משתמש:ביבליופיל

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
תיבות משתמש
61 משתמש זה כתב 61 ערכים מתוך 307,139 ערכים באנציקלופדיה היהודית.
+7,000 משתמש זה ביצע מעל ל־7,000 עריכות עד כה.
Noia 64 apps karm.svg

משתמש זה נמצא באנציקלופדיה היהודית במשך
שנתיים, 3 חודשים ו־12 ימים.

עריכותיי באתר זה מתמקדות בעיקר בתחומי העניין המרכזיים שלי: היסטוריה, ביוגרפיה, וביבליוגרפיה.

לדעתי, מטרתה של האנציקלופדיה היהודית איננה להוות ויקיפדיה מסוננת בלבד, וגם לא אתר ויקי שיתופי חרדי לחדשות הרחוב החרדי, אלא אנציקלופדיה איכותית במבט יהודי ערכי ונקי. משכך, על האנציקלופדיה להתמקד בצורה רחבה בנושאים יהודיים יותר, בהם קיים חסר כמותי ואיכותי בוויקיפדיה, ולא להשקיע אנרגיות מיותרות בערכים בהם אין סיכוי להגיע לתוצאה טובה יותר מוויקיפדיה.

במשך התקופה בה אני עורך באתר זה, אני רואה אותו כממלא את ייעודו בצורה הטובה ביותר, בזכות ציבור העורכים האיכותי שהתגבש בו. תקוותי היא שהוא ימשיך בדרך זו.

ערכים שיצרתי[edit | edit source]

יהדות גליציה

רבנים: רבי משה חיים חריףרבי חיים צאנזררבי צבי הירש רוזאניסרבי יצחק שמשון הורוביץ-מייזלשרבי משולם ישכר הורוביץרבי יצחק אהרן איטינגארבי חיים אריה לייבוש הורוביץרבי אברהם בנימין קלוגררבי אריה לייב ברוידא (לבוב)רבי אריה לייב קלהורה

אישים: המדפיסים העליץאברהם יצחק פורטיס-חזקשלמה קלהורהמשפחת קלהורהרבי יצחק לייב סופראברהם חיים דוד סופר

היסטוריה: משפט האחים רייצסתנועת מחזיקי הדתכולל קוסוב-ויז'ניץ

יהדות פולין

אדמו"רים: רבי יעקב ליינררבי גרשון חנוך הניך ליינררבי ירוחם ליינררבי יעקב פרלוב (הראשון)רבי אלתר ישראל שמעון פרלוברבי יהודה אריה פרלוברבי שלמה חיים פרלוב (בולחוב)רבי נחום מרדכי פרלובחסידות מרקישוברבי אהרן מנחם מנדל גוטרמןרבי שלמה חנוך רבינוביץ

רבנים: רבי ישכר בעריש גרויברטרבי דוד טמקיןרבי טוביה יהודה טביומי

היסטוריה: גזירת הלבושהמתיבתא (ורשה)יהודי פולין במרד קושצ'ושקו

יהדות רוסיה ואוקראינה

אישים: שלמה קשטן (וינטרוב)ניסן ספיבקרבי חיים אברהם דב לויןכתב מגידות

מערב אירופה

חברי הסנהדרין של פריז: רבי אברהם דה קולוניהאברהם פורטדורבי יעקב מאיר (שטרסבורג)רבי מנחם עמנואל דייץרבי חננאל ניפירבי אהרן ווירמשרבי שלמה זלמן טרירבר יצחק בר

משפחת רוטשילד: אנשל מאיר רוטשילדסלומון מאיר רוטשילדקלמן מאיר רוטשילדשמעון זאב רוטשילד

כללי

רבנים: רבי יוסף אבן לברבי אלעזר קאליררבי דוב אריה ריטררבי שמעון אהרן סופר

ספרים: תורה שלמה (ספר)נודע ביהודהסדרי טהרות

היסטוריה כללית: מרד קושצ'ושקופודגוז'ה


ערכים שהרחבתי[edit | edit source]

שלמה דובנא  •  רבי יוסף דוד זינצהיים  •  רבי נתן שפיגלגלס  •  רבי אפרים צבי איינהורן  •  חסידות קרלין  •  כולל חבת ירושלים  •  הסנהדרין של פריז  •  ליפא שווגר  •  רבי יצחק מאיר השיל (קופיטשניץ)  •  חסידות נובומינסק  •  רבי שאול לנדא  •  רבי דוב בעריש רפפורט  •  רבי מנחם מנדל קרנגל  •  רבי אברהם נפתלי הרץ ינר  •  רבי יצחק הלוי הורוביץ  •  רבי משה הגר (קוסוב)  •  רבי יוסף הוכגלרנטר  •  רבי יוסף לנדא (פוזנא)  •  רבי משולם זלמן אשכנזי  •  מחזיקי הדת (עיתון)  •  רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינררבי זאב וולף מז'יטומירחסידות איזביצה ראדזין

טיוטות[edit | edit source]

טיוטה:מחקר תורניטיוטה:מתתיהו קלהורהטיוטה:חכם (סנהדרין)טיוטה:הפולמוס על רבי יהונתן אייבשיץטיוטה:רבי שלמה זלמן שפיצרטיוטה:שער המלךטיוטה:תנועת החסידות בפוליןטיוטה:הקלויז (ברודי)טיוטה:יושר דברי אמתטיוטה:ספרות חסידיתטיוטה:רבי יהושע השיל לויןטיוטה:רבי חיים מוואלפאטיוטה:שלמה זלמן פוזנרטיוטה:ניגוני מודז'יץ