עזרה:שגיאות ציטוט

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

תבנית:נבדק ואושר/עזרה


Ambox important.svg דף זה אינו דף מדיניות רשמי, זוהי רק טיוטה
כדי לדון ולהגיע להסכמות, יש לפנות לדף השיחה.

דף זה מתאר את הודאות השגיאה המוצגות בדפי ויקיפדיה על ידי מערכת CS1 בתבניות להלן, מה משמעותן, ואיך לפתור אותן. המערכת פועלת כמודול Lua יחיד, יחידה:Citation/CS1, הפועלת כמנוע שאמון על איך הציטוטים מוצגים ואיך מועברים לכלי ציטוט חיצוניים באמצעות מטא-דטא של COinS. היתרונות של השיטה הם שיפור יעילות, הורדת סיבוכיות וכפילות, וגילוי, סיווג ודיווח שגיאות מוגברים.


Controlling error message display[edit | edit source]

Even with this css installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A nulledit will resolve that issue.

Editors who do not wish to see any of the CS1 error messages can hide them all by updating their common CSS stylesheet to include:

.citation-comment {display: none;} /* hide all Citation Style 1 error messages */

|accessdate= requires |url=[edit | edit source]

|accessdate= requires |url=

The |access-date= (or its alias, |accessdate=) is the date that the web resource addressed by |url= was added to the article. If |access-date= has been included in the citation without |url= then this message appears. If the citation does not use a web link, then |access-date= is redundant and should be removed.

When the web resource has a publication or other fixed date associated with it, |access-date= is of limited value though may be useful in identifying an appropriate archived version of the resource. Without |url=, |access-date= is not considered useful.

To resolve this error, provide a value for |url= or remove |access-date=. Editors should try to determine why the citation has |access-date= without |url=. For example, the citation may never have had a |url=, or |url= may have been removed because it links to a site that violates the creator's copyright (see en:WP:COPYLINK), or because |url= was deemed to be dead and (mistakenly) removed. If the citation never had |url= or it was removed for copyright violations, remove |access-date=. When a dead |url= has been removed, restore the |url= and if possible repair it (see ויקיפדיה:ויקיגמד/מדריך תיקון קישבורים).

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל תאריך בדיקת הכתובת וללא כתובת.

|archiveurl= requires |archivedate=[edit | edit source]

|archiveurl= requires |archivedate=

|archive-date= (or its alias, |archivedate=), identifies the date that the web resource was archived.

To resolve this error, provide a value for |archive-date=. For web resources archived at archive.org[1], the archival date can be found in the |archive-url=; for resources archived at webcitation.org[2], the cache date is included in the archive header.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל שגיאות בתאריך הארכוב.

|archiveurl= requires |url=[edit | edit source]

|archiveurl= requires |url=

A properly formatted citation that includes |archive-url= and |archive-date= requires |url=. When the citation includes |dead-url=no, the ordering of elements in the rendered citation is changed to put the original url first.

To resolve this error, provide a value for |url=. For web resources archived at archive.org[1], the original url can be found in the |archive-url= value; for resources archived at webcitation.org[2], the original url is included in the archive header.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל שגיאות בכתובת הארכוב.

|chapter= ignored[edit | edit source]

|chapter= ignored

CS1 templates {{cite web}}, {{cite news}}, {{cite journal}}, {{cite press release}}, {{cite podcast}}, {{cite newsgroup}}, and template {{citation}} when {{citation}} uses |work= or any of its aliases, do not support |chapter= or the aliases |contribution=, |entry=, |article=, or |section=.

To resolve this error, use a more appropriate citation template or place the content of the |chapter= parameter in |title=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: פרמטר פרק לא בשימוש.

Check |arxiv= value[edit | edit source]

Check |arxiv= value

When CS1 citations contain |arxiv=, a test is done to see if the arXiv identifier conforms with the arXiv identifier scheme.[3] The identifier is checked for a valid number of digits in the article id; valid year and month values; and properly-placed hyphens, slashes, and dots.

