כ"ז בשבט אחרי מות כ"ב בניסן כ"ט בניסן חוקת ג' בתמוז י' בתמוז כי תצא י"ד באלול
ויצא ט' בכסלו תרומה ד' באדר א' קדושים כ"ט בניסן ו' באייר בלק י' בתמוז י"ז בתמוז כי תבא כ"א באלול
וישלח ט"ז בכסלו תצוה י"א באדר א' אמור ו' באייר י"ג באייר פינחס י"ז בתמוז כ"ד בתמוז נצבים כ"ח באלול
וישב כ"ג בכסלו כי תשא י"ח באדר א' בהר י"ג באייר כ' באייר מטות כ"ד בתמוז ב' באב וילך ו' בתשרי
מקץ ל' בכסלו ויקהל כ"ה באדר א' בחוקותי כ' באייר כ"ז באייר מסעי ב' באב מחוברת האזינו י"ג בתשרי
ויגש ז' בטבת פקודי ב' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ד בטבת
שנת גכז (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ו בתשרי שמות כ"א בטבת ויקרא ט' באדר ב' במדבר כ"ז באייר ה' בסיוון דברים ט' באב
נח ג' בחשוון וארא כ"ח בטבת צו ט"ז באדר ב' נשא ה' בסיוון י"ב בסיוון ואתחנן ט"ז באב
לך לך י' בחשוון בא ו' בשבט שמיני כ"ג באדר ב' בהעלותך י"ב בסיוון י"ט בסיוון עקב כ"ג באב
וירא י"ז בחשוון בשלח י"ג בשבט תזריע א' בניסן שלח י"ט בסיוון כ"ו בסיוון ראה ל' באב
חיי שרה כ"ד בחשוון יתרו כ' בשבט מצורע ח' בניסן קרח כ"ו בסיוון ג' בתמוז שופטים ז' באלול
תולדות ב' בכסלו משפטים כ"ז בשבט אחרי מות כ"ב בניסן כ"ט בניסן חוקת ג' בתמוז י' בתמוז כי תצא י"ד באלול
ויצא ט' בכסלו תרומה ד' באדר א' קדושים כ"ט בניסן ו' באייר בלק י' בתמוז י"ז בתמוז כי תבא כ"א באלול
וישלח ט"ז בכסלו תצוה י"א באדר א' אמור ו' באייר י"ג באייר פינחס י"ז בתמוז כ"ד בתמוז נצבים כ"ח באלול
וישב כ"ג בכסלו כי תשא י"ח באדר א' בהר י"ג באייר כ' באייר מטות כ"ד בתמוז ב' באב וילך ה' בתשרי
מקץ ל' בכסלו ויקהל כ"ה באדר א' בחוקותי כ' באייר כ"ז באייר מסעי ב' באב מחוברת האזינו י"ב בתשרי
ויגש ז' בטבת פקודי ב' באדר ב' וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ד בטבת
שנת הכז (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ד בתשרי שמות י"ט בטבת ויקרא א' בניסן במדבר ה' בסיוון דברים ט' באב
נח א' בחשוון וארא כ"ו בטבת צו ח' בניסן נשא י"ב בסיוון ואתחנן ט"ז באב
לך לך ח' בחשוון בא ד' בשבט שמיני כ"ב בניסן כ"ט בניסן בהעלותך י"ט בסיוון עקב כ"ג באב
וירא ט"ו בחשוון בשלח י"א בשבט תזריע כ"ט בניסן ו' באייר שלח כ"ו בסיוון ראה ל' באב
חיי שרה כ"ב בחשוון יתרו י"ח בשבט מצורע מחוברת קרח ג' בתמוז שופטים ז' באלול
תולדות כ"ט בחשוון משפטים כ"ה בשבט אחרי מות ו' באייר י"ג באייר חוקת י' בתמוז כי תצא י"ד באלול
ויצא ז' בכסלו תרומה ב' באדר קדושים מחוברת בלק י"ז בתמוז כי תבא כ"א באלול
וישלח י"ד בכסלו תצוה ט' באדר אמור י"ג באייר כ' באייר פינחס כ"ד בתמוז נצבים כ"ח באלול
וישב כ"א בכסלו כי תשא ט"ז באדר בהר כ' באייר כ"ז באייר מטות ב' באב וילך
מקץ כ"ח בכסלו ויקהל כ"ג באדר בחוקותי כ"ז באייר מחוברת מסעי מחוברת האזינו ג' בתשרי
ויגש ה' בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ב בטבת
שנת השא
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ד בתשרי שמות י"ח בטבת ויקרא ז' בניסן במדבר ד' בסיוון דברים ח' באב
נח א' בחשוון וארא כ"ה בטבת צו י"ד בניסן נשא י"א בסיוון ואתחנן ט"ו באב
