משנה ברורה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
משנה ברורה
משנה ברורה.jpg
שנת הוצאה (1884-1907) א': תרמ"ד, ב' ו-ג': תרנ"א, ד': תרנ"ח, ה': תרס"ב, ו': תרס"ז
סוגה חיבור הלכתי
תורגם לשפות תורגם לאנגלית
מספר עמודים א': 303, ב': 295, ג': 392, ד': 191, ה': 307, ו': 329, סה"כ: 1817
מהדורה ראשונה ווארשא
מספר כרכים 6
הסכמות
ויקיטקסט משנה ברורה
היברובוקס

משנה ברורה הוא חיבור הלכתי של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ("החפץ חיים"), ונחשב לאחד מחיבורי ההלכה המרכזיים והחשובים ביותר, בעיקר בעדות אשכנז[1].

מאז כתיבתו, התקבל הספר כספר פסיקה מרכזי ביהדות אשכנז. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של החזון איש: "ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית"[2]. וכך גם הרב אברהם יצחק הכהן קוק כותב עליו 'הלכה כמותו בכל מקום'[3].

תיאור הספר[edit | edit source]

ספר המשנה ברורה הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך, העוסק בהלכות יום-יומיות. מטרת הספר היא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך. וכן להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות.

הספר כולל ששה חלקים וכתיבתו ארכה כשלושים שנה (עריכתו הסתיימה בי"ט בחשוון תרס"ז).

הספר משמש כספר בסיסי בהלכה לכל עדות ישראל, ובעיקר ביהדות אשכנז. הספר נדפס לפי הוראת המחבר יחד עם החיבורים "באר היטב" ו"שערי תשובה" בגוף הספר אף שהוא כולל כבר בדבריו ציטוטים רבים משני הספרים הללו.

באופן כללי, נוהג המשנה ברורה לצטט את המקור לדבריו בשער הציון. אך במקרים כגון, שהרבה אחרונים מחזיקים באותה דעה מבלי חולק, או כאשר המשנה ברורה עורך ציטוט מתומצת ממספר אחרונים שכתבו דברים דומים, או כשהוא מצרף יחד קטעים המועתקים ממספר אחרונים ועוד, הוא מציין את המקור כ"אחרונים", או "תמצית דברי האחרונים".

הספר נערך כולו בידי החפץ חיים. עם זאת, חלקים ממנו נכתבו בידי בנו ונערכו על ידו[4].

מטרות כתיבת הספר[edit | edit source]

בהקדמתו לספר מציין בעל "החפץ חיים" מספר טעמים לכתיבת הספר, ומסביר מדוע לא ניתן להסתפק בשולחן ערוך כספר לידיעת ההלכה.

 1. השולחן ערוך נכתב כספר סיכום ופסיקה לספרים "טור" ו"בית יוסף", והיות שכך, בלי לימוד ה"טור" וה"בית יוסף" קשה להבין את טעמי הדינים שבו - מה שגורם לזכירה פחותה של ההלכות והסקת מסקנות הלכתיות מוטעות, במקרים מסוימים. ומצד שני לימוד הטור והבית יוסף הוא קשה וארוך. לכן נצרך ספר שיסביר ויבאר את הדינים בקיצור.
 2. ספרי הפסיקה שנכתבו לאחר הופעת השולחן ערוך - ודנים במקרים שונים שלא הוזכרו בשולחן ערוך, חלוקים בדעותיהם לעיתים רבות, ולאדם מן השורה אין כלים להכריע ביניהם. כמו כן החיפוש אחר הלכה מסוימת - שלא הוזכרה בשולחן ערוך, בספרי הלכה רבים, קשה ומיגע.

השפעה[edit | edit source]

המשנה ברורה נחשב כפוסק אחרון ברוב קהילות אשכנז, והמקובל לנהוג הלכה למעשה כהכרעת המשנה ברורה. אולם לפעמים כאשר המשנה ברורה מכריע שלא כשולחן ערוך הרב, בחסידות חב"ד מקובל השולחן ערוך הרב כפוסק הקובע ונוהגים על פיו, גם בחצרות אחרות ישנם מקרים בהם נוהגים כשולחן ערוך הרב, זאת על פי מסורת הקהילה/החסידות ובהתאם לכך שבאופן כללי מקובל בקהילות החסידיות, לנהוג להלכה על פי מסורת אבות או מנהגי קהילה. רבים מקבלים גם את פסקי החזון איש במקומות שחלק על המשנה ברורה.

המשנה ברורה וערוך השולחן[edit | edit source]

בתקופה שלאחר השואה גברה השפעתו של המשנה ברורה בקרב הישיבות הליטאיות, וכמעט דחתה לחלוטין את השפעתו של הספר ערוך השולחן שהיה עד לאותה עת הספר שלא מש משולחנם של רבנים כספר פסיקה בסיסית, ושנכתב על ידי הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, רב ואב בית דין בקהילת נבהרדק.