To resolve this error, ensure that the |arxiv= value is correct.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: arXiv.

Check |asin= value[edit | edit source]

Check |asin= value

When CS1 citations contain |asin=, a test is done to see if the ASIN identifier is contains ten upper-case alphanumeric characters without punctuation or spaces and that if the first character is numeric, that the ASIN conforms to the rules for a ten-digit ISBN.

To resolve this error, ensure that the |asin= value is correct.

If the |asin= value is correct and all-numeric, use |isbn= instead and delete any |asin-tld= parameters. Articles with CS1 citations that use |asin= with all numeric values are categorized in קטגוריה:תבנית ציטוט משתמשת בקוד ספר בתור ASIN.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: ASIN.

Check |authorlink= value[edit | edit source]

Check |authorlink= value

The |author-link= (or any of its aliases, such as |authorlink=) links an associated |author= parameter value to the author's existing Wikipedia article. It should contain only the Wikipedia article name. Module:Citation/CS1 checks |author-link= for a URI scheme (http://, https://, the protocol relative scheme //, etc.).

To resolve this error, ensure that the |author-link= value is the full name of a Wikipedia article (without brackets), and not a link to an external site.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: authorlink.

שגיאות תאריך[edit | edit source]

Check date values in: |param1=, |param2=, ...

כאשר תבנית ציטוט מסוג CS1 כוללת פרמטרים עם תאריכים, נעשית בדיקה אוטומטית כדי לוודא שהתאריכים אמיתיים ותואמים את הפורמט שנקבע (ראו תת קבוצה של en:WP:DATESNO).

כדי לתקן את השגיאה, יש לוודא שהתאריך הוא אמיתי ושהפורמט שלו הולם את הגדרות הוויקיפדיה. הנה מספר דברים שיש לבדוק:

 • סימני פיסוק שגויים, לא במקום או לא שייכים.
 • טקסט זר.
 • תאריך תחילת השנה לא ניתן לזיהוי.
 • מקף קצר במקום מקף ארוך.
 • שגיאות כתיב או שימוש לא במקום באותיות גדולות.
 • שימוש בפורמטים שגויים.
 • תאריכים בלתי אפשריים, כמו 29 בפברואר 2000.
 • שגיאות ב|date= עקב שימוש לא נכון ב|year= או |month=.
 • יותר מתאריך אחד בפרמטרים של תאריך.

ראו en:WP:DATERANGE להסבר איך להפריד תאריכים להצגה נכונה של טווח תאריכים. אל תשתמשו ב  , – או בתבניות עם סימנים אלה כי הם פוגעים במטא-נתונים. כדי להוסיף מקף ארוך, השתמשו בתו בעורך הוויקיפדיה. לעיתים קרובות בוט ההחלפות מסוגל לתקן את סימני הפרדה, בתנאי שהפורמט הוא נכון וחד משמעי.

תאריכים עתידיים בציטוטי CS1 מוגבלים לשנה אחת בלבד, כלומר עבור 2022, ציטוטים עם 2023 חוקיים, אבל עם 2024 והלאה לא יתקבלו.

תאריכים לפני 1582 מטופלים כתאריכי הלוח היוליאני. תאריכים מ-1582 ואילך מטופלים כתאריכי הלוח הגריגוריאני. לוח שנה יוליאני היה בשימוש במקומות מסוימים עד לשנת 1923 לערך. שלושה תאריכים של הלוח היוליאני בתקופת הביניים, 29 בפברואר בשנות 1700, 1800 ו-1900 יגרמו להודעת שגיאה מכיוון שאלו שנים לא מעוברות בלוח הגריגוריאני.

דפים עם שגיאה זו משויכים אוטומטית לקטגוריה:שגיאות ציטוט: תאריכים.

