משרד המשפטים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

הרחבות או שכתובים לערך זה התבצעו בעבר באתרים שונים. סקירת השינויים. הסר


משרד המשפטים
בניין יעוץ וחקיקה.jpg
בניין משרד המשפטים
מידע כללי
הקמה 1948
מנכ"ל/ית אמי פלמור
ממשלה ממשלת ישראל ישראלישראל
שר/ה איילת שקד
14 במאי 2015
justice.gov.il

משרד המשפטים הוא המשרד הממשלתי האמון על עשיית צדק ושירות הציבור בתחומי המשפט של מדינת ישראל.

המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:

 • ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל
 • הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות
 • ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה
 • אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית
 • ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעיין שיפוטיות
 • ביצוע חוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים ואסדרה בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים

במשרד המשפטים נכללים, בין היתר, היחידות והמערכים הבאים: הייעוץ המשפטי לממשלה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, פרקליטות המדינה, האגף לסיוע משפטי אזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, האגף לרישום והסדר מקרקעין, אגף שומת מקרקעין, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, רשות הפטנטים, רשות התאגידים, נציבות תלונות הציבור על שופטים, בתי הדין השרעיים, בתי הדין הדתיים הדרוזיים, מחלקת החנינות, מערכת 'רשומות', בתי הדין לביקורת משמורת, מינהל הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, היחידה לענייני העדות הנוצריות, המרות דת וברית הזוגיות, היחידה הממשלתית לחופש המידע, יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם, יחידת הממונה על העזרה המשפטית מול המועצה הפלסטינית וכן יחידות מטה הנהלת המשרד.

המשרד אמון על אסדרה ורישוי מקצועות בתחומים משפטיים ומקצועיים שונים ובהם רואי חשבון מועצת רואי החשבון, מתווכים במקרקעין רשם המתווכים, מועצת שמאי מקרקעין, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, נוטריונים, עורכי פטנטים וטוענים שרעיים.

שר המשפטים אחראי על-פי חוק על מינהל בתי המשפט באמצעות הנהלת בתי המשפט, על מינהל בתי הדין הרבניים באמצעות הנהלת בתי הדין הרבניים, וכן על רשות האכיפה והגביה הפועלת כיחידת סמך במסגרתה פועלת מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

במסגרת תפקידו שר המשפטים מכהן גם כיו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה.

מטה המשרד שוכן בקריית הממשלה המזרחית, ברחוב צלאח א-דין 29. ב-2020 הוא צפוי לעבור לבניין חדש בקריית הלאום.[1]

היסטוריה

בניין משרד המשפטים בירושלים מואר לכבוד חגיגות עשור למדינת ישראל בשנת 1958.
טקס השבעת שופטי בית משפט השלום ומחוזי בישראל שהתקיים בבית נשיא מדינת ישראל, בתמונה יושבים: איילת שקד שרת המשפטים, הנשיא ראובן ריבלין ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, אוקטובר 2015. מינוי שופטים הוא חלק מתפקידיו של שר המשפטים באמצעות הוועדה למינוי שופטים.

המשרד הוקם עם כינון הממשלה הזמנית ב-1948. השר הראשון שעמד בראשו היה פנחס רוזן, ובראשית דרכו היו בו שלושה עובדים בלבד. מטרתו הראשונה של המשרד הייתה ליצור רצף בפעילותם של מוסדות המשפט החיוניים בתקופת המעבר מהשלטון הבריטי. במיוחד התעורר צורך באיוש תפקידי שופטים בבתי המשפט, שכן השופטים הבריטים והערבים עזבו. מינוי השופטים הראשונים של בית המשפט העליון בגלגולו כבית משפט ישראלי אושר בידי הממשלה הזמנית ומועצת המדינה הזמנית ביולי אותה שנה. כן אויש ב-1948 משרד האפוטרופוס הכללי.

