דרגות משטרת ישראל

From האנציקלופדיה היהודית
(Redirected from ניצב (דרגה))
Jump to navigation Jump to search
תג כתף - ישן

משטרת ישראל היא ארגון היררכי שבו יש מפקדים ופקודים. כל מתגייס חדש מתחיל את שירותו בדרגה מסוימת ומטפס בסולם הדרגות בהתאם לכישוריו ובהתאם לקורסים וההכשרות שאותן עבר. מעטים יגיעו לדרגות הבכירות של תת-ניצב וניצב ובודדים יגיעו לדרגת רב-ניצב.

דרגות משמר הגבול, שהוא חיל בתוך משטרת ישראל, הן זהות. המבדיל את לוחמי משמר הגבול ממשרתי המשטרה הכחולה הוא צבע רקע הדרגה, שדומה לצבע המדים שהם לובשים.

דרגות שוטרים-שוראים[edit | edit source]

דרגות שוטר עד רב-סמל (כולל) נענדות על צווארון החולצה.

דרגה שוטר רב-שוטר (רש"ט) סמל שני (סמ"ש) סמל ראשון (סמ"ר) רב-סמל (רס"ל)
שם הדרגה באנגלית Constable Lance Corporal Corporal Sergeant Sergeant Major
סמל הדרגה
Shoter.svg
RavShoter.svg
SamalSheni.svg
SamalRishon.svg
RavSamal.svg

דרגות נגדים[edit | edit source]

דרגות רב-סמל-ראשון עד רב-נגד כולל נענדות על כותפות החולצה, הסוודר או המעיל.

דרגה רב-סמל ראשון רב-סמל מתקדם רב-סמל בכיר רב-נגד
שם הדרגה Staff Sergeant Major Advanced Staff Sergeant Major Senior Staff Sergeant Major Senior Non-Commissioned Officer
סמל הדרגה
RavSamalRishon.svg
RavSamalMitkadem.svg
RavSamalBahir.svg
RavNagad.svg

דרגות קצונה[edit | edit source]

דרגות הקצונה נענדות על הכתפיים בתוך כותפות המיועדות לכך.

דרגה שם באנגלית[1] סמל הדרגה תפקיד
צוער Officer cadet צוער שוטר בקורס קצינים
מפקח משנה (ממ"ש) Sub-Inspector מפקח משנה
מפקח Inspector מפקח קציני סיור במרחבים ובתחנות
קציני חקירות מרחבים ובתחנות
מפקדי מחלקות וצוותים במשמר הגבול
קציני בילוש מרחביים ותחנתיים
פקד Chief Inspector פקד ראשי משרדים בתחנות (כגון משרד חקירות, משרד מודיעין בילוש, משרד שיטור וקהילה)
קציני סיור במרחבים או בתחנות בהם דרגת מפקד התחנה ניצב משנה (כגון נתניה ובאר שבע)
קציני בילוש וחקירות בימ"רים המחוזיים ובלהב 433
קציני חוליות במטה הארצי
קציני סיור במשטרת התנועה הארצית
רב פקד (רפ"ק) Superintendent רב פקד קציני אג"מ/אח"מ בתחנות
ראשי לשכות במרחב
ראשי שלוחות במשטרת התנועה הארצית
סגני מפקדי תחנות
ראשי מחלקים בימ"ר
מפקדי פלוגות ויחידות במשמר הגבול
עוזרי ראשי מדורים וראשי חוליות במטה הארצי
סגן ניצב (סנ"צ) Chief Superintendent סגן ניצב סגני מפקדי מרחב
קציני אגפים במרחב (אג"מ/אח"מ)
מפקדי תחנות
סגני מפקדי תחנות בהם דרגת מפקד התחנה היא ניצב משנה (כגון נתניה ובאר שבע)
ראשי ענפים במחוזות ובמג"ב
ראשי מפלגים בימ"ר מחוזי וביחידות הארציות (כגון יאח"ה או היאחב"ל)
ראשי מדורים במטה הארצי
ניצב משנה (נצ"מ) Commander ניצב משנה מפקדי מרחבים במשטרה הכחולה או במג"ב
מפקדי תחנות בדרגת ניצב משנה (כגון נתניה או באר שבע)
ראשי אגפים במחוזות (אג"מ/אח"מ)
מפקדי ימ"ר מחוזי
ראשי מחלקות במטה הארצי
סגני ראשי חטיבות במטה הארצי
סגני מפקדי מרחבים שהם בדרגת תת-ניצב (כגון מרחב שרון או נגב)
סגני מפקדי יחידות הארציות (כגון יאח"ה או היאחב"ל)
תת ניצב (תנ"צ) Brigadier General תת ניצב סגני מפקדי מחוזות
סגני ראשי אגפים במטה הארצי
מפקד בה"ד מג"ב
סגן מפקד משמר הגבול
המזכיר הביטחוני של השר לביטחון הפנים
מפקדי מרחבים בדרגת תת-ניצב (כגון מרחב שרון או נגב)
מפקדי יחידות הארציות (כגון יאח"ה או היאחב"ל)
ראשי חטיבות במטה הארצי
ניצב Major General ניצב מפקדי המחוזות
ראשי אגפים במטה הארצי
מפקד משמר הגבול
סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל
מפקד יחידת להב 433
רב-ניצב (רנ"צ) Inspector General