דוגמאות
נושא לא נכון נכון
מקף קצר (יש להשתמש במקף ארוך) {{cite book |title=Title |date=2002-2003}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}}
קו נטוי (יש להשתמש במקף ארוך) {{cite book |title=Title |date=2002/2003}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}}
עונת השנה או חודש שלא מתחילים באות גדולה {{cite book |title=Title |date=spring 2011}} {{cite book |title=Title |date=Spring 2011}}
תאריך עתידי {{cite book |title=Title |date=2102}} {{cite book |title=Title |date=2012}}
טווח תאריכים רב משמעי {{cite book |title=Title |date=2002-03}} {{cite book |title=Title |date=2002–2003}} או
{{cite book |title=Title |date=March 2002}}
קיצור שגוי {{cite book |title=Title |date=Febr. 28, 1900}} {{cite book |title=Title |date=Feb 28, 1900}} או
{{cite book |title=Title |date=February 28, 1900}}
תאריך לא קיים {{cite book |title=Title |date=February 29, 1900}} {{cite book |title=Title |date=March 13, 1900}}
פסיק בין חודש לשנה {{cite book |title=Title |date=February, 1900}} {{cite book |title=Title |date=February 1900}}
טקסט שהוא לא תאריך {{cite book |title=Title |date=2008, originally 2000}} {{cite book |title=Title |date=2008 |orig-year=2000}}
אפסים מובילים {{cite book |title=Title |date=January 04, 1987}} {{cite book |title=Title |date=January 4, 1987}}
תאריך עם קווים נטויים {{cite book |title=Title |date=12/6/87}} {{cite book |title=Title |date=1987-06-12}}

Check |doi= value[edit | edit source]

Check |doi= value

When CS1 citations contain |doi=, a test is done to see if the prefix portion of the DOI value contains the proper "10." registry identifier. Additionally, the |doi= value is checked to make sure that it does not contain spaces or en dashes and does not end with punctuation. Further validation of the DOI is not performed.

To resolve this error, ensure that the |doi= value is correct.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: DOI.

Check |isbn= value[edit | edit source]

Check |isbn= value

CS1 templates that contain |isbn= are checked to ensure that the ISBN is the proper length (ten or thirteen digits), that the ISBN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final ספרת ביקורת is correct according to the ISBN specification. Only one ISBN is allowed in this field because the whole |isbn= value is included in the citation's COinS metadata. See also en:Wikipedia:COinS. More than one ISBN, or characters that are not part of the ISBN, corrupt the COinS metadata and may also corrupt the link to Special:BookSources.

To resolve this error, ensure that the |isbn= value is correct, that only one ISBN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Use the 13-digit ISBN when it is available. When a 10-digit ISBN is used, if the check digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

 • Do not try to resolve the error by simply recalculating the check digit. The check digit is there to check whether the main part of the number is correct. If the ISBN is failing to validate, it is likely that there is a typo in the main part of the number. In this case, recalculating the check digit results in an apparently valid ISBN that leads to the wrong source (or to nowhere).
 • If you only have a 10-digit ISBN, do use the number as-is, do not try to convert it.
 • If the ISBN as printed in your source is refusing to validate, do check both the front matter and the book cover for ISBNs. It is not uncommon for the ISBN to be misprinted in the front matter but correct on the cover.
 • Do preview your edit and check that the new ISBN does now link to the correct source.

In very rare cases, publishers have released books with malformed ISBNs. If you are certain that a non-conforming ISBN truly corresponds to the published work, then you can add |ignore-isbn-error=true to the citation in order to suppress the error message. In many cases, books may have been reissued with a corrected ISBN. Use a corrected ISBN when possible.

See also ISBN.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: ISBN.

Check |issn= value[edit | edit source]

Check |issn= value

CS1 templates that contain |issn= are checked to ensure that the ISSN is the proper length (eight digits) and that the final ספרת ביקורת validates according to the ISSN specification. Only one ISSN is allowed in this field because the whole |issn= value is included in the citation's COinS metadata. See also en:Wikipedia:COinS. The ISSN is always rendered as two four-digit numbers separated with a hyphen.

To resolve this error, ensure that the |issn= value is correct, that only one ISSN is used, and that no other text is included (allowable characters are 0-9, X, and -). If the check-digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: ISSN.

