משתמש:התרשתא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע... ולא יושג המדע הא-להי אלא לאחר מדעי הטבע... ואין דרך להשיגו אלא ממעשיו והם המורים על מציאותו ועל מה שצריך שיאמין בו. יתחייב אם כן בהכרח לבחון הנמצאות כלם כפי מה שהם עליו, עד שנקח מכל מין ומין הקדמות אמתיות צודקות.

הנשר הגדול בפתיחתו למורה הנבוכים ומתוך פרק ל"ד בחלק ראשון

'לדעת את יי' - כי זה סוד כל החכמות ולכך בלבד נברא האדם, רק לא יוכל לדעת יי עד שילמד חכמות הרבה שהן כסולם לעלות בו למעלה העליונה.

רבנו אברהם אבן עזרא בפרושו לספר הושע, פרק ו', פסוק ג'

ראוי לאדם להשתדל בחקירת סִבות הדברים הנמצאים לפי מה שאפשר לו ולא יקצר בזה... ולזה הגיע [ מרע"ה] לזאת המדרגה הנפלאה.

מטרתי להנגיש את הידע הקיים בצורה נקיה וראויה לקהל דורשי ה'. לשם כך אני פועל כאן לחיזוק הפן-האנציקלופדי (כולל ניטור ונסיונות חניכה אישיים), לצד ניקוי המידע הקיים והגשתו כמה שיותר במלואו לקוראים שומרי תורה ומצוות שמבקשים תמיכה בבקורתיות ובסינון המידע הקיים מן התכנים והאג'נדות הלא-ראויים.