מלכי יהודה וישראל

From האנציקלופדיה היהודית
(Redirected from מלך ישראל)
Jump to navigation Jump to search
Disambig RTL.svg המונח "מלכי ישראל" מפנה לכאן. לערך העוסק בכיכר שנקראה בעבר בשם זה, ראו כיכר רבין.
שלמה המלך בערוב ימיו, איור מאת גוסטב דורה.

בימי דוד המלך התגבשו שני "גושי" העם בארץ-ישראל (ממלכת ישראל וממלכת יהודה) למלוכה אחת שעליה מלך דוד. לאחר מות שלמה התפצלה ממלכת ישראל המאוחדת לשתי ממלכות: ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ממלכת ישראל כללה את עשרת השבטים ומלכה הראשון היה ירבעם, בעוד שבממלכת יהודה, שכללה את השבטים יהודה ובנימין, שלט רחבעם בן שלמה. ממלכת ישראל כללה כמה שושלות, בעוד שושלת בית דוד לא פסקה עד לאובדן העצמאות והיציאה לגלות בבל.

רקע[edit | edit source]

בראשית ימי ישראל בארץ לא היה מלך, וניהול העם היה מופקד בידי שופטים מזדמנים, או לעיתים מצב של "אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"[1]. בתנ"ך מוזכר במספר מקומות רצונם של בני ישראל להמליך עליהם מלך[2].

רצון זה התממש לראשונה בקרב אנשי שכם שהמליכו עליהם את אבימלך בן גדעון, אולם מלוכתו של זה הייתה מוגבלת בזמן ובמרחב.

מלך לכלל העם נמשח לראשונה רק בימי שמואל הנביא. כאשר הזקין שמואל ומינה את בניו לשופטים, אך הם לא הלכו בדרכיו של שמואל, ודבר זה נתן צידוק לדרוש שינוי שיטת ממשל. שמואל ניסה להניא את העם משינוי זה[3], אך בסופו של דבר ציווה ה' על שמואל להמליך את שאול.

שאול מלך במשך שנתיים על כלל העם, עד שנהרג על ידי הפלשתים במלחמה בהר הגלבוע. לאחר מותו, התפצלה הממלכה לשני הגושים העיקריים שהרכיבו את עם ישראל, יהודה וישראל[4], כאשר דוד בן ישי מלך בחברון על שבט יהודה בלבד, ואילו איש בושת בן שאול מלך על כל שאר השבטים כשעיר מלכותו היא במחניים. לאחר שבע שנים אוחדה הממלכה, ודוד מלך על יהודה וישראל יחד. ממלכה זאת החזיקה מעמד בימי דוד ובימי בנו שלמה, עד שפוצלה הממלכה שוב בימי רחבעם בן שלמה, כאשר עשרת השבטים המליכו עליהם את ירבעם בן נבט, ומלכות בית דוד נשארה על שבטי יהודה ובנימין בלבד. מצב זה נמשך עד גלות עשרת השבטים בימי שלמנאסר מלך אשור.

כרונולוגיה של מלכי יהודה וישראל[edit | edit source]

תקופת המלכים התחילה בשנת ב'תתפ"א (879 לפנה"ס), ונמשכה 457 שנה עד חורבן בית המקדש הראשון בשנת ג'של"ח (422 לפנה"ס).

מפרשי התנ"ך וכותבי הדורות מציינים, שישנם מלכים שמספרי שנות מלכותם (המוזכרים בתנ"ך) הם שנים "מקוטעות", כלומר, שישנם שנים שנמנו גם למלך הקודם וגם למלך הבא, כיון שכל אחד מלך בחלק מאותה שנה. עקב כך, המפרשים נחלקו (בשינויים קלים) לגבי תאריכי שנות מלכותם. להלן מובאים תאריכי שנות מלכותם לפי רבי יחיאל הלפרין בספרו סדר הדורות.