Check |lccn= value[edit | edit source]

Check |lccn= value

The |lccn= parameter is the Library of Congress Control Number identifier. It is checked to ensure that the identifier is the proper length and has the correct initial digits.

LCCN is a character string 8–12 characters long. The length of the LCCN dictates the character type of the initial 1–3 characters; the rightmost eight are always digits.[4]

LCCN format description
Length Description
8 all characters are digits
9 first character is a lower case letter
10 first two characters are either both lower case letters or both digits
11 first character is a lower case letter, second and third characters are either both lower case letters or both digits
12 first two characters are both lower case letters

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |lccn= value is correct and that there are no other letters, punctuation, or other characters.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: LCCN.

Check |message-id= value[edit | edit source]

Check |message-id= value

The |message-id= parameter holds the unique identifier associated with a netnews message.[5] The value in |message-id= is checked to make sure that it contains @ between left and right identifiers. |message-id= is also checked to make sure that the first character is not < and the last character is not >. Module:Citation/CS1 adds the uri news: to the value in |message-id=. If the value in |message-id= is wrapped in <...> characters, the link created fails.

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |message-id= value is correct, that it contains @ and is not wrapped in <...> characters.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: message-id.

Check |ol= value[edit | edit source]

Check |ol= value

The |ol= parameter is the Open Library identifier. The identifier is one or more digits followed by a last character that is either A (authors), M (books), or W (works). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |ol= value is correct. Do not include "OL" in the value.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: OL.

Check |pmc= value[edit | edit source]

Check |pmc= value

The |pmc= parameter is the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 6000000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmc= value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: PMC.

Check |pmid= value[edit | edit source]

Check |pmid= value

The |pmid= parameter is the PubMed identifier. PMIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 1 and less than or equal to 30000000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmid= value is correct. If you find something that looks like a PMID and begins with "PMC", use |pmc= instead of |pmid=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: PMID.

Check |url= scheme[edit | edit source]

Check |url= scheme

External links in CS1 citations are made from two parts: the title (|title=, |chapter=, etc.) and the URL (|url=, |archive-url=, |chapter-url=, |lay-summary=, etc.). The |url= parameter and other URL parameters must begin with a supported URI scheme. The URI schemes http://, https:// and the protocol relative scheme // are most commonly used; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: and gopher:// are also supported.

The URL field is checked to ensure it includes either a colon (:) or the double forward slash (//). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that |url= and other URL parameters contain valid URLs.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם טעויות בכתובת בתבניות ציטוט.

Deprecated month parameter[edit | edit source]

Deprecated month parameter

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated.

To resolve this error, use an alternate parameter: |month= -> Incorporate into |date= along with the year.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור חודש.

פרמטר |coauthors= אסור[edit | edit source]

Deprecated coauthors parameter

במשך הזמן פרמטרים מסויימים הופכים למיושנים או ללא נחוצים. כשזה קורה, הפרמטרים מזוהים כאסורים. העורכים מתבקשים להשתמש בפרמטרים אחרים כדי להשיג את אותה המטרה.

כדי לפתור את התקלה הזאת, יש להשתמש בפרמטר אחר: |coauthor= או |coauthors= ‏←‏ |last1=‏, |first1=‏, |last2=‏, |first2=‏, וכו'; או |author1=‏, |author2=, ...

דפים עם שגיאה זו משויכים אוטומטית לקטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור מחברי משנה.

Deprecated chapterlink parameter[edit | edit source]

Deprecated chapterlink parameter

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated.

To resolve this error, use an alternate parameter: |chapter-link= -> If appropriate, |chapter= may be wikilinked.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור קישור פרק.

|coauthors= requires |author=[edit | edit source]

|coauthors= requires |author=

|coauthor= and |coauthors= are deprecated parameters. Where they exist without accompanying |author=, |authors=, or |last=, the content of |coauthor= or |coauthors= is not displayed.