מטרה נוספת שעמדה לנגד עיניהם של ראשי המשרד בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל היה גיבוש דינים ישראליים שיחליפו את מערכות הדינים העות'מאנית והמנדטורית. עם זאת, הזיקה לדין הבריטי נותקה רק ב-1980, עם חקיקתו של חוק יסודות המשפט, שביטל סעיף בדבר המלך במועצה על ארץ ישראל שקבע כי מקום שלא נקבעו הוראות בחוק המקומי, יפסקו בתי המשפט לפי המשפט המקובל ודיני היושר. כמו כן, גם בימינו, כ-65 שנה לאחר הקמת מדינת ישראל, עומדים בתוקפם חוקים שנחקקו בידי המחוקק המנדטורי או נסחים חדשים של חוקים כאלה (כגון פקודת מניעת טרור, פקודת הראיות או פקודת העיריות). דבר החקיקה העות'מאני האחרון, המג'לה, בוטל ב-1984.

בשנת 1949 כלל המשרד שלוש מחלקות ראשיות: ייעוץ, חקיקה ופרקליטות. כן כלל המשרד את המחלקות המנהליות: רשם קרקעות, האפוטרופוס הכללי והרשם הכללי. במשרד עבדו 506 עובדים.[2] באפריל 1949 עברו הפרקליטות והרשם הכללי לירושלים.[3]

תחומי אחריות

בתוך המשרד קיימות כ-70 יחידות משנה, בתחומים מגוונים:

היועץ המשפטי לממשלה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה הכללית ומעניק ייעוץ משפטי לממשלה על יחידותיה. בעשור הראשון של המאה ה-21 התנהל פולמוס ציבורי בסוגיית פיצול תפקידים אלה לשניים.

באמצעות מחלקת ייעוץ וחקיקה ו-6 המשנים ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ, חקיקה, פלילי, אזרחי, כלכלי-פיסקלי והסכמים בינלאומיים):

פרקליטות המדינה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – פרקליטות המדינה

בין תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה, הוא מכהן גם כראש התביעה הכללית. כפוף לו פרקליט המדינה שהוא ראש הפרקליטות. הפרקליטות מחולקת ללשכה ראשית ומחוזות: ירושלים, תל אביב, חיפה, צפון, מרכז ודרום. בכל הפרקליטויות, פרט למחוזות הצפון והמרכז, מחולקות הפרקליטויות לפרקליטות אזרחית ופרקליטות פלילית. במחוז תל אביב פרקליטות נוספת, למיסוי וכלכלה. כמו כן, בפרקליטות המדינה פועלת מחלקת הבג"צים, המייצגת את המדינה בעתירות לבג"ץ.

רישום, ניהול רכוש ושומה

רשויות מיוחדות

הסדרת עיסוק

יחידות נוספות

 • המחלקה לחקירות שוטרים. המחלקה הוקמה בשנת 1992, והיא עוסקת בחקירה ובהעמדה לדין של שוטרים ואנשי שירות הביטחון הכללי.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • נציבות תלונות הציבור על שופטים.
 • נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
 • מחלקת החנינות. תפקידה לבחון את בקשות החנינה המוגשות לנשיא המדינה, ולגבש את המלצת שר המשפטים.
 • האגף לסיוע משפטי. האגף מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למי שידם אינם משגת.
 • היחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות.
 • היחידה לתביעות ומיקור חוץ. יחידה שתפקידה מציאת כלים אזרחיים לחיזוק האכיפה של נושאים בעלי היבטים שלטוניים ולחיזוק שלטון החוק, התקינות השלטונית וההגנה על נכסי המדינה, וכן לפקח על תביעות המנוהלות על ידי עורכי דין המייצגים את המדינה במיקור חוץ.
 • מחלקת התמיכות. מחלקה המסדירה קריטריונים לתמיכת משרדי הממשלה בעמותות ובמוסדות ציבור.
 • יחידת התיאום למאבק בסחר בבני אדם.
 • אגף שומת מקרקעין.
 • המחלקה לזכויות אדם וקשרי חוץ.
 • היחידה לתרגום כתבי אמנה.
 • הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה. ועדה שדנה בבקשות לסיוע משפטי ולהחזר הוצאות משפט של נושאי משרה ועובדי מדינה שהועמדו לדין בשל מעשה או מחדל שביצעו בתחום סמכותם.
 • הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות.
 • הממונה על העזרה המשפטית. יחידה העוסקת בתיאום סוגיות משפטיות מול הרשות הפלסטינית.
 • הוועדה לזכויות הילד. ועדה שתפקידה לבחון את מעמדם של ילדים וזכויותיהם בדין הישראלי, בהתאם לאמנת זכויות הילד.
 • המחלקה לרישוי נוטריונים. יחידה במשרד המשפטים שתפקידה לפקח ולהסדיר את רישומם ופעולתם של נוטריונים במדינת ישראל מכוח חוק הנוטריונים תשל"ו-1976.

