פורטל:ערך נבחר/ערכים/14

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
Chibas.jpg

כולל חבת ירושלים - צדקת רבי מאיר בעל הנס (מכונה גם "כולל גליציה" או "כולל עסטרייך-גליציה") נוסד בשנת ה'תק"ץ על ידי יוצאי גליציה שעלו לארץ ישראל. במשך השנים, לאחר שהמצב הכלכלי בגליציה הידרדר, הרחיבה הנהלת הכולל את תחומי ההתרמה לאירופה ולארצות הברית. משרדו הראשי של הכולל שוכן בשכונת מאה שערים בירושלים ותומך עד היום במשפחות יוצאי גליציה.

הכולל נמנה על שורה של כוללים שנוסדו במאה ה-19 על ידי עולי הארצות השונות, מתוך מטרה לתמוך בתלמידי חכמים שבחרו את תורתם לאומנותם. כמקובל באותם ימים.

שנת הייסוד הרשמית של הכולל היא ה'תק"ץ (1830), אולם בפועל הוא נוסד בסביבות שנת ה'תרי"א על ידי רבי חיים מקוסוב ורבי מרדכי זאב איטינגא בשם "כולל עסטרייך" לעולי גליציה (גליציה הייתה בתקופה זו חלק מהאימפריה האוסטרו הונגרית) לאחר תלונות מצד עולי גליציה בירושלים, צפת וטבריה, על קיפוח מטעם ממוני כולל רייסין. שני האישים כיהנו כנשיאי הכולל, והמשרה עברה לבניהם וצאצאיהם אחריהם, ומאוחר יותר ליצחק לייב סופר ובנו אברהם חיים דוד סופר, אך היו גם מינויי כבוד נוספים כמו מינויו של רבי חיים הלברשטאם מצאנז. מינוי לנשיא הכולל נחשב למינוי משמעותי משום שהכולל עמד במרכז החיים הציבוריים של יהדות גליציה, נשיא הכולל תפס עמדה חשובה בחיי יהדות גליציה, והכולל היווה לא אחת מוקד ליריבויות וסכסוכים שונים כמו מחלוקת צאנז–סדיגורה.

במשך השנים התפצל הכולל מספר פעמים על רקע סכסוכים שונים, לרוב סביב כספי החלוקה באזורים מסויימים, או חילוקי דעות בשאלת ירושת הנשיאות לאחר פטירתו של נשיא הכבוד של הכולל; כך היה אחרי פטירתו של רבי חיים מקוסוב, התפלג הכולל לכולל קוסוב וכולל ויז'ניץ כל אחד מהם בנשיאות אחד מבניו, בשנת 1863 התפלג מהכולל כולל שומרי החומות, המוכר גם בשם "כולל אונגרין" ליוצאי הונגריה, הקמתו של הכולל החדש גרמה למספר סכסוכים סביב הזכויות לגביית כספים במחוזות שונים.

לאחר מלחמת העולם השנייה הוכתרו כנשיאים אדמו"רים מגליציה בארצות הברית ובאירופה, בהם: אדמו"רי באבוב, ואדמו"רי פשעווארסק. כיום עומדים בראש הנשיאות בארצות הברית האדמו"ר רבי שמואל דוד הלברשטאם מצאנז-קלויזענבורג והאדמו"ר רבי בן ציון אריה לייבוש הלברשטאם מבאבוב, ובאירופה עומד בנשיאות הכולל האדמו"ר רבי לייביש לייזר מפשעוורסק.

פעילותו המרכזית של הכולל היום היא דמי "החלוקה" למשפחות נזקקות. ברשימת החלוקה יש יותר מ-4,000 משפחות, וכמקובל, הזכות לקבלת התמיכה עוברת מאב ולבן.