משתמש:ביבליופיל

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
תיבות משתמש
43 משתמש זה כתב 43 ערכים מתוך 276,128 ערכים באנציקלופדיה היהודית.
+4,000 משתמש זה ביצע מעל ל־4,000 עריכות עד כה.

עריכותיי באתר זה מתמקדות בעיקר בתחומי העניין המרכזיים שלי: היסטוריה, ביוגרפיה, וביבליוגרפיה.

לדעתי, מטרתה של האנציקלופדיה היהודית איננה להוות ויקיפדיה מסוננת בלבד, וגם לא אתר ויקי שיתופי חרדי לחדשות הרחוב החרדי, אלא אנציקלופדיה איכותית במבט יהודי ערכי ונקי. משכך, על האנציקלופדיה להתמקד בצורה רחבה בנושאים יהודיים יותר, בהם קיים חסר כמותי ואיכותי בוויקיפדיה, ולא להשקיע אנרגיות מיותרות בערכים בהם אין סיכוי להגיע לתוצאה טובה יותר מוויקיפדיה.

במשך התקופה בה אני עורך באתר זה, אני רואה אותו כממלא את ייעודו בצורה הטובה ביותר, בזכות ציבור העורכים האיכותי שהתגבש בו. תקוותי היא שהוא ימשיך בדרך זו.

ערכים שיצרתי

רבי משולם ישכר הורוביץ  •  רבי אברהם בנימין קלוגר  •  שלמה קשטן (וינטרוב)  •  המתיבתא (ורשה)  •  רבי שלמה חנוך רבינוביץ  •  חסידות מרקישוב  •  רבי דוד טמקין  •  רבי יצחק לייב סופר  •  אברהם חיים דוד סופר  •  רבי יצחק אהרן איטינגא  •  רבי אריה לייב ברוידא (לבוב)  •  שמעון זאב רוטשילד  •  משפט האחים רייצס  •  המדפיסים העליץ  •  רבי חיים אברהם דב לוין  •  רבי משה חיים חריף  •  רבי צבי הירש רוזאניס  •  רבי שמעון אהרן סופר  •  אברהם יצחק פורטיס-חזק  •  אנשל מאיר רוטשילד  •  שלמה קלהורה  •  רבי אברהם דה קולוניה  •  רבי יוסף אבן לב  •  רבי דוב אריה ריטר  •  רבי אלתר ישראל שמעון פרלוב  •  רבי יעקב פרלוב (הראשון)  •  רבי יהודה אריה פרלוב  •  אברהם פורטדו  •  רבי יעקב מאיר (שטרסבורג)  •  רבי מנחם עמנואל דייץ  •  רבי שלמה חיים פרלוב (בולחוב)  •  רבי נחום מרדכי פרלוב •  סלומון מאיר רוטשילד  •  משפחת קלהורה  •  רבי ישכר בעריש גרויברט  •  רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן  •  תורה שלמה (ספר)  •  תנועת מחזיקי הדת  •  רבי טוביה יהודה טביומי  •  רבי חיים צאנזר  •  רבי חיים אריה לייבוש הורוביץ  •  רבי יצחק שמשון הורוביץ-מייזלש  •  קלמן מאיר רוטשילד

ערכים שהרחבתי משמעותית

שלמה דובנא  •  רבי יוסף דוד זינצהיים  •  רבי נתן שפיגלגלס  •  רבי אפרים צבי איינהורן  •  חסידות קרלין  •  כולל חבת ירושלים  •  הסנהדרין של פריז  •  ליפא שווגר  •  רבי יצחק מאיר השיל (קופיטשניץ)  •  חסידות נובומינסק  •  רבי שאול לנדא  •  רבי דוב בעריש רפפורט  •  רבי מנחם מנדל קרנגל  •  רבי אברהם נפתלי הרץ ינר  •  רבי יצחק הלוי הורוביץ  •  רבי משה הגר (קוסוב)

טיוטות

טיוטה:מחקר תורני  •  טיוטה:מתתיהו קלהורה  •  טיוטה:רבי אריה לייב קאלווארי  •  טיוטה:חכם (סנהדרין) •  טיוטה:רבי חננאל ניפי  •  טיוטה:הפולמוס על רבי יהונתן אייבשיץ  •  טיוטה:רבי ירוחם ליינר  •  טיוטה:כולל קוסוב-ויז'ניץ  •  טיוטה:רבי שלמה זלמן שפיצר  •  טיוטה:רבי יוסף הוכגלרנטר  •  טיוטה:רבי יוסף מפוזנא  •  טיוטה:רבי משולם זלמן אשכנזי  •  טיוטה:רבי אלעזר קאליר