משרד הביטחון

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

הרחבות או שכתובים לערך זה, ייתכן שהתבצעו בעבר באתרים שונים. לבדיקה. הסר


שגיאת לואה ביחידה יחידה:תבנית_מידע בשורה 560: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). משרד הביטחון (או בראשי תיבות: משהב"ט) הוא המשרד הממשלתי האמון על ביטחונה של מדינת ישראל.

באחריותו של משרד זה נכללים בין היתר צה"ל, התעשיות הביטחוניות הממשלתיות (כגון: רפא"ל, תע"ש והתעשייה האווירית) והטיפול בנכי צה"ל ובאלמנות ויתומים של חללי צה"ל. זהו המשרד הממשלתי בעל התקציב הגדול ביותר בישראל. שני גופי ביטחון גדולים, השב"כ והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, אינם כפופים למשרד הביטחון, אלא למשרד ראש הממשלה.

מטה המשרד ממוקם במחנה רבין (הקריה) בתל אביב-יפו.

אגפי המשרד ויחידותיו[edit | edit source]

דגלו הרשמי של שר הביטחון

למשרד הביטחון כפופים גופי המטה ויחידות הסיוע השונות:

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים[edit | edit source]

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסיםראשי תיבות: אמו"ן) עוסק בריכוז את הטיפול ברכישת מוצרי שירות עבור צבא הגנה לישראל ומשרד הביטחון, באספקת שירותים ישירים לאגפים ויחידות במשרד הביטחון, בניהול נכסים ומקרקעין במערכת הביטחון, בניהול תביעות וביטוח במערכת הביטחון, ומרכז את הטיפול בפרויקטים, מבצעים ומשימות ייעודיות.

תפקידי האגף

 • רכישת מוצרי שירות שונים עבור צה"ל ומשרד הביטחון (היקף הרכש הוא כ-3 מיליארד ש"ח בשנה).
 • ניהול ואספקת שירותי לוגיסטיקה לאגפי משרד הביטחון וליחידותיו .
 • ניהול נכסי צה"ל ומשרד הביטחון.
 • פינוי ומכירת שטחי מחנות צה"ל שנסגרו, והעתקת מחנות צה"ל לנגב.
 • ניהול תביעות של מערכת הביטחון ונגדה, וקביעת מדיניות בסוגיות ביטוח מרכזיות.
 • מתן שירותי תקשורת לגורמי משרד הביטחון ונציגויות ביטחוניות בארץ ובעולם.
 • מתן מעטפת לוגיסטית, מנהלתית וארגונית לפרויקט מרחב התפר ואזרוח מעברי גבול.
 • ניהול וריכוז פרויקטים ומשימות לאומיות.
 • מתן שירותי מגנזה וארכיון, וריכוז מידע בנושאי צבא וביטחון לפונים ממערכת הביטחון ומקרב הציבור הרחב.

יחידות סמך ותאגידים ממשלתיים[edit | edit source]

תחת אחריות המשרד ומשרד האוצר פועלים מספר חברות ממשלתיות ויחידות סמך

בניין[edit | edit source]

בראשית המדינה שימש מחנה מקלף (נקרא אז 'מחנה גנים') ברמת גן כמטה משרד הביטחון. ב־1954 נחנך 'מבנה 22' במחנה הקריה, ששימש כמבנה העיקרי של משרד הביטחון, ובו שכנו לשכות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אגף מבצעים וראש אמ"ן. הרמטכ"ל הראשון שאיכלס אותו היה מרדכי מקלף, ושר הביטחון הראשון שישב בבניין היה פנחס לבון. החלק המערבי שלו שימש את המטה הכללי של צה"ל, והחלק המזרחי את צמרת משרד הביטחון. הקומה השנייה של הבניין תוכננה כך שבחלק המערבי הייתה לשכת הרמטכ"ל, ובקצה מסדרון ארוך, בחלק המזרחי – לשכת מנכ"ל משרד הביטחון. בנוסף למבנה זה, התפרסו יחידות שונות של משרד הביטחון במבנים אחרים בקריה.

בשנות ה-90 החלו להתרקם תוכניות למעבר לבניין חדש. המגדל שנחנך ב־2005 נקרא מגדל המטכ"ל, והוא משמש מאז את יחידות משרד הביטחון[1].