שר המשפטים

שר המשפטים, כחבר הממשלה, ממונה על משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית ומבחינה מקצועית. בתחומי אחריותו של שר המשפטים מצויים כל מערכות בתי המשפט ובתי הדין וכן משרדי ההוצאה לפועל.

שר המשפטים ממונה על יוזמות החקיקה של משרד המשפטים והגשתן לכנסת ולוועדותיה.

שר המשפטים איננו מתערב בתיקים ספציפיים, אולם יש בידו לקבוע הנחיות הנוגעות למדיניות כללית של התביעה והפרקליטות, ולהחלטות היועץ המשפטי.

איילת שקד, שרת המשפטים המכהנת
שם תפקיד תחילת כהונה סיום כהונה מפלגה
פנחס רוזן שר המשפטים 14.05.1948 08.10.1951 המפלגה הפרוגרסיבית
דב יוסף שר המשפטים 08.10.1951 25.06.1952 מפא"י
חיים כהן שר המשפטים 25.06.1952 24.12.1952 לא היה חבר כנסת
פנחס רוזן שר המשפטים 24.12.1952 13.02.1956 המפלגה הפרוגרסיבית
דוד בן-גוריון שר המשפטים 13.02.1956 28.02.1956 מפא"י
פנחס רוזן שר המשפטים 28.02.1956 02.11.1961 המפלגה הפרוגרסיבית
דב יוסף שר המשפטים 02.11.1961 12.01.1966 מפא"י (לא היה חבר כנסת באותה עת)
יעקב שמשון שפירא שר המשפטים 12.01.1966 13.06.1972 מפא"י
יעקב שמשון שפירא שר המשפטים 12.09.1972 01.11.1973 מפא"י
חיים יוסף צדוק שר המשפטים 10.03.1974 20.06.1977 המערך
מנחם בגין שר המשפטים 20.06.1977 24.10.1977 הליכוד
שמואל תמיר שר המשפטים 24.10.1977 05.08.1980 ד"ש
משה נסים שר המשפטים 13.08.1980 16.04.1986 הליכוד
יצחק מודעי שר המשפטים 16.04.1986 23.07.1986 הליכוד
אברהם שריר שר המשפטים 30.07.1986 22.12.1988 הליכוד
דן מרידור שר המשפטים 22.12.1988 13.07.1992 הליכוד
דוד ליבאי שר המשפטים 13.07.1992 18.06.1996 העבודה
יעקב נאמן שר המשפטים 18.06.1996 10.08.1996 לא היה חבר כנסת
בנימין נתניהו שר המשפטים 10.08.1996 04.09.1996 הליכוד
צחי הנגבי שר המשפטים 04.09.1996 06.07.1999 הליכוד
יוסי ביילין שר המשפטים 06.07.1999 07.03.2001 ישראל אחת
מאיר שטרית שר המשפטים 07.03.2001 28.02.2003 הליכוד
יוסף לפיד שר המשפטים 28.02.2003 04.12.2004 שינוי
ציפי לבני מ"מ שר המשפטים 05.12.2004 10.01.2005 הליכוד
ציפי לבני שרת המשפטים 10.01.2005 04.05.2006 הליכוד, קדימה
חיים רמון שר המשפטים 04.05.2006 22.08.2006 קדימה
מאיר שטרית מ"מ שר המשפטים 23.08.2006 23.11.2006 קדימה
אהוד אולמרט מ"מ שר המשפטים 24.11.2006 29.11.2006 קדימה
ציפי לבני שרת המשפטים 29.11.2006 07.02.2007 קדימה
דניאל פרידמן שר המשפטים 07.02.2007 31.03.2009 קדימה (לא היה חבר כנסת)
יעקב נאמן שר המשפטים 31.03.2009 18.03.2013 (לא חבר כנסת)
ציפי לבני שרת המשפטים 18.03.2013 04.12.2014 התנועה
בנימין נתניהו מ"מ שר המשפטים 04.12.2014 14.05.2015 הליכוד
איילת שקד שרת המשפטים 14.05.2015 מכהנת הבית היהודי