To resolve this error, use |author1=, |author2=, etc., or use |last1=, |first1=, |last2=, |first2=, etc. to individually list all authors.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: מחברי משנה ללא מחבר ראשי.

|displayeditors= suggested[edit | edit source]

|displayeditors= suggested

To resolve this error for cited sources with more than four editors, add the remaining editors to the citation or set |display-editors= to 3 or some lesser value to truncate the editor list. If there are exactly four editors, then set |display-editors= to 4 or higher to display all four editors without including "et al."

Prior to the introduction of Lua-based citations, the citation formatting templates were designed to support no more than four editors. Specifically, if four (or more) editor parameters were specified, then the template would display three editor names followed by "et al." to indicate that the list had been truncated. Some editors relied on this behavior to include the "et al." label.

The Lua-based citation templates can accommodate an arbitrarily large number of editors. The Lua-based templates can also explicitly include an "et al." label with the new |display-editors= parameter, a parameter that was not available to the old-style templates.

The old-style templates supported at most four editors. The new Lua-based templates cannot know if Wikipedia editors created citations with exactly four editors because there were only four editors or, because old-style citations were limited to four editors. This error message is reported by citations with exactly four editors but without |display-editors=. To preserve the behavior of old-style citations, Lua-based citations display "et al." in place of the fourth editor.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציון עורכים בנוסח הישן: et al.

Empty citation[edit | edit source]

Empty citation

"Empty" may mean that the CS1 citation contains no recognizable parameter identifiers. For example this citation isn't "empty" because it contains usable information:

{{cite web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

The citation is "empty" because it doesn't contain the necessary parameter identifiers (in this case |url= and |title=) that tell {{cite web}} how to use the information that the citation does contain.

"Empty" may also mean that an editor meant to use another template entirely. Perhaps the editor used {{citation}} when the intent was to use {{קישור כללי}} or {{ציטוט}}.

To resolve this error, add appropriate parameter identifiers or replace the CS1 citation with a more appropriate template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט ריק.

Extra |pages= or |at=[edit | edit source]

Extra |pages= or |at=

This error occurs when CS1 citations attempt to simultaneously use more than one of the parameters: |page=, |pages=, or |at=. Each of these parameters is meant to provide a different way of specifying the location within a larger work, of the cited content, that is, of the specific page(s) or place in a cited source that contains the information that supports the article text. Only one of these parameters is displayed in any rendered citation. According to their intended purpose, |page= should be used to specify a single page that is relevant to the cited content, |pages= should be used to specify a range or list of pages (e.g. 37–42) that are relevant, and |at= should be used to indicate a location in the larger work that is not a numbered page (e.g. "back cover"). Sometimes, editors misunderstand the meaning of |pages=, and attempt to use it to indicate the total number of pages in the resource.

When |page= is used with either or both of |pages= or |at=, only the |page= value is displayed. Similarly, when |pages= is used with |at=, only the |pages= value is displayed.

To resolve this error, remove the inappropriate parameter.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל הפניות סותרות למספרי עמודים.

|firstn= missing |lastn= in Authors/Editors list[edit | edit source]

|firstn= missing |lastn= in Authors list
|firstn= missing |lastn= in Editors list

CS1 requires a |lastn= parameter for each |firstn= parameter in a citation. Author and editor lists are checked for proper last/first pairing. CS1 will emit this error message for the first mismatch it detects. If there are more last/first mismatches in a citation, subsequent mismatches are not detected.

There is no requirement that each |lastn= have a matching |firstn=.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that each |firstn= has a corresponding |lastn=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: מחבר או עורך ללא שם משפחה.

|format= requires |url=[edit | edit source]

|format= requires |url=

|chapter-format= requires |chapter-url=

These errors occur when CS1 citations use |format= or |chapter-format= without also providing a corresponding URL for |url= or |chapter-url=, respectively. The |format= and |chapter-format= parameters are used to specify the file format of a web resource (e.g. PDF, DOC, XLS, etc.). In some cases an editor may have intended to use |type= to specify a kind of document (e.g. hard cover, paperback, pamphlet, etc.) The |format= and |chapter-format= value are always displayed.

As of 29 November 2014, |chapter-format= is a new parameter. Citations that relied on the old, somewhat odd use of |url= and |format= may need adjustment.

