Difference between revisions of "עמוד ראשי"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
m (הגהה)
Line 6: Line 6:
מיטב הידע היהודי והתורני עומד להתרכז כאן באתר זה, [[בסיעתא דשמיא|בעזרת ה']]; מידע עדכני, [[אנציקלופדיה|אנציקלופדי]], עשיר ומהימן.{{ש}}
מיטב הידע היהודי והתורני עומד להתרכז כאן באתר זה, [[בסיעתא דשמיא|בעזרת ה']]; מידע עדכני, [[אנציקלופדיה|אנציקלופדי]], עשיר ומהימן.{{ש}}
המיזם מהווה כתובת ראויה לטובי הכותבים והעורכים בוגרי ה[[ישיבות]] ובני [[בית מדרש|בית המדרש]], בתחומי ה[[קודש וחול|קודש והחול]].{{ש}}
המיזם מהווה כתובת ראויה לטובי הכותבים והעורכים בוגרי ה[[ישיבות]] ובני [[בית מדרש|בית המדרש]], בתחומי ה[[קודש וחול|קודש והחול]].{{ש}}
האתר מגיש לקהל שומרי התורה והמצוות תוצר אנציקלופדי איכותי. ערכי [[ויקיפדיה העברית]] מופיעים באתר, לאחר התאמת סגנון התכנים לקהל היעד, תוך שמירה על מקצועיות ו[[אמינות]].{{ש}}
האתר מגיש לקהל שומרי התורה והמצוות תוצר אנציקלופדי איכותי. ערכי [[ויקיפדיה העברית]] מופיעים באתר, לאחר התאמת סגנון התכנים לקהל היעד, תוך שמירה על מקצועיות ו[[אמינות]].{{ש}}


מדיניות האתר וערכיו נכתבים באופן [[שיתופיות|שיתופי]] מלא על ידי [[חכמת ההמונים|הציבור]]. התכנים עומדים לרשות הציבור, ומוגשים ב[[רישיון חופשי]].
מדיניות האתר וערכיו נכתבים באופן [[שיתופיות|שיתופי]] מלא על ידי [[חכמת ההמונים|הציבור]]. התכנים עומדים לרשות הציבור, ומוגשים ב[[רישיון חופשי]].

Navigation menu