ממלכת ישראל המאוחדת
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם לפי העברי תאריכי שנות מלכותם לפי הלועזי
שאול 2 שנים ב'תתפ"א - ב'תתפ"ג 879 - 878
איש בושת (אשבעל) לא מלך על יהודה 2 שנים ב'תתפ"ג - ב'תתפ"ה 877 - 876
דוד 40 שנה, מתוכם 7 שנים ביהודה בלבד ב'תתפ"ד - ב'תתקכ"ד 876 - 836
שלמה 40 שנה ב'תתקכ"ד - ב'תתקס"ד 836 - 796
ממלכת יהודה
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם
לפי העברי
תאריכי שנות מלכותם
לפי הלועזי
רחבעם 17 שנה ב'תתקס"ד - ב'תתקפ"א 798 - 781
אביה קרוב ל-3 שנים[5][6] ב'תתקפ"א - ב'תתקפ"ג 781 - 779
אסא 41 שנה[5] ב'תתקפ"ג - ג'כ"ד 779 - 738
יהושפט 25 שנה[7] ג'כ"ד - ג'מ"ז[8] 738 - 715
יהורם 8 שנים[9] ג'מ"ז - ג'נ"ה 715 - 707
אחזיהו שנה אחת[10] ג'נ"ה - ג'נ"ו 707 - 706
עתליה קרוב ל-6 שנים[11] ג'נ"ו - ג'ס"א 706 - 701
יהואש 40 שנה[12] ג'ס"א - ג'ק"א 701 - 661
אמציה 14 שנה[13] ג'ק"א - ג'קט"ו 661 - 647
עוזיהו 52 שנה[14] ג'קט"ו - ג'קס"ז 647 - 595
יותם 16 שנה[15] ג'קס"ז - ג'קפ"ג 595 - 579
אחז 16 שנה[16] ג'קפ"ג - ג'קצ"ט 579 - 563
חזקיהו 29 שנה[17] ג'קצ"ט - ג'רכ"ח 563 - 533
מנשה 55 שנה[18] ג'רכ"ח - ג'רפ"ג 534 - 479
אמון 2 שנים[19] ג'רפ"ג - ג'רפ"ה 479 - 477
יאשיהו 31 שנה[20] ג'רפ"ה - ג'שט"ז 477 - 446
יהואחז 3 חודשים[21] ג'שט"ז 446
יהויקים 11 שנה[22] ג'שט"ז - ג'שכ"ז 446 - 435
יהויכין 3 חודשים[23] ג'שכ"ז 435
צדקיהו 11 שנה[24] ג'שכ"ז - ג' של"ח 435 - 424
ממלכת ישראל
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם
לפי העברי
תאריכי שנות מלכותם
לפי הלועזי
ירבעם בן נבט קרוב ל-22 שנים ב'תתקס"ד - ב'תתקפ"ה 798 - 777
נדב קרוב ל-2 שנים[25] ב'תתקפ"ה - ב'תתקפ"ו 777 - 776
בעשא קרוב ל-24 שנים[26] ב'תתקפ"ו - ג'ט 776 - 753
אלה 2 שנים[27] ג'ט - ג'י 753 - 752
זמרי 7 ימים[28] ג'י 752
תבני (עם עמרי) קרוב ל-5 שנים[29] ג'י - ג'י"ד 752 - 748
עמרי (לבד) 7 שנים[30] ג'י"ד - ג'כ"א 748 - 741
אחאב קרוב ל-22 שנה[31] ג'כ"א - ג'מ"ב 741 - 720
אחזיהו קרוב ל-2 שנים[32] ג'מ"ב - ג'מ"ג 720 - 719
יורם 12 שנה[33] ג'מ"ג - ג'נ"ה 719 - 707
יהוא 28 שנה[34] ג'נ"ה - ג'פ"ג 707 - 679
יהואחז קרוב ל-17 שנה[35] ג'פ"ג - ג'צ"ח 679 - 664
יואש 16 שנה[36] ג'צ"ח - ג'קי"ד 664 - 648
ירבעם השני 41 שנה[37] ג'קי"ד - ג'קנ"ג 648 - 609
זכריה 6 חודשים[38] ג'קנ"ג 609
שלוּם חודש אחד[39] ג'קנ"ג 609
מנחם 10 שנים[40] ג'קנ"ד - ג'קס"ד 608 - 598
פקחיה 2 שנים[41] ג'קס"ד - ג'קס"ו 598 - 596
פקח 20 שנה[42] ג'קס"ז - ג'קפ"ז 595 - 575
הושע 8 שנים[43] ג'קפ"ז - ג'ר"ה 575 - 557

