מעיילין פילא בקופא דמחטא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

מעיילין פילא בקופא דמחטא (תרגום: "מכניסים פיל בחור המחט"[1]) הוא ניב ארמי שמשמעו העלאת סברא, טיעון או פלפול אשר אינם מתקבלים על הדעת, ושאין להם אחיזה במציאות. הביטוי משמש בהשאלה גם לציון דבר שהוא בלתי ניתן לביצוע.

מקור הביטוי

הביטוי מופיע פעמיים בתלמוד הבבלי. במקום אחד הוא מופיע בדיון תלמודי בו רב עמרם מעלה סברה, ורבו רב ששת דוחה אתה תוך שהוא תמה על רב עמרם אם הוא מבני פומבדיתא שהם "מכניסים פיל בחור המחט"[2]. במקום נוסף מציין רבא כי אין האדם רואה בחלומו לא עץ דקל העשוי מזהב, ולא פיל הנכנס בחור המחט[3], דהיינו שדברים שאין האדם רגיל לראות ואף אינו מהרהר בהם לעולם, אינו עשוי לראות זאת בחלומו[4].

הביטוי מופיע גם רבות בספרות הראשונים והאחרונים, בהטיות שונות, לתיאור סברות דחוקות ורחוקות[5].

פירושים נוספים

מקובל, בעקבות רש"י (ובעקבות הקבלות דומות של המילה בתלמוד)[6], לפרש את "פילא" כפיל. אמנם יש שהציעו לפרש את "פילא" כחבל עבה[7].

ראו גם

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

  1. ^ קוף בארמית – חור בקצה המחט שדרכו משחילים את חוט התפירה.
  2. ^ תלמוד בבלימסכת בבא מציעאדף ל"ח, עמוד ב'. וראו בדברי רבנו גרשום, על מסכת תמורה, דף כ"א, עמוד א', לפיו תכונה זו מיוחסת לכל בני בבל.
  3. ^ תלמוד בבלימסכת ברכותדף נ"ה, עמוד ב'.
  4. ^ דקלא.
  5. ^ ראו לדוגמה: רבי אברהם בן דוד מפושקירה, השגות הראב"ד על הרי"ף, מסכת כתובות, דף נ"ו, עמוד ב'; רמב"ן, חידושי הרמב"ן, מסכת יבמות, דף כ', עמוד ב', ד"ה ודאקשינן; ריטב"א, שו"ת הריטב"א, סי' ר"ח; מהרי"ל, שו"ת מהרי"ל החדשות, סי' קל"ד, ד"ה וכן ראייה; רבי יוסף קארו, שו"ת בית יוסף, דיני כתובות, סי' י"א, ד"ה ועוד יש לתמוה .
  6. ^ רש"י, פירוש רש"י לתלמוד, תלמוד בבלימסכת בבא מציעאדף ל"ח, עמוד ב', ד"ה דמעיילין: "פיל, שהוא חיה גדולה". וראו גם תלמוד בבלימסכת שבתדף קכ"ח, עמוד א', תלמוד בבלימסכת שבתדף קנ"ה, עמוד ב' ותלמוד בבלימסכת קידושיןדף כ"ה, עמוד ב'.
  7. ^ ברוך קרוא, ‏מילון תלמודי, ירושלים תשי"ז, עמ' 141, באתר אוצר החכמה; הרב יחיאל מיכל שטרן, ‏אוצר הידיעות, כרך א', עמ' רכ"ב, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד, או לעורכים הפעילים באתר). אצל השניים לא מצוין מקום נוסף בו מתורגם "פילא" כחבל עבה.


Emojione 1F4DC.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא יהדות. אתם מוזמנים לתרום לאנציקלופדיה היהודית ולהרחיב אותו.

NivdakVeushar.png