(Commissioner)

רב-ניצב המפקח הכללי של משטרת ישראל (המפכ"ל)

משמעות סימני הדרגות[edit | edit source]

עם הקמת משטרת ישראל, סולם הדרגות ושמותיהם הושאלו מסולם הדרגות של המשטרה הבריטית. בשנת 1958 אושרו שמות עבריים לדרגות שהיו קיימות עד אותה עת, ובשלב מאוחר יותר נוספה דרגת תת-ניצב. הכינויים העבריים אומצו בסיוע המשוררים אברהם שלונסקי ויצחק שלו והאקדמיה ללשון העברית, והשימוש במילה "ניצב" הוצעה על ידי מנהל בית הספר בנוף ים י. דובשני, בהסתמך על מלכים א', פרק ד', פסוק ז': "ולשלמה שנים עשר ניצבים על כל ישראל".[2]

קידום בדרגה[edit | edit source]

בדרך כלל, שוטר מתקדם בסולם הדרגות לאחר שהתקיימו מספר תנאים, כגון: השלמת פרק זמן מינימלי (פז"מ) בדרגה הקודמת, השלמת קורסים והשתלמויות, מילוי תפקידים שונים וכן החלטה של ועדת קידום, בהתאם למגזר אליו הוא שייך. אולם, במקרים מיוחדים שוטר יעלה בדרגה באופן יוצא מן הכלל:

  • לעיתים קידום בדרגה נעשה באופן פתאומי בגלל הצטיינות מיוחדת. דוגמה לכך ניתן לראות בקידום המיידי שהוענק על ידי המפכ"ל, לשוטר שחיסל את המחבל השני בפיגוע בדימונה בפברואר 2008, לפני שזה הספיק להפעיל את מטען החבלה שנשא עליו.
  • מותו של שוטר: כאשר נפטר או נהרג שוטר בעת שירותו במשטרה, יש אפשרות לקדמו בדרגה אחת. דרושים תנאים מסוימים על מנת להחיל את קידומו של השוטר, ולשם כך מתכנסת ועדה מיוחדת שבסמכותה לאשר זאת. הדרגה החדשה מוענקת לבני משפחתו של השוטר בטקס מיוחד, אך יום פטירתו של השוטר מוגדר רטרואקטיבית כיום קידומו בדרגה.[3]
  • דרגה ייצוגית: לכל תקן של שוטר המייצג את משטרת ישראל בחו"ל, קיימת דרגה שעל השוטר לשאת כיאה לתפקידו (בדרך כלל דרגת קצונה בכירה). כאשר ממונה לתפקיד כגון זה שוטר שדרגתו נמוכה מהדרגה הדרושה על פי התקן, מוענקת לשוטר הדרגה הנדרשת באופן זמני, כל עוד הוא מוצב באותו תפקיד ייצוגי. בתום התפקיד, השוטר חוזר לדרגתו המקורית.[4]

היסטוריה[edit | edit source]

מאז הקמת משטרת ישראל, הדרגות בארגון עברו תהליך של התאמה ושיפור בסולם הדרגות עצמו, ובסמלים אשר מייצגים את הדרגות במדי השוטר.

שמות הדרגות[edit | edit source]

הכינויים העבריים לדרגות החל מיום 27.11.1958
שם הדרגה הישן שם הדרגה החדש
מפקח שני מפקח משנה
מפקח ראשון מפקח
עוזר מפקח מחוזי פקד
סגן מפקח מחוזי רב-פקד
ראש מחלקה סגן ניצב
מפקח מחוזי ניצב משנה
סגן המפקח הכללי ניצב

סמלי הדרגות ואופן ענידתם[edit | edit source]

דרגות שוטרים-שוראים

בתקופה עד אוקטובר-נובמבר 2008, דרגות רב-שוטר עד רב-סמל (כולל) נענדו (בדרך כלל על ידי תפירה) על השרוול הימני של חולצה או סוודר, אך לא על שרוול המעיל.

סמל הדרגה היה סרט אחד עד שלושה סרטים מאריג לבן, שרוחבו כרוחב השרוול. הרקע התוחם את הסרטים היה כחול למשטרה הכחולה, או ירוק זית למשמר הגבול.

הסרטים נענדו על השרוול כאשר קודקוד הזווית כלפי מטה, במרחק 20 ס"מ מתפר הכותפת.