כרונולוגיה של מלכי יהודה וישראל על פי המחקר[edit | edit source]

כל התאריכים הם תאריכי מלוכה מלפני הספירה. התאריכים מבוססים על הקביעה שבית המקדש הראשון נחרב בשנת 586 לפני הספירה, וספירה אחורה בהתאם לכתוב בתנ"ך. התאריכים הם הערכות בלבד שכן יש שיטות שונות (לרוב עם הפרשים של שנים אחדות בלבד) לגבי הבנת התאריכים בתנ"ך, במיוחד לגבי מקרים של מלוכה משותפת. כאשר המלך ביהודה אינו בנו של הקודם, או המלך בישראל הוא כן בנו של קודמו, הדבר יצוין בהערות.

ממלכת ישראל המאוחדת
שם שנות מלוכה הערות
שאול 1029 - 1004 הומלך על ידי שמואל
אשבעל (איש-בשת) 1004 - 1002 בן שאול, הומלך על ידי אבנר בן נר לאחר מות שאול ואחיו. מלך רק על ממלכת ישראל כאשר דוד מלך על יהודה.
דוד 1004 - 965 הומלך על ידי שמואל
במשך שבע וחצי השנים הראשונות מלך על יהודה בלבד.
שלמה 965 - 928 בנו של דוד
שותף במלוכה 967 - 965
ממלכת יהודה
שם שנות מלוכה הערות
רחבעם 928 - 911 בנו של שלמה
אביה 911 - 908 בנו של רחבעם
אסא 908 - 867 בנו של אביה
יהושפט 867 - 846 בנו של אסא. שותף במלוכה 870 - 867
יהורם 846 - 843 בנו של יהושפט. שותף במלוכה 851 - 846
אחזיה 843 - 842 בנו של יהורם
עתליה 842 - 836 בתו של אחאב, אמו של אחזיה ואשת יהורם. תפסה את השלטון בכח.
יהואש 836 - 798 בנו של אחזיה
אמציה 798 - 769 בנו של יהואש
עוזיהו 769 - 733 בנו של אמציה. שותף במלוכה 785 - 769
יותם   בנו של עוזיהו. שותף במלוכה 758 - 743
אחז 733 - 727 בנו של יותם. שותף במלוכה 743 - 733
חזקיהו 727 - 698 בנו של אחז
מנשה 698 - 642 בנו של חזקיהו
אמון 641 - 640 בנו של מנשה
יאשיהו 639 - 609 בנו של אמון
יהואחז 609 בנו של יאשיהו
יהויקים 608 - 598 בנו של יאשיהו, הומלך במקום אחיו על ידי מצרים.
יהויכין 597 בנו של יהויקים
צדקיהו 596 - 586 בנו של יאשיהו, דודו של יהויכין, הומלך על ידי בבל.
ממלכת ישראל
שם שנות מלוכה הערות
ירבעם בן נבט 928 - 907 הומלך על ידי שבטי ישראל במקום רחבעם
נדב 907 - 906 בנו של ירבעם
בעשא 906 - 883 הרג את נדב ומלך תחתיו
אלה 883 - 882 בנו של בעשא
זמרי 882/1 רצח את אלה ומלך תחתיו
תבני 882/1 - 878 מלך על חצי עם ונאבק עם עמרי
עמרי 882 - 871 רצח את זמרי וניצח במאבק את תבני
אחאב 871/0 - 852/1 בנו של עמרי, שותף במלוכה 873 - 871
אחזיהו 852/1 - 851/0 בנו של אחאב
יורם 851/0 - 842 בנו של אחאב, ירש את כס המלכות מאחיו
יהוא 842 - 814 רצח את יורם ומלך תחתיו בהוראת הנביא אלישע
יהואחז 814 - 800 בנו של יהוא, שותף במלוכה 817 - 814
יואש 800 - 784 בנו של יהואחז
ירבעם השני 784 - 748 בנו של יואש, שותף במלוכה 789 - 784
זכריה 748/7 בנו של ירבעם (השני)
שלוּם 748/7 רצח את זכריה ומלך תחתיו
מנחם 747/6 - 737/6 רצח את שלום ומלך תחתיו
פקחיה 737/6 - 735/4 בנו של מנחם
פקח 735/4 - 733/2 רצח את פקחיה ומלך תחתיו
הושע 733/2 - 724/3 מונה על ידי תיגלת-פלאסר ג' מלך אשור