To resolve this error, remove |format= or |chapter-format=; define |url= or |chapter-url=; or change |format= to |type= (or to |chapter-format= if |chapter-url= is used without |url=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל מבנה הכתובת וללא כתובת.

Missing |lastn= in Authors/Editors list[edit | edit source]

Missing |lastn= in Authors list
Missing |lastn= in Editors list

So that all authors and editors are listed in a rendered citation, CS1 requires n in |lastn= (and its aliases) to increment by 1 for each author or editor. This error message is emitted when there is a 'hole' in the numbering (an author list made up of |author1= and |author3= but without |author2= for example).

The test will not detect a 'hole' that is larger than 1. It is presumed that when |authorn= and |authorn+1= are both not present, then the test has reached the end of the list.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that the numbering of the |lastn= parameters increments properly.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: חסר מחבר או עורך.

Missing or empty |title=[edit | edit source]

There are two slightly different error conditions that can arise when CS1 citations lack appropriate titles. In each case, CS1 reports this error message. The necessary resolution may vary depending on the cause of the error. The error message links to the appropriate description below.

Bare URL without a title[edit | edit source]

Missing or empty |title=

All Lua-based CS1 citations report this error when one of the URL-containing parameters cannot be paired with an associated title. This error may also occur when |title= cannot be linked with |url= because the citation also contains a conflicting |title-link= parameter.

URL-containing parameters and associated title parameters
URL parameters Title parameters
|archive-url= |title=
|chapter-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conference-url= |conference=
|contribution-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

A unique case exists: if |pmc= has a value and |url= is omitted or empty, then |title= is linked with the same URL as the PMC.

Because URLs are ugly and generally uninformative, it is expected that editors should provide a meaningful title for each URL. In most cases this can be accomplished by using the |title= parameter.

To resolve this error, provide an appropriate title for the URL-containing parameter. In the case where |url= and |title-link= are contending for |title= you must choose which one to keep. Consider moving |url= or |title-link= to a more suitable parameter.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט הכוללות כתובת בלבד.

Citation without a title of any form[edit | edit source]

Missing or empty |title=

This error occurs for CS1 citations when all of the associated title parameters are omitted or left blank. Depending on the type of citation ({{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc.), the possible title parameters may include |title=, |chapter=, |article=, |journal=, |book-title=, and so forth. At least one such title parameter must be provided for each citation.

Sometimes this error occurs because an editor has used a CS1 citation as a shortened footnote when {{sfn}} or one of the {{harv}} family of templates would have been more appropriate. This error also occurs when an editor used {{citation}} but intended to use {{קישור כללי}}.

To resolve this error, provide a value for |title= or replace the CS1 citation with a more appropriate template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט ללא כותרת.

Missing or empty |url=[edit | edit source]

Missing or empty |url=

This error message is reported by {{cite web}}, {{cite podcast}}, and {{cite mailing list}} when the template parameters |url= and |archive-url= are both missing, blank or not properly entered. Note that |website= or |work= is the name of the site, not the URL.

To resolve this error, provide a value for |url= or use a more appropriate template such as {{cite book}}, {{cite journal}} or other CS1 template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוטים מהרשת ללא כתובת.

More than one of |param1=, |param2=, and |param3= specified[edit | edit source]

More than one of |param1=, |param2=, and |param3= specified

This error occurs when a CS1 citation includes more than one parameter that maps to the same meaning. For example, |author=, |last=, and |last1= are all synonyms of each other, so no more than one of these parameters should ever be used in a single citation.

To resolve this error, remove or modify the redundant parameter(s).

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט הכוללות פרמטרים מיותרים.

Text "????" ignored[edit | edit source]

Text "????" ignored

Unlike many Wikipedia templates, the CS1 citations do not use unnamed or positional parameters. When a citation contains text between קווים ניצבים and that text does not contain an equal sign (=), CS1 ignores the text and reports the error. This is true even when the text is the name of a valid parameter.