תקציב משרד הביטחון[edit | edit source]

תקציב משרד הביטחון הוא באופן מסורתי תקציב המשרד הממשלתי גדול ביותר בתקציב השנתי (ושני רק לתקציב המופנה להחזר חובות). באופן מסורתי ישנה הסתרה לגבי מרכיבי התקציב, והנתון הגלוי היחיד המפורסם לציבור הוא גודל התקציב הכללי. תהליכי הבקרה והשקיפות השתפרו והורחבו הן על ידי גורמים שונים בממשלה — משרד האוצר, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-הביטחוני), מבקר המדינה והמועצה לביטחון לאומי — והן על ידי הכנסת באמצעות ועדת החוץ והביטחון (וועדות המשנה שלה) והוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. בכלל זה נעשו מספר צעדים להגברת הפיקוח והשקיפות האזרחית על תקציב הביטחון במסגרת החלטות הממשלה והסיכומים בין משרד האוצר למשרד הביטחון: פרסום חלק תקציב הביטחון הלא מסווג וקביעת כללים מגבילים על ניהולו, בקרה על תהליך קבלת החלטות בפרויקטים רב-שנתיים ונושאים נוספים.
ב-8 בינואר 2012 התקבלה החלטת ממשלה 4088 המגדירה מהלכים לשיפור השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון בתחום התקציב והשכר. בהמשך לכך הועמד לרשות משרד האוצר מסוף תקציב המאפשר צפייה ישירה בזמן אמת בתקציב משרד הביטחון. בהתאם לכך ממשיך ממשיכים משרד הביטחון ומשרד האוצר לפעול יחד ובתיאום, על פי הסכמים והחלטות, לקידום נושא השקיפות והבקרה ואף מקדמים את הרחבת שיתוף הפעולה בנושא.[2]

על פי נתוני משרד האוצר[3], נכון לשנת 2016 עמד תקציב הביטחון (הוצאה בפועל) על כ־64.3 מיליארד ש"ח (מול הכנסות של כ-7.9 מיליארד ש"ח, רובם מחו"ל). נכון ל-2012 מרכיב השכר בצה"ל עמד על 20.8 מיליארד ש"ח (מתוכם 10.2 מיליארד ש"ח תשלומי שכר למשרתי קבע ו־5.9 מיליארד ש"ח תשלומי גמלאות, שאר הסכום שולם לאזרחים עובדי צה"ל (2.3 מיליארד), חיילי מילואים (1.5 מיליארד) וחיילי חובה (1.1 מיליארד)). מרכיב השכר והגמלאות בקרב עובדי משרד הביטחון עמד על 2.6 מיליארד ש"ח, ותקציב אגף השיקום עמד על 5 מיליארד ש"ח, כמחצית ממנו תגמולים ותשלומי משפחה. תקציב הרכש עמד על 30 מיליארד ש"ח, כאשר כ־9.5 מיליארד ש"ח מתוכו הוא חלק מהסיוע הביטחוני האמריקאי לישראל, המיועד רק לרכישות בתוך ארצות הברית (כ־73.7% מהסכום הכולל של הסיוע). התקציב לבניית הגדר בגבול מצריים עמד על 658 מיליוני ש"ח, התקציב להקמת מתקן שהייה למסתננים עמד על 144 מיליוני ש"ח, ותקציב תחזוקת גדר ההפרדה ומרחב קו התפר עמד על 648 מיליוני ש"ח. תקציב ישיבות ההסדר עמד על 27 מיליוני ש"ח מתקציב משרד הביטחון.

שר הביטחון[edit | edit source]

שר הביטחון הוא השר האחראי על משרד זה. תפקיד זה נחשב לאחד התפקידים הבכירים בממשלה. בשל חשיבותו הרבה של תיק הביטחון, החזיקו לעיתים ראשי הממשלה גם בתיק הביטחון. לשר הביטחון יש סמכויות כבדות משקל (בין השאר הוא יכול להטיל מעצר מינהלי בתחומי מדינת ישראל) והוא חבר קבוע בקבינט הביטחוני מכורח תפקידו.

שר הביטחון הנוכחי הוא אביגדור ליברמן.