מנכ"ל משרד המשפטים

המנהל הכללי של משרד המשפטים מופקד על ניהול המשרד ונושא באחריות ניהולית ומקצועית כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה, ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם לפי דין. המנהל הכללי מתמנה על ידי הממשלה על-פי הצעת שר המשפטים בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, והוא כפוף לשר המשפטים. המנהל הכללי, כדרג הניהולי הבכיר ביותר במשרד ובאמצעות מטה הנהלת המשרד, נושא באחריות הכוללת לתכנון האסטרטגי של עבודת המשרד; להכשרת ולפיתוח המשאב האנושי, תוך שימת דגש על פיתוח הדרג הניהולי והכשרת העתודה הניהולית; לפיתוח כלים לשיפור תהליכי העבודה, המינהל והשירות לציבור בכל יחידות המשרד, ובכלל זה לשיפור מערכות המידע והכלים הטכנולוגיים.

המנהל הכללי נושא באחריות לטיפוח קשרי החוץ של המשרד עם גורמים שונים, ממשלתיים ושאינם ממשלתיים, בארץ ובחוץ לארץ.

נוסף על תפקידיו אלה, ובשים לב לתפקידו המרכזי של משרד המשפטים כמשרד מטה של הממשלה, מוביל מנכ"ל המשרד את עבודתן של ועדות מגוונות הפועלות בממשלה ועומד בראשן, ובהן: הוועדות לבחירת מועמדים לכהונת דיינים של בית הדין לביקורת משמורת ושל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952; הוועדה לאישור כשירותו של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. עוד משמשת המנהלת הכללית, לפי חוק, כחברת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין והוועדה לאישור סניגורים צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

כמו כן, מכהן המנכ"ל כיו"ר ועדות בין-משרדיות שונות, ובהן: הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים לשילובם של בני האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה, הוועדה לאישור העסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה, הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה, הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות במדינות זרות, הוועדה לעניין ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי, ועדת המנכ"לים הקבועה לתיאום המאבק בסחר בבני-אדם, והוועדה המשפטית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית. כן משמשת המנכ"ל כחברת הוועדה העליונה למשק לשעת חירום, ומעת לעת היא חברה בוועדות איתור למשרות בכירות בשירות הציבורי. נוסף על כך מכהן המנכ"ל בוועדות שמתמנות על ידי הממשלה לבחינת עניינים שונים ולהמלצה על מדיניות. בין אלה, ניתן למנות את הצוות לגיבוש תוכנית אופרטיבית לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה ("ועדת המשילות") וועדת ההיגוי לשיפור וייעול תהליכי עשיית עסקים בישראל. נוסף על ועדות אלה שבהן מכהן מנכ"ל המשרד מכוח תפקידו(ex officio), משמש המנכ"ל כיו"ר מועצת רואי חשבון, וכיו"ר ועדת הרישיונות לנוטריונים הפועלות במשרד המשפטים, וכן כחבר המועצה הארצית לתכנון ובניה ומועצת מקרקעי ישראל.

שם תחילת כהונה סיום כהונה
יעקב שמשון שפירא 1948 1948
חיים כהן 1948 1950
יוסף קוקיה 1952 1968
צבי טרלו 1968 1976
מאיר גבאי 1976 1987
חיים קלוגמן 1987 1996
נילי ארד 1996 2000
שלמה גור 2000 2002
אהרון אברמוביץ' 2002 2006
משה שילה 2006 2009
גיא רוטקופף 2009 2014
אמי פלמור 2014 מכהנת

לקריאה נוספת

 • גד ברזילי, דוד נחמיאס, "היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות". ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה 1998 .
 • יצחק גל-נור ומנחם הופנונג, "משטר מדינת ישראל:ספר המקורות" (ירושלים: 1993).
 • משרד המשפטים, "משרד המשפטים בשנת ה-40 למדינת ישראל סקירה ומידע לציבור" (ירושלים: 1988)

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +11715 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png