לך לך ח' בחשוון בא ג' בשבט שמיני כ"ח בניסן בהעלותך י"ח בסיוון עקב כ"ב באב
וירא ט"ו בחשוון בשלח י' בשבט תזריע ה' באייר שלח כ"ה בסיוון ראה כ"ט באב
חיי שרה כ"ב בחשוון יתרו י"ז בשבט מצורע מחוברת קרח ב' בתמוז שופטים ו' באלול
תולדות כ"ט בחשוון משפטים כ"ד בשבט אחרי מות י"ב באייר חוקת ט' בתמוז כי תצא י"ג באלול
ויצא ו' בכסלו תרומה א' באדר קדושים מחוברת בלק ט"ז בתמוז כי תבא כ' באלול
וישלח י"ג בכסלו תצוה ח' באדר אמור י"ט באייר פינחס כ"ג בתמוז נצבים כ"ז באלול
וישב כ' בכסלו כי תשא ט"ו באדר בהר כ"ו באייר מטות א' באב וילך
מקץ כ"ז בכסלו ויקהל כ"ב באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו ג' בתשרי
ויגש ד' בטבת פקודי כ"ט באדר וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"א בטבת
שנת זחא
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ט בתשרי שמות כ"ה בטבת ויקרא ז' בניסן במדבר ד' בסיוון דברים ח' באב
נח ו' בחשוון וארא ג' בשבט צו י"ד בניסן נשא י"א בסיוון ואתחנן ט"ו באב
לך לך י"ג בחשוון בא י' בשבט שמיני כ"ח בניסן בהעלותך י"ח בסיוון עקב כ"ב באב
וירא כ' בחשוון בשלח י"ז בשבט תזריע ה' באייר שלח כ"ה בסיוון ראה כ"ט באב
חיי שרה כ"ז בחשוון יתרו כ"ד בשבט מצורע מחוברת קרח ב' בתמוז שופטים ו' באלול
תולדות ה' בכסלו משפטים א' באדר אחרי מות י"ב באייר חוקת ט' בתמוז כי תצא י"ג באלול
ויצא י"ב בכסלו תרומה ח' באדר קדושים מחוברת בלק ט"ז בתמוז כי תבא כ' באלול
וישלח י"ט בכסלו תצוה ט"ו באדר אמור י"ט באייר פינחס כ"ג בתמוז נצבים כ"ז באלול
וישב כ"ו בכסלו כי תשא כ"ב באדר בהר כ"ו באייר מטות א' באב וילך
מקץ ד' בטבת ויקהל כ"ט באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו ח' בתשרי
ויגש י"א בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ח בטבת
שנת זשג
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ט בתשרי שמות כ"ג בטבת ויקרא ה' בניסן במדבר ב' בסיוון דברים ו' באב
נח ו' בחשוון וארא א' בשבט צו י"ב בניסן נשא ט' בסיוון ואתחנן י"ג באב
לך לך י"ג בחשוון בא ח' בשבט שמיני כ"ו בניסן בהעלותך ט"ז בסיוון עקב כ' באב
וירא כ' בחשוון בשלח ט"ו בשבט תזריע ג' באייר שלח כ"ג בסיוון ראה כ"ז באב
חיי שרה כ"ז בחשוון יתרו כ"ב בשבט מצורע מחוברת קרח ל' בסיוון שופטים ד' באלול
תולדות ד' בכסלו משפטים כ"ט בשבט אחרי מות י' באייר חוקת ז' בתמוז כי תצא י"א באלול
ויצא י"א בכסלו תרומה ו' באדר קדושים מחוברת בלק י"ד בתמוז כי תבא י"ח באלול
וישלח י"ח בכסלו תצוה י"ג באדר אמור י"ז באייר פינחס כ"א בתמוז נצבים כ"ה באלול
וישב כ"ה בכסלו כי תשא כ' באדר בהר כ"ד באייר מטות כ"ח בתמוז וילך מחוברת
מקץ ב' בטבת ויקהל כ"ז באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו ח' בתשרי
ויגש ט' בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי ט"ז בטבת
שנת בחג
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ז בתשרי שמות כ"ג בטבת ויקרא ה' בניסן במדבר ב' בסיוון דברים ו' באב
נח ד' בחשוון וארא א' בשבט צו י"ב בניסן נשא ט' בסיוון ואתחנן י"ג באב