שרי הביטחון[edit | edit source]

מספר דיוקן שם תחילת כהונה סיום כהונה מפלגה סיבת סיום כהונה אירועים
1 Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון 14 במאי 1948 26 בינואר 1954 מפא"י הודיע על פרישה זמנית מתפקידו כראש הממשלה ושר הביטחון מלחמת העצמאות
2 Pinhas Lavon.jpg פנחס לבון 26 בינואר 1954 21 בפברואר 1955 מפא"י התפטר עקב פרשת עסק הביש
(1) Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון 21 בפברואר 1955 26 ביוני 1963 מפא"י התפטר מתפקידו כראש הממשלה ושר הביטחון מלחמת סיני
3 Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול 26 ביוני 1963 2 ביוני 1967 מפא"י סיים תפקידו ערב מלחמת ששת הימים עקב לחץ בקרב חלק מהשותפות הקואליציוניות תחילת מלחמת ששת הימים
4 Mosche Dajan.jpg משה דיין 2 ביוני 1967 3 ביוני 1974 רפ"י, המערך התפטר בעקבות פרסום דו"ח הביניים של ועדת אגרנט
5 Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg שמעון פרס 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 המערך הבחירות לכנסת התשיעית מבצע יונתן
6 Ezer Weizman 1978.jpg עזר ויצמן 20 ביוני 1977 26 במאי 1980 הליכוד התפטר עקב מה שראה כסחבת ביישום הסכם השלום עם מצרים
7 Menachem Begin 2.jpg מנחם בגין 28 במאי 1980 5 באוגוסט 1981 הליכוד הבחירות לכנסת העשירית מבצע אופרה
8 Ariel Sharon Headshot.jpg אריאל שרון 5 באוגוסט 1981 14 בפברואר 1983 הליכוד עבר מתפקיד שר הביטחון לתפקיד שר בלי תיק בעקבות דו"ח ועדת כהן על מעורבותו בטבח סברה ושתילה מבצע שלום הגליל
(7) Menachem Begin 2.jpg מנחם בגין 14 בפברואר 1983 23 בפברואר 1983 הליכוד מינוי משה ארנס כשר הביטחון
9 Moshe Arens.jpg משה ארנס 23 בפברואר 1983 13 בספטמבר 1984 הליכוד הבחירות לכנסת האחת-עשרה
10 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg יצחק רבין 13 בספטמבר 1984 15 במרץ 1990 המערך פרישת מפלגת העבודה מממשלת האחדות, וכינון ממשלת ליכוד צרה
11
Yitzhak Shamir 1988.jpg
יצחק שמיר 15 במרץ 1990 11 ביוני 1990 הליכוד מינוי משה ארנס כשר הביטחון
(9) Moshe Arens.jpg משה ארנס 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 הליכוד הבחירות לכנסת השלוש-עשרה
(10) Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg יצחק רבין 13 ביולי 1992 4 בנובמבר 1995 העבודה נרצח מבצע דין וחשבון
(5) Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg שמעון פרס 4 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996 העבודה הפסדו של פרס לבנימין נתניהו בבחירות לכנסת הארבע-עשרה ולראשות הממשלה מבצע ענבי זעם
12 Yitzhak Mordechai (cropped).jpg יצחק מרדכי 18 ביוני 1996 25 בינואר 1999 הליכוד פוטר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו עקב מגעיו עם מפלגת המרכז
(9) Moshe Arens.jpg משה ארנס 27 בינואר 1999 6 ביולי 1999 הליכוד[א] הבחירות לכנסת החמש-עשרה ולראשות הממשלה הלחימה בדרום לבנון
13 Ehud Barak, 2013.jpg אהוד ברק 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 ישראל אחת הפסדו של ברק לאריאל שרון בבחירות המיוחדות לראשות הממשלה - 2001 החזרת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון
14 Fuad.jpg בנימין בן אליעזר 7 במרץ 2001 2 בנובמבר 2002 ישראל אחת, עבודה-מימד פרישת מפלגת העבודה מהקואליציה האינתיפאדה השנייה
15 Shaul Mofaz.jpg שאול מופז 4 בנובמבר 2002 4 במאי 2006 הליכוד, קדימה[א] הבחירות לכנסת השבע-עשרה ביצוע תוכנית ההתנתקות
16 Amir Peretz, 2006.jpg עמיר פרץ 4 במאי 2006 18 ביוני 2007 עבודה-מימד הפסיד לאהוד ברק בבחירות לראשות מפלגת העבודה מלחמת לבנון השנייה
(13) Ehud Barak, 2013.jpg אהוד ברק 18 ביוני 2007 18 במרץ 2013 העבודה, העצמאות[ב] הבחירות לכנסת התשע-עשרה
17 Moshe Ya'alon.jpg משה יעלון 18 במרץ 2013 22 במאי 2016 הליכוד התפטר מתפקידו
18 Benjamin Netanyahu 2012.jpg בנימין נתניהו 22 במאי 2016 30 במאי 2016 הליכוד מינוי ליברמן לשר הביטחון בעקבות כניסת מפלגת "ישראל ביתנו" לקואליציה
18 Avigdor Lieberman on September 15, 2010.jpg אביגדור ליברמן 30 במאי 2016 מכהן ישראל ביתנו גל הטרור הפלסטיני (2015–2016)
 1. ^ 1.0 1.1 לא היה ח"כ בעת כהונתו
 2. ^ בתחילת כהונתו לא היה חבר כנסת