השפעתו של המשנה ברורה לאחר השואה, הייתה כה גדולה עד שהצליחה לעקור למעשה פסיקות ומנהגים רבים של קהילות המתנגדים במזרח אירופה[5].

למרות זאת, היו פוסקי הלכה גם בתקופה שלאחר השואה שהחשיבו מאוד את ערוך השולחן, ביניהם הרב משה פיינשטיין, הרב יוסף דב סולובייצ'יק. ואף כאלו שבמפורש הכריזו שהוא עדיף על המשנה ברורה בתור ספר פסיקה, ביניהם הרב יוסף אליהו הנקין[5], והרב בנימין זאב בנדיקט.

מבנה הספר[edit | edit source]

החיבור כלל בהדפסתו ששה כרכים. כמו כן ברוב המהדורות החדשות, הוא מודפס במתכונת הזאת.

 • חלקים א-ב - הלכות השכמת הבוקר, תפילין, ציצית, דיני תפילות היום, דיני בית הכנסת ודיני ברכות.
 • חלק ג - הלכות שבת.
 • חלק ד - הלכות עירובין וראש חודש.
 • חלק ה - הלכות פסח ויום טוב.
 • חלק ו - הלכות חול המועד, צומות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ופורים.

הספר כולל שלשה חלקים:

 • משנה ברורה - עיקר הספר ובו תמצות דברי האחרונים וטעמי הדינים.
 • ביאור הלכה - הרחבה וביאורים בנקודות יותר ממוקדות בהלכה.
 • שער הציון - ציון מקורות ולעיתים הערות נוספות בהלכה.

תוספות לספר[edit | edit source]

בהוצאות שונות קיימות הוספות למשנה ברורה:

 • הוספת פסקי הלכה של החזון אי"ש (שחולק עליו). מופיע כיום ברוב המהדורות, לרבות במהדורת קיצור חזון איש בה הערות החזון אי"ש נוספו על דפי המשנה ברורה.
 • שינון הלכה - תקציר בראשי פרקים לשם שינון וחזרה על הספר.
 • תרגום מיידיש - תרגום בתחתית העמוד למילים במשנה ברורה הכתובות ביידיש.
 • ביצחק יִקָרֵא - הערות הרב אביגדור נבנצל על המשנה ברורה.
 • משנה ברורה המבואר - 24 כרכים, ביאור מקיף לדברי המשנה ברורה ודיונים בדבריו, בהוצאת רבני מכון עוז והדר בראשות העורך הראשי הרב מנחם מנדל פומרנץ.
 • משנה ברורה תפארת - דעת פוסקי הספרדים על דברי המשנה ברורה (רק על חלק ג', ו').
 • אבן ישראל - הערות הרב ישראל יעקב פישר.
 • איש מצליח - דעת פוסקי הספרדים והערות מאת אברכי ורבני ישיבת כיסא רחמים, (ביניהם הרב משה לוי).
 • שו"ע הרב - תוספת פסקי הלכות של השו"ע הרב לרב שניאור זלמן מליאדי במקומות שחולק עליו.
 • משנת חכמים - תוספת הערות מפוסקים בדברים בהם פסקו אחרת מהמשנה ברורה או בדברים בהם לא עסק, עם דגש על פסיקות רבני ספרד (קיים בינתיים רק לחלקים א' וג').
 • מהדורת דרשו - 6 כרכים, תוספות מדבריו במקומות אחרים, ביאורים, דברי החזון איש, והערות מפוסקי זמננו על שאלות חדשות שהתעוררו, על סדר המשנ"ב, בעריכת ארגון "דרשו ד' ועוזו"[6].
 • מהדורת שונה הלכות - שמועות מהחזון איש, תוספות וביאורים, מכתבי הרב חיים קנייבסקי, בעיקר מספרו על המשנה ברורה שונה הלכות. י''ל על ידי הרב יעקב חלופסקי (כסלו ה'תשפ''א).
 • הספר פסקי תשובות - ספר ליקוטים פופולרי כולל פסקים מספרי שו"ת על סדר המשנה ברורה ושולחן ערוך אורח חיים.

קיצורים לספר[edit | edit source]

הספר מפרט מאוד ופרטים רבים רחוקים מהמציאות היום-יומית. לדוגמה דין פתילות לציצית מחוטי משי. וכן יש בו בירורים הלכתיים ארוכים בהם המחבר מביא ראיות שונות לשיטות השונות ולעיתים דוחה ראיות וכדומה דבר המכביד מאוד על הלומד הרוצה לדעת הלכה למעשה.

עקב כך נכתבו כמה ספרים המסכמים את הספר.