לך לך י"א בחשוון בא ח' בשבט שמיני כ"ו בניסן בהעלותך ט"ז בסיוון עקב כ' באב
וירא י"ח בחשוון בשלח ט"ו בשבט תזריע ג' באייר שלח כ"ג בסיוון ראה כ"ז באב
חיי שרה כ"ה בחשוון יתרו כ"ב בשבט מצורע מחוברת קרח ל' בסיוון שופטים ד' באלול
תולדות ג' בכסלו משפטים כ"ט בשבט אחרי מות י' באייר חוקת ז' בתמוז כי תצא י"א באלול
ויצא י' בכסלו תרומה ו' באדר קדושים מחוברת בלק י"ד בתמוז כי תבא י"ח באלול
וישלח י"ז בכסלו תצוה י"ג באדר אמור י"ז באייר פינחס כ"א בתמוז נצבים כ"ה באלול
וישב כ"ד בכסלו כי תשא כ' באדר בהר כ"ד באייר מטות כ"ח בתמוז וילך מחוברת / ו' בתשרי
מקץ ב' בטבת ויקהל כ"ז באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו י"ג בתשרי
ויגש ט' בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי ט"ז בטבת
שנת בשה (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ז בתשרי שמות כ"א בטבת ויקרא ג' בניסן במדבר כ"ט באייר דברים ד' באב
נח ד' בחשוון וארא כ"ח בטבת צו י' בניסן נשא ז' בסיוון י"ד בסיוון ואתחנן י"א באב
לך לך י"א בחשוון בא ו' בשבט שמיני כ"ד בניסן בהעלותך י"ד בסיוון כ"א בסיוון עקב י"ח באב
וירא י"ח בחשוון בשלח י"ג בשבט תזריע א' באייר שלח כ"א בסיוון כ"ח בסיוון ראה כ"ה באב
חיי שרה כ"ה בחשוון יתרו כ' בשבט מצורע מחוברת קרח כ"ח בסיוון ה' בתמוז שופטים ב' באלול
תולדות ב' בכסלו משפטים כ"ז בשבט אחרי מות ח' באייר חוקת ה' בתמוז י"ב בתמוז כי תצא ט' באלול
ויצא ט' בכסלו תרומה ד' באדר קדושים מחוברת בלק י"ב בתמוז מחוברת כי תבא ט"ז באלול
וישלח ט"ז בכסלו תצוה י"א באדר אמור ט"ו באייר פינחס י"ט בתמוז נצבים כ"ג באלול
וישב כ"ג בכסלו כי תשא י"ח באדר בהר כ"ב באייר מטות כ"ו בתמוז וילך מחוברת / ו' בתשרי
מקץ ל' בכסלו ויקהל כ"ה באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו י"ג בתשרי
ויגש ז' בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ד בטבת
שנת גכה (אם מופיעים שני תאריכים השמאלי הוא בחו"ל)
חומש בראשית חומש שמות חומש ויקרא חומש במדבר חומש דברים
פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך פרשה תאריך
בראשית כ"ו בתשרי שמות כ"א בטבת ויקרא ג' בניסן במדבר כ"ט באייר דברים ד' באב
נח ג' בחשוון וארא כ"ח בטבת צו י' בניסן נשא ז' בסיוון י"ד בסיוון ואתחנן י"א באב
לך לך י' בחשוון בא ו' בשבט שמיני כ"ד בניסן בהעלותך י"ד בסיוון כ"א בסיוון עקב י"ח באב
וירא י"ז בחשוון בשלח י"ג בשבט תזריע א' באייר שלח כ"א בסיוון כ"ח בסיוון ראה כ"ה באב
חיי שרה כ"ד בחשוון יתרו כ' בשבט מצורע מחוברת קרח כ"ח בסיוון ה' בתמוז שופטים ב' באלול
תולדות ב' בכסלו משפטים כ"ז בשבט אחרי מות ח' באייר חוקת ה' בתמוז י"ב בתמוז כי תצא ט' באלול
ויצא ט' בכסלו תרומה ד' באדר קדושים מחוברת בלק י"ב בתמוז מחוברת כי תבא ט"ז באלול
וישלח ט"ז בכסלו תצוה י"א באדר אמור ט"ו באייר פינחס י"ט בתמוז נצבים כ"ג באלול
וישב כ"ג בכסלו כי תשא י"ח באדר בהר כ"ב באייר מטות כ"ו בתמוז וילך מחוברת / ה' בתשרי
מקץ ל' בכסלו ויקהל כ"ה באדר בחוקותי מחוברת מסעי מחוברת האזינו י"ב בתשרי
ויגש ז' בטבת פקודי מחוברת וזאת הברכה שמחת תורה
ויחי י"ד בטבת