בדרגת רב-סמל, נכללה גם סיכת מתכת בצורת עלה גפן, אשר נענדה במרחק של כ-1 ס"מ מעל קודקוד הזווית של הסרט העליון בסמל האריג.

דרגה שוטר רב שוטר (רש"ט) סמל שני (סמ"ש) סמל ראשון (סמ"ר) רב-סמל (רס"ל)
סמל הדרגה
Shoter.svg
RavShoter.svg
SamalSheni.svg
SamalRishon.svg
RavSamal.svg

דרגות נגד בעבר[edit | edit source]

בעבר, דרגות בד"א בכירות נענדו כשעון על היד.

דרגות נגד עד נובמבר 2008[edit | edit source]

דרגות רב סמל ראשון עד רב נגד (כולל) נענדו על הדש הימני והשמאלי של צווארון החולצה, קרוב לקצה הדש.

סמל הדרגה היה סיכת מתכת בצבע כסף, בצירוף רקע עגול מפלסטיק בצבע על פי הדרגה - ללא הבדל בין המשטרה הכחולה לבין מג"ב.[5]

דרגה רב-סמל ראשון

(רס"ר)

רב-סמל מתקדם

(רס"ם)

רב-סמל בכיר

(רס"ב)

רב-נגד

(רנ"ג)

סמל הדרגה
Po6.gif
Po7.gif
Po8.gif
Po9.gif

דרגות השוטרים החדשות[edit | edit source]

בעקבות תלונות של נגדים על חוסר נראות של הדרגות (בעיקר בחורף, לאור העובדה שלא נענדות דרגות נגדים על מעיל), בוצעה עבודת מטה משותפת של אגף משאבי אנוש (אמ"ש) ואגף תמיכה לוגיסטית (את"ל) אודות שינוי סימון הדרגות ואופן ענידתן, ואושרה על ידי המפכ"ל (רנ"צ דודי כהן). ב-22 בספטמבר 2008 (לפני ראש השנה תשס"ט) העניק המפכ"ל בטקס חגיגי את הדרגות החדשות לשבעה נגדים בכירים בתפקידי "רס"ר משמעת" במחוזות, מג"ב ומלמ"ש. בו ביום הופצה איגרת משותפת של ר' אמ"ש (ניצב עמיחי שי) ור' את"ל (ניצב אינה וולף) לכלל שוטרי מ"י שהודיעה רשמית על תחילת תקופת המעבר לדרגות החדשות, שהסתיימה ב-1 בנובמבר 2008. מתאריך זה חויבו השוטרים לענוד את הדרגות החדשות בלבד, והדרגות הישנות יצאו מהתוקף.[6]

סמלי דרגות השוטר הזוטרות (רב שוטר עד רב סמל) הועברו משרוול החולצה לדש צווארון החולצה, כפי שהיו נענדות עד אז דרגות הנגד הבכירות. הסמלים החדשים שונו לסיכות מתכת בצבע כסף, ללא רקע. צורות הסמלים הועתקו מהסמלים הישנים והוקטנו בהתאם: מסגרת חלולה של סרט אחד עד מסגרת של שלושה סרטים, בתוספת עלה גפן מוקטן לדרגת רב סמל.

דרגות הנגדים החדשות[edit | edit source]

סמלי הדרגות הבכירות (רב-סמל ראשון עד רב-נגד) הועברו מדש החולצה לכותפות, כפי שנענדות דרגות הקצונה. בהשראת התהליך שעבר צה"ל.

הסמלים החדשים הם סיכות מתכת בצבע כסף בצורת מסגרת חלולה של סרט אחד עד שלושה סרטים, בדומה לדרגות הנגדים הזוטרות. סיכת מסגרת הסרטים נענדת על כותפות בצבע כחול למשטרה הכחולה, וירוק-זית למג"ב, בקצה הכותפת הקרוב לתפר השרוול (בדומה לקצונה). לדרגת רב נגד נוספה סיכת כוכב קטנה בצבע כסף הנענדת ליד מסגרת הסרטים, קרוב יותר לצווארון.

ראו גם[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ ע"פ פקודת מטא"ר 03.01.01, לפי סולם הדרגות הבריטי.
  2. ^ כינויים עבריים לדרגות במשטרה, עיתון "דבר", 28.11.1958
  3. ^ פקודת מטא"ר 07.05.09 - שוטר שנהרג או שנפטר - העלאה בדרגה.
  4. ^ פקודת מטא"ר 09.02.04 - דרגת ייצוג
  5. ^ פקודת המטה הארצי 05.02.01 - דרגות המשטרה - תארים וסימנים, פורסמה ב-1/12/2008.
  6. ^ איגרת ר' אמ"ש ור' את"ל בנושא דרגות נגדים מיום כ"ב באלול תשס"ח, 22/9/2008.

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +4141 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png