 • שינון הלכה - תקציר בראשי פרקים לשם שינון וחזרה על הספר.
 • שונה הלכות - ספרו של הרב חיים קנייבסקי (יחד עם הרב אלעזר צדוק טורצ'ין) המביא בקצרה את הדינים היוצאים מהמשנה ברורה והביאור הלכה.
 • קיצור משנה ברורה - מאת הרב דב בער הכהן מזאה, לקט דינים המצויים ושכיחים בחיי היום יום, שנלקטו משולחן ערוך אורח חיים ומשנה ברורה.

חיבורים בעקבות הספר[edit | edit source]

בעקבות הספר "משנה ברורה", יצאו ספרים רבים בסגנונו הכוללים שלושה חלקים: פסקים, הרחבה למדנית ומקורות. זאת בנוסף לאלפי ספרי הלכה שיצאו בסגנון של ליקוט שיטות האחרונים.

בין הבולטים:

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ בעדות הספרדים יש פחות נטייה לקבל את דבריו כיון שהוא מסתמך בעיקר על מקורות אשכנזיים; ולמעשה הספרדים מסתמכים על ספרי הלכה אחרים בני זמננו (ראה הקדמת ספר הלכה ברורה לרב דוד יוסף (ח"א) בנו של הרב עובדיה יוסף). גם בעדת תימן יש פחות נטייה לקבל את דבריו.
 2. ^ קובץ אגרות חזו"א חלק ב' איגרת מ"א
 3. ^ 'ההד' כרך ט' חוברת א' ירושלים תרצ"ד
 4. ^ בניגוד לדעה הרווחת שרבי ישראל מאיר הכהן חיבר את כל המשנה ברורה, מעיד בנו דברים אחרים בספרו "קיצור תולדות החפץ חיים" עמוד מ"ב ואילך:
  "...בא מר אבי לבקרני ואחרי משא ומתן בינינו הציע לי אבי להשתתף במלאכתו בחיבור השו"ע כו' לישב בביתי ולעסוק בהלכות שבת בעיון גדול, והוא יסמן לי סימני השו"ע שצריך אני ללמוד ולעיין ולברר ולהעלות בכתב את אשר הגה רוחי הן בפירוש השו"ע והן בביאור הלכה, וכמעשהו הוא, ולשלוח אליו הקונטרסים והוא יחזור עליהם ביחד עם חתנו הר' צבי והטוב בעיניהם יבחרו ויעלה אותם בכתביו כו'.
  וקבלתי עלי אז את העבודה הכבדה אשר אכלה כל עתותי מבלי להתעניין בשום לימוד אחר, ושלחתי אליו פרי מחשבותי בכמה וכמה סימנים. אמנם בכמה סימנים אחרתי לשלוח אליו והוא בזריזותו הגדולה קדמני וגמר בעצמו הסימן ונשארו מעשי ידי אצלי. אמנם חלק היותר גדול בהלכות שבת חיבר מר אבא בעצמו או למד עם חתנו הר' צבי.
  אם כי אין מאמרי מיועד לחידושי תורה רק לתאר ולספר לדור דברי ימי אבי, אף על פי כן אעיר בכאן את הקורא התורני כי בשביל שהכתבים לא יצאו תמיד מעט אחת נמצא לפעמים סתירות שהרב המחבר לא עמד עליהם. יעיין התורני במ"ב סימן שי"ח סקי"ד שכתב: אבל במוצאי שבת מותר מיד וכו', ובסימן שכ"ח סקס"ג כתב: ומה שנשאר למוצאי שבת אסור אפילו לחולה בעצמו עיין שם, וסיבת הדבר הוא, שבסימן שי"ח הוא מיסודו של מר אבא והוא אחז בשיטת הרא"ה וכמו שהעתיק הרמ"א ביו"ד סוף סימן קי"ג להלכה, ובסימן שכ"ח הוא כתב ידי, ואנכי העתקתי להלכה שיטת הרשב"א שחולק על הרא"ה, עיין שם בסוף סימן קי"ג בט"ז ובנקודות הכסף והפרי חדש שם הכריע כהרשב"א וכן העתיק בחיי אדם"..."

  על החזון איש מסופר[דרוש מקור] שסירב לקבל יישוב מסוג זה על סתירה בדברי המשנה ברורה, וזאת מפני מה שכתב החפץ חיים בשער הספר: "כל זה יצא מאתי ישראל מאיר מראדין", מה שאומר כי כל מה שכתוב בספר עבר את עריכתו והסכמתו.
 5. ^ 5.0 5.1 הרב יהודה הרצל הנקין, ‏שו"ת בני בנים, ח"ב, סי' ח', באתר HebrewBooks
 6. ^ מהדורה זו מאופינת, בין היתר, באי-ציון הדעות החולקות על המשנה ברורה, פרט לחזון איש, מכיוון שהמהדורה נועדה רק להרחיב ולבאר את דברי המשנה ברורה עצמו, תוך ציון השלכות מעשיות.


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +1930 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png