התאמה תוכנית[edit | edit source]

באופן כללי, אין זיקה בין תוכן הפרשה לבין התקופה בשנה בה היא נקראת. עם זאת, ישנן זיקות בין לוח השנה לבין הפרשות הנקראות, כאלו שנמצאו לאחר קביעת סדר הקריאה. עם אלה ניתן למנות את הזיקות הבאות:

 • בשבת שלפני תשעה באב קוראים את פרשת דברים בה מופיע הפסוק "איכה אשא לבדי טורחכם משאכם וריבכם" המרמז למגילת איכה.
 • את פרשות הקללות בפרשת בחוקותי ובפרשת כי תבוא קוראים בתחילת הקיץ, מעט לפני שבועות, ובסופו, מעט לפני ראש השנה. הקריאה בפרשת בחוקותי תמיד מופרדת מחג השבועות כדי שלא להצמיד את הקללות לחג, והקריאה בפרשת כי תבוא נעשית לפני ראש השנה, אך מופרדת ממנה בשבת אחת, כדי לקיים "תכלה שנה וקללותיה".
 • פרשת פקודי המציינת את הקמת המשכן בראש חודש ניסן נקראת פעמים רבות בשבת החודש, שהיא השבת שלפני ראש חודש ניסן.
 • פרשת מקץ נקראת ב-90% מהשנים בחנוכה ונמצאו זיקות שונות בינה לבין החג.

קריאת הפרשה[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – קריאת התורה

הפרשה הראשונה בתורה, פרשת בראשית, נקראת בשבת שלאחר שמחת תורה, והפרשה האחרונה, פרשת וזאת הברכה, נקראת בשמחת תורה. לבד מקריאת פרשת השבוע בשלמותה בשבת, נקראת תחילתה בתפילת מנחה של השבת הקודמת ובימי שני וחמישי שלפני השבת.