ראו גם[edit | edit source]

Office-book.svg ספר: מלכי יהודה וישראל
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

לקריאה נוספת[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מלכי יהודה וישראל בוויקישיתוף

הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ שופטים, י"ז, ו', שם כ"א, כ"ה.
 2. ^ ספר שופטים, פרק ח', פסוק כ"ב; פרק ט', פסוק ו'; ספר שמואל א', פרק ח', פסוקים ד'-ה', כ'.
 3. ^ שמואל א', ח', י"א-י"ז.
 4. ^ ישראל הוא שם הכולל בעיקר את השבטים הצפוניים, ובייחוד את שבטי אפרים ומנשה.
 5. ^ 5.0 5.1 ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק ב'
 6. ^ "קרוב" - כלומר, נמנו לשנותיו רק שנתיים, משום שלא מלך 3 שנים שלמות. וכן בהרבה מלכים ובעיקר במלכי ישראל צויין שנה פחות כיון שלא מלכו שנים שלמות
 7. ^ ספר מלכים א', פרק כ"ב, פסוק מ"ב
 8. ^ נמנו לשנותיו רק 23 שנה, כי יהורם בנו, מלך 2 שנים בחייו
 9. ^ ספר מלכים ב', פרק ח', פסוק י"ז
 10. ^ ספר מלכים ב', פרק ח', פסוק כ"ו
 11. ^ ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוק ג'
 12. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ב, פסוק ב'
 13. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק ב'
 14. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ב'
 15. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ל"ג
 16. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ז, פסוק א'
 17. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ח, פסוק ב'
 18. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק א'
 19. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק י"ט
 20. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"ב, פסוק א'
 21. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק ל"א
 22. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק ל"ו
 23. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ח'
 24. ^ ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק י"ח
 25. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק כ"ה
 26. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק ל"ג
 27. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים ח'-י'
 28. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק ט"ו
 29. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"א
 30. ^ ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים כ"ג-כ"ט
 31. ^ 1ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ט
 32. ^ ספר מלכים א', פרק כ"ב, פסוק נ"ב
 33. ^ ספר מלכים ב', פרק ג', פסוק א'
 34. ^ ספר מלכים ב', פרק י', פסוק ל"ו
 35. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק א'
 36. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק י'
 37. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק כ"ג
 38. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ח'
 39. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק י"ג
 40. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק י"ז
 41. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ג
 42. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ז
 43. ^ ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוק א'
היסטוריה של עם ישראלאירועים ותאריכים על פי המקרא והמסורתספירת הנוצריםמדינת ישראלתחילת הציונות והעליות לפני קום המדינהבית המקדש הראשוןבית המקדש השניגלות אשור (עשרת השבטים)גירוש ספרד ופורטוגלתקופת השופטיםתקופת המלכיםתקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםתקופת בית ראשוןגלות בבלתקופת בית שניסוף תקופת בית שני - מחורבן בית המקדש (שנת ג'תת"ל 70) ועד ולסוף מרד בר כוכבא (שנת ג'תתצ"ה 135)השואהגלות רומיתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בגלותתקופות של עליה לארץ ישראלתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בארץ ישראל, עם עצמאות מלאה או חלקיתתקופות בהן היה קיים בית המקדש
ב'תתפ"א-ג'של"ח - תקופת המלכים


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +1315 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png