סגני שר הביטחון[edit | edit source]

דיוקן סגן שר הביטחון סיעה תחילת כהונה סוף כהונה
Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg שמעון פרס המערך 1959 1965
Dinstein zvi.jpg צבי דינשטיין המערך 1966 1967
Misrad habitahon.svg מרדכי צפורי הליכוד 1977 1983
Bundesarchiv B 145 Bild-F077436-0025, Bonn, BMI, Staatssekretär mit Minister aus Israel.jpg מיכאל דקל הליכוד 1985 1988
Misrad habitahon.svg עובדיה עלי הליכוד 1991 1992
Flickr - Israel Defense Forces - 10th IDF Chief of Staff Mordechai "Motta" Gur.jpg מרדכי גור העבודה 1992 1995
Ori or.JPG אורי אור העבודה 1995 1996
Silvan Shalom.jpg סילבן שלום הליכוד 1997 1999
Efraim Sneh.jpg אפרים סנה ישראל אחת 1999 2001
Dalia Rabin (cropped).jpg דליה רבין-פילוסוף עבודה-מימד 2001 2002
Misrad habitahon.svg ויצמן שירי ישראל אחת 2002 2002
Zevik Boim.jpg זאב בוים הליכוד, קדימה 2003 2006
Efraim Sneh.jpg אפרים סנה העבודה 2006 2007
Matan Vilnai.JPG מתן וילנאי העבודה, מפלגת העצמאות 2007 2011
Danny danon2.jpg דני דנון הליכוד 2013 2014
Eli-Ben-Dahan-001.jpg אלי בן דהן הבית היהודי 2015 מכהן

מנכ"לי משרד הביטחון[edit | edit source]

דיוקן שם תחילת כהונה סיום כהונה
Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול 1948
Eliezer peri.jpeg אליעזר פרי (פרלסון) 1948 1949
קובץ:Pinchas Sapir 1955.jpg פנחס ספיר 1949 1951
Misrad habitahon.svg זאב שינד 1951 1952
Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg שמעון פרס (ממלא מקום) 1952 1953
Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg שמעון פרס 1953 1959
קובץ:AsherBarNatan.jpg אשר בן נתן (ממלא מקום) 1959 1960
קובץ:AsherBarNatan.jpg אשר בן נתן 1960 1965
קובץ:The Sinai War Generals.jpg משה קשתי 1965 1970
Yeshayahu Lavie.jpg ישעיהו לביא 1970 1972
קובץ:Radomsky defnse award 1973.jpg יצחק עירוני 1972 1975
Pinchas Zusman.JPG פנחס זוסמן 1975 1978
קובץ:Yosef Maa'yan.JPG יוסף מעין 1978 1982
Misrad habitahon.svg אהרון בית הלחמי 1982 1983
Misrad habitahon.svg מנחם מרון 1983 1986
David Ivry.jpg דוד עברי 1986 1996
Illan Biran.jpg אילן בירן 1996 1999
קובץ:Amos Yaron.jpg עמוס ירון 1999 2005
100px יעקב תורן 2005 2006
Gabi Ashkenazi5.jpg גבי אשכנזי 2006 2007
Pinhas Buchrish.jpg פנחס בוכריס 2007 2010
Udi Shani at the Pentagon February 2012.jpg אודי שני 2010 2013
Dan Harel (15562609626) (cropped).jpg דן הראל אוגוסט 2013 מאי 2016
יו"ר תעש אלוף (מיל) אודי אדם.jpg אודי אדם מאי 2016 מכהן

לקריאה נוספת[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ משה רונן ויוסי והושוע, בית חדש למשרד הביטחון בת"א, באתר ynet, 13 בפברואר 2005
 2. ^ mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/.../MainBudgetFull_2013_2014.doc
 3. ^ פורסמו באתר TheMarker, [1]

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +22334 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png