החלוקה לעליות[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – עלייה לתורה

פרשת השבוע הנקראת בשבת מחולקת לשבעה קטעים, שבכל קטע נקרא אחד המתפללים לקרוא בתורה. מסיבה זו נקראים קטעים אלו "עליות". עולה שמיני הוא "המפטיר", שחוזר על סוף הקטע השביעי, ולאחר מכן קורא את ההפטרה. העולה לתורה מברך ברכות מיוחדות בתחילת העלייה ובסופה. ליד העולה ומול ספר התורה עומד בעל הקורא, המראה לעולה היכן מקום הקריאה בספר התורה (בעבר נקרא בשל תפקידו זה חזן). כיום נהוג ברוב עדות ישראל, כי בעל הקורא הוא שקורא את הקריאה בקול ובטעמי המקרא עבור העולה לתורה ובמקומו. בקרב יהודי תימן עדיין מקיימים את המנהג הקדום לפיו העולה קורא בעצמו את קריאת התורה בקול ובטעמי המקרא, למעט במקרים בהם העולה אינו בקי בקריאה בטעמי המקרא. בחגים ובמועדים הפרשה מתחלקת למספר קטן יותר של "עליות", למעט במקרה שבו המועד או החג חל בשבת, ואז נשארים שבעה קטעים.

חלוקת העליות סומנה בתקופה קדומה, והיא שווה ברובה בין הקהילות השונות, בין ביהדות אשכנז ובין ביהדות ספרד. אמנם ביהדות תימן קיימת חלוקה שונה, המופיעה בחומשי תיג'אן. בתקופה מאוחרת חלק מהתימנים, מאלו המתפללים בנוסח שאמי, שינו את חלוקתם ועברו לחלוקה הרגילה של כלל הקהילות האחרות[11].

בקרב יהדות אשכנז ובקרב חלק מן הספרדים נהוג שאם יש נער החוגג בר מצווה באותו שבוע, מעלים אותו לקטע האחרון בפרשה, הקרוי "מפטיר", ולהפטרה שאחריו. אצל רוב הספרדים נהוג שבר המצווה עולה לעלייה אחרת.

מנהג שרווח בעבר וקיים גם כיום בחלק מבתי הכנסת, הוא הצעת העליות למכירה פומבית - האדם המציע את ההצעה הגבוהה ביותר עולה לתורה, בכך בחירת העולים לתורה אינה שרירותית, וגם מתמלאת קופת בית הכנסת.

הפטרה[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – הפטרה

בתום הקריאה בפרשת השבוע קוראים גם קטע מספרי הנביאים, הקרוי הפטרה. תוכנו של קטע זה קשור לתוכנה של פרשת השבוע או למועד קריאתה. העולה האחרון בתורה שנקרא "מפטיר" מברך לפניה ולאחריה. יש מקומות שנהגו שהעולה למפטיר או הבעל קורא, קורא את ההפטרה בקול ובטעמים, ויש מקומות שנהגו שכל הקהל קורא לעצמו.

קריאת פרשת השבוע ביהדות המתקדמת[edit | edit source]

בתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית קהילות רבות החליטו לחדש את הנוהג העתיק של השלמת קריאת התורה במחזור תלת-שנתי. כדי לשמור על עקביות עם המחזור השנתי של הפרשיות (הנהוג ביהדות האורתודוקסית), נקרא כל שבוע רק שליש מהפרשה המסורתית: בשנה הראשונה של המחזור נקרא שליש ראשון מכל פרשה, בשנה השנייה שליש שני ובשנה השלישית השליש האחרון, וכך תוך שלוש שנים נקראת התורה כולה בדילוגים. גם קטעים אלו מחולקים בשבת לשבע עליות ומפטיר, כך שכל עלייה מכילה בממוצע ארבעה-חמישה פסוקים[12].