This error can also be caused by vertical bars that are part of URLs or titles. When vertical bars occur in URLs, replace each vertical bar with %7c. When vertical bars occur in parameter values that are not URLs, replace each vertical bar with {{!}}.

To resolve this error, remove the extraneous text, add '=', add an appropriate parameter name from the citation template you're using to complete the parameter, or properly encode vertical bars in URLs and titles.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטרים ללא שם.

|trans_chapter= requires |chapter=[edit | edit source]

|trans_chapter= requires |chapter=

This error occurs when a CS1 citation has an English translation of a chapter title in |trans-chapter= but does not have the original-language chapter title in |chapter=.

To resolve this error, provide a value for |chapter=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם מושגים מתורגמים ללא מקור.

|trans_title= requires |title=[edit | edit source]

|trans_title= requires |title=

CS1 citations report this error when the citation has an English translation of the title in |trans-title= but does not have the original-language title in |title=.

To resolve this error, provide the original language title for |title=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם מושגים מתורגמים ללא מקור.

Unknown parameter |xxxx= ignored (|yyyy= suggested)[edit | edit source]

Unknown parameter |xxxx= ignored (|yyyy= suggested)

CS1 citations report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name, but caused by spelling error.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

With very few exceptions, CS1 citation parameters are lower case. CS1 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Xxxx, xxXx, XXXX) but the parameter's name is defined as lowercase (xxxx). Some parameters, like |isbn=, can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=). For common parameter misspellings, like |pubisher= instead of |publisher=, CS1 will suggest a valid parameter name.

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one, possibly using the suggested name. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equal sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting en:Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטר עם שגיאות כתיב.

Unknown parameter |xxxx= ignored [edit | edit source]

Unknown parameter |xxxx= ignored

CS1 citations report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name, and as usual spelling error.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

With very few exceptions, CS1 citation parameters are lower case. CS1 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Xxxx, xxXx, XXXX) but the parameter's name is defined as lowercase (xxxx). Some parameters, like |isbn=, can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=).

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equal sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting en:Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטרים ללא תמיכה.

Wikilink embedded in URL title[edit | edit source]

Wikilink embedded in URL title

External links in a rendered citation are a combination of url-holding parameters, |url=, |chapter-url=, etc., with title-holding parameters, |title=, |chapter=, etc. Title-holding parameters may be wikilinked to another Wikipedia article but not when there is a matching url-holding parameter in the citation. When this condition occurs, the wikilink is suppressed, the wiki markup ignored, and the rendered citation links to the external site.

Some templates will also cause this error if they are part of a title-holding parameter. The error occurs when the template produces wikilinked content. For example, {{lang}} templates output a wikilinked category. Templates in url-holding parameters may also corrupt the citation's COinS metadata. As a general rule, avoid using templates in title-holding parameters unless you know that the template's affects are entirely visual.

This type of error may also occur in identifier-based templates ({{cite doi}}, etc.). When this happens, the error message is shown in the article but the error is actually located in the identifier-based citation template.

To resolve this error, remove wikilinks from title-holding parameters that are intended to be externally linked or remove the external URL, which will allow the internal wikilinks to work as expected. If wikilink-producing templates are important to the citation, move them out of the CS1 template but leave them inside the citation's ref tags. Some of the functionality provided by templates may also be available through CS1 parameters.

To resolve errors in identifier-based citation templates, the template must be edited to correct the error. Exercise caution when editing these templates because identifier-based citation templates are often used in multiple articles.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:תבניות ציטוט עם בעיות בקישורים פנימיים.

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ 1.0 1.1 "archive.org website". 
 2. ^ 2.0 2.1 "webcitation.org website". 
 3. ^ "Understanding the arXiv identifier". en:Cornell University Library. בדיקה אחרונה ב-20 באוגוסט 2014. 
 4. ^ "The LCCN Namespace". Network Development and MARC Standards Office. Library of Congress. נובמבר 2003. 
 5. ^ "Netnews Article Format". Internet Engineering Task Force. נובמבר 2009. 3.1.3. rfc5536. 

דף זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)