סימן תאנה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
בדף זה נמצאו תכנים שאינם הולמים באופן מלא את האתר.
בעזרת ה' התכנים שבדף יותאמו בהמשך באופן מקצועי עבור הקוראים שומרי התורה והמצוות, והדף ישוחרר לקריאה מלאה. בשלב זה, לנוחותכם, מוצג בינתיים הפתיח של הערך.
סימן תאנה
סימן תאנה במבט מגב היד

סימן תאנה (בספרות מהמאה ה-20 מכונה אצבע משולשת; ביידיש: פַֿיִיג [פייגא], או גם "פַֿיִיג [ביי] די נאָז": "תאנה באף") הוא מחווה הנוצרת מהנחת האגודל מהודק בין האצבע לאמה.

המחווה מתפרשת באופנים המשתנים בין תרבויות, בהם: מחווה מגונה (אנ'), העלבה, דחיית בקשה, הגנה מעין הרע וקנאה, סימן למזל טוב ולהצלחה.


קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ ראו רבי מנשה בן ישראל, ‏נשמת חיים, מאמר ג', פרק כ"ז, ד"ה ותדע עוד, ורשה תרל"ו, דף ע"א, עמוד ב', באתר אוצר החכמה; יצחק ליפיץ, ‏מטעמים - עברית, ערך ביזיון, אות א', ורשה תר"ע, דף ז', עמוד א', באתר אוצר החכמה.
  2. ^ רבי מנשה בן ישראל, ‏נשמת חיים, מאמר ג', פרק כ"ז, ד"ה ותדע עוד, ורשה תרל"ו, דף ע"א, עמוד ב', באתר אוצר החכמה, ושם שמבאר כך בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ה, עמוד ב' ובתלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כ"ט, עמוד ב' ובדברי ספר חסידים סי' רל"ו. מובא אצל: יצחק ליפיץ, ‏מטעמים - עברית, ערך ביזיון, אות א', ורשה תר"ע, דף ז', עמוד א', באתר אוצר החכמה, וכן אצל: "קול רנה וישועה", אות י"א, בתוך: קול מבשר, מודיעין עילית תשס"ז, עמ' רע"ד, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  3. ^ מרדכי יונה, ‏אנציקלופדיה של יהודי כורדיסתאן, חלק א', ירושלים תשס"ג, עמ' 390, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  4. ^ אהובה שוחט, ‏"עיירתי מיקולינץ", בתוך: העבר, גיליון כ', תל אביב תשל"ג, עמ' 249, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  5. ^ שמעון תודר, ‏"רפואות וסגולות שהיו רווחות בין יהודי סאנוק", בתוך: סאנוק, עמ' 271, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  6. ^ יוסף גוטפרשטיין, ‏"פולקלור יהודי ליטא", בתוך: יהדות ליטא, כרך א', עם הספר (הוצאת ספרים), תל אביב תש"ך, עמ' 605, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  7. ^ ראו לדוגמה נתן אליהו רוט, ‏קדוש ישראל, חלק א', פרק ט"ז, אות כ"ו, בני ברק תשמ"ה, עמ' רפ"ז, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר) ונתן אליהו רוט, ‏קדוש ישראל, חלק ב', פרק כ', אות רע"ג, בני ברק תשמ"ה, עמ' תנ"ט, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר), על רבי ישראל הגר. ראו גם אברהם רייניץ, ‏חייל בשרות הרבי, ניו יורק תש"ס, עמ' 46, באתר אוצר החכמה, על רבי חיים שאול ברוק.
  8. ^ ראו לדוגמה נתן אליהו רוט, ‏קדוש ישראל, חלק ב', פרק כ', אות רפ"א, בני ברק תשמ"ה, עמ' תס"ג, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר), על רבי ישראל הגר; "קול רנה וישועה", אות י"א, בתוך: קול מבשר, מודיעין עילית תשס"ז, עמ' רע"ד, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר), על רבי ישראל הגר ועל רבי משה יהושע הגר.
  9. ^ ראו יועץ קים קדיש ראקאץ, ‏תפארת היהודי, אות ע"ו, ורשה תר"צ, דף י"ח, עמוד ב', באתר אוצר החכמה. וראו גם לדוגמה: יהודה אריה לייב לוין, ‏האדמו"ר רבי חנוך העניך הכהן, ירושלים תשכ"ט, עמ' 31, באתר אוצר החכמה.
  10. ^ דב כץ, תנועת המוסר, ‏כרך ד', פרק כ': אמרות ומשלים, ירושלים תשע"ו, עמ' 298, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).