פרשת השבוע בתרבות היהודית[edit | edit source]

מעבר לפן הדתי הלכתי, פרשות השבוע מייצגות היקף תרבות עשיר עם שדה מחקר רחב בתרבותו, במסורתו ובמורשתו של העם היהודי. ביטוי לעיסוק בפרשת השבוע כתופעה תרבותית הוא היותה נלמדת מדי שבוע ברחבי ישראל ובעולם היהודי במאות מסגרות לימוד בקהלים מגוונים מחוץ לקהילות הדתיות. תוכניות טלוויזיה ורדיו, פינות בעיתונות הכתובה ובאתרי האינטרנט מבטאות גם הם את מקומה של הפרשה בגישת "יהדות כתרבות". ברוח זו הקים הרב נפתלי רוטנברג בשנת 1995 את מפעל "פותחים שבוע" במכון ון ליר בירושלים ובמקביל, ב-21 אתרים נוספים ברחבי הארץ. מפעל זה השפיע ועודד פעילות ענפה התקיימת באופנים שונים בעשרות יישובים, ביוזמת ארגונים שונים. מאות הרצאות הניתנות על ידי מרצים מכל גוני החברה: חילוניים, מסורתיים ודתיים, נשים וגברים הועלו לרשת ותועדו בספרים רבים.

דרשות על פרשת השבוע[edit | edit source]

יש מקומות הנוהגים לאחר הקריאה בפרשת השבוע, שהרב נושא דרשה בנושאי הפרשה, וכן מקובלים חוגי לימוד בפרשת השבוע. מנהג זה תפס תאוצה החל מזמנו של הנצי"ב[דרוש מקור], שדרשותיו בפרשת השבוע כונסו לספר "העמק דבר". דוגמה מהשנים האחרונות היא ה"דפים" בפרשת השבוע של חוקרת המקרא נחמה ליבוביץ. השיעורים שהפיצה בדפים משוכפלים, החל משנת 1942, קובצו ברבות הימים לחמישה ספרים המקבילים לחמשת חומשי תורה הנקראים בהתאם לספר: 'עיונים בספר בראשית', 'עיונים בספר שמות' וכן הלאה. גם אחיה, ישעיהו ליבוביץ, הרבה לתת שיעורים בפרשת השבוע, ואף הם קובצו בספר.

בחסידות[edit | edit source]

בקרב תנועת החסידות ניתנת דרשת האדמו"ר על פרשת השבוע בטיש. עיקר הדרשות בחסידות מדבר על רעיונות מוסריים שנמצאים ברמז בפרשות או על ההקשר בין הפרשה לחג הקרוב. קיימים דגשים שונים בחסידיות שונות, וכך לדוגמה אדמו"רי חסידות צאנז (למשל הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם) וחסידות חב"ד (למשל הרב מנחם מנדל שניאורסון) הדגישו את לימוד פרשת השבוע עם רש"י בדרשותיהם.

כמו כן נדרשו בתורת החסידות הקשרים בין תוכן כל אחד משבעת חלקי הפרשה לבין הספירה המקבילה לו על פי הקבלה. אחד האישים המרכזיים כיום העוסקים במציאת הקשרים אלו היא הרב יצחק גינזבורג[דרוש מקור], שאף הוציא מספר ספרים בנושא.

הקבלות בין פרשת השבוע לתקופתנו[edit | edit source]

לפעמים ניתן למצוא הקבלות בין אירועי פרשת השבוע לאירועים אקטואליים מתקופתנו ולחיים המודרניים של יהודים ושל ישראלים. ג'קי לוי יוצר הקבלות כאלה בטור השבועי שלו בידיעות אחרונות, "מדרש ביתי לפרשת השבוע". הרב יהודה לאון אשכנזי (מניטו) עסק בכך, בייחוד בהקשר של השיבה לארץ ישראל ושל הזהות הישראלית. גם סדרת הדרמה הטלוויזיונית "פרשת השבוע", העוסקת בחיים בישראל של היום, עושה שימוש ברעיון שעומד בבסיסה של כל פרשה ליצירת כל אחד מפרקיה.

