משתמש:יהדות/חב"ד - לאדי

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

חב"ד ליאדי הייתה חצר חסידית של חסידות חב"ד אותה ייסד רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון לאחר התפצלות חסידות חב"ד בשנת תרכ"ו.

תולדות החסידות

עוד בחיי רבי מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק) החלו רבים מהחסידים להתקשר לבנו רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון[1], לאחר פטירת הצמח צדק, הוקם בית דין מיוחד שדן בצוואתו של שהצמח צדק, מי יהיה האדמו"ר אחריו, שהכריע לבסוף שבנו הצעיר של הצמח צדק רבי שמואל שניאורסון הוא יכהן כאדמו"ר הבא[2].

בעקבות כך עזב רבי יהודה לייב שניאורסון את לובביץ', ובעידוד בנו הרש"ז, עבר לקאפוסט והקים את חסידות קאפוסט, האחים רבי ישראל נח שניאורסון ורבי חיים שניאור זלמן שניאורסון נשארו שנתיים בלובביץ' ולאחר מכן עבר רבי ישראל נח לניעז'ין ורבי חיים שניאור זלמן לליאדי[3]. רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון בתחילה כיהן רק ברבנות, אולם לאחר הפצרת תושבי העיר הוא החל לנהוג באדמו"רות ולומר מאמרי חסידות[4].

הנהגתו של הרחש"ז הייתה בדרך אבותיו – חסידות חב"ד, הוא נהג לקבל ליחידות אנשים רבים מדי יום, ומקבל מהם פדיונות, ופעמים רבות היה גם נותן להם מטבע לצדקה[דרושה הבהרה][5]. הרחש"ז גם מימן מכספו האישי אברכים שעסקו בלימוד התורה[6]. מנהג נוסף שאפיין את החצר היה תהלוכה גדולה אותה היו עושים החסידים עם האדמו"ר בדרך לתשליך[7].

שושלת אדמו"רי החסידות

קישורים חיצוניים  1. ^ חיים מאיר היילמן, ‏בית רבי, חלק ג', פרק ח', ברדיטשוב תרס"ב, עמ' י"ד–י"ח, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר).
  2. ^ ראו את מכתבו של רבי שניאור זלמן פרדקין ב"רשימות היומן" חוברת ק"מ, אגרת ל"ד
  3. ^ היכל הבעש"ט, חלק י"ח עמ' ק"ג
  4. ^ ראה היכל הבעש"ט חלק י"ח עמ' ק"ד
  5. ^ היכל הבעש"ט, עמ' ק"ט
  6. ^ היכל הבעש"ט, עמ' קי
  7. ^ היכל הבעש"ט חלק י"ח , עמ' קט"ו

קטגוריה:חצרות חסידיות קטגוריה:חסידות חב"ד