פרשת השבוע בעידן המודרני[edit | edit source]

פרשת השבוע משמשת כשיטה פופולרית להנגשת תכנים אקטואליים. כיום ניתן למצוא ברחבי הרשת אתרים, קבוצות פייסבוק, פורומים ובלוגים המציעים מגוון נרחב של דעות, מאמרים ופרשנויות לפרשת השבוע החל מפשוטו של מקרא, אקטואליה בראי הפרשה, מידות, הנהגות וכלה בדעות פוליטיות המפרשות בהתאם למצעם את המקרא. ניתן גם למצוא רשתות חברתיות מיוחדות לדברי תורה, חידושים על פרשת השבוע חגים ומועדים כדוגמת אתר חידוש.

ראו גם[edit | edit source]

לקריאה נוספת[edit | edit source]

 • הרב רחמים שר-שלום, "פרשת השבוע - ממנהגים שונים למנהג אחיד", בתוך: שנה בשנה, תשנ"ד, 293–317
נושאים לפי סדר פרשת השבוע

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ כ־150
 2. ^ ראו לדוגמה: מהר"ם מינץ, שו"ת מהר"ם מינץ, סימן פ"ה, ד"ה נ"ל, וד"ה והנה אמינא; רבי יוסף בן משה, לקט יושר, חלק א' (אורח חיים), עמוד ל', ענין א'; רבי מרדכי יפה, הלבושים, אורח חיים, סוף סימן ת"צ; רבי משה מאט, מטה משה, עמוד העבודה, שבת, סימן תס"ח; רבי מנחם מנדל אוירבך, עטרת זקנים, סימן קל"ה, אות ב'; רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, יוסף אומץ, חלק ב', פרק התורה, סדד הלימוד מה קודם , אות ד'; רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר, מגן אברהם, סימן קל"ה, ס"ק ט"ז; רבי יעקב יהושע פלק, פני יהושע, על תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ג, עמוד א', ד"ה איבעיא להו.
 3. ^ וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו: מגילה לב א
 4. ^ בבא קמא פב א - היוצא מדברי התלמוד כי נביאי ישראל שבדור המדבר תיקנו קריאת שלושה עד תשעה פסוקים בימים המצוינים
 5. ^ מגילה כט ב
 6. ^ בעוד שבתלמוד מצוין שהמחזור הוא של שלוש שנים, במקורות מאוחרים יותר מצוינים שלוש וחצי שנים, ראו לדוגמה בספר חילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל (מהדורת מרגליות) וכן בהערות השוליים הבאות
 7. ^ מהרש"ל ים של שלמה בסוף חידושיו למסכת בבא קמא אות מ"ח
 8. ^ מאמר בנושא באתר דעת
 9. ^ סדור תפלה נוסח בלדי שיח ירושלם, קריית אונו תשס"ה, חלק א (ימות השנה), עמ' תרפט.
 10. ^ ספר אבודרהם, סימני פרשיות מחוברות וחלוקות; טור, אורח חיים, הלכות ראש חודש, סימן תכ"ח, סוד"ה וזה; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תכ"ח, סעיף ד'; לבוש, אורח חיים, סימן תכ"ח, סעיף ד'.
 11. ^ הרב יצחק רצאבי, שלחן ערוך המקוצר, ‏חלק ב' (או"ח ב'), סי' ס', אות ד', בני ברק תשס"א, עמ' ק"ז, באתר אוצר החכמה; רבי יוסף צוברי, פרשה מפורשה <תאג'>, ‏כרך ד', הלכות קריאת התורה ומנהגיה, אות י"ד, בני ברק תשס"ח, עמ' 33, באתר אוצר החכמה; משה גברא, תולדות עם ישראל בגלות תימן, ‏פרק שני, בני ברק תשע"ח, עמ' 274, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
 12. ^ Rabbi Richard Eisenberg, A Complete Triennial System for Reading the Tora, Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards, 1986-1990

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -2916 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png