Difference between revisions of "פוליטיקאי"

Jump to navigation Jump to search
התאמה: תמונות
 
(התאמה: תמונות)
Line 1: Line 1:
[[קובץ:PikiWiki Israel 7260 Knesset-Room.jpg|ממוזער|287x287 פיקסלים|[[חברי הכנסת]] הם [[שליח ציבור|שליחי הציבור]] והפוליטיקאים העיקריים בישראל]]
[[קובץ:{{תמונה לבדיקה|PikiWiki Israel 7260 Knesset-Room.jpg}}|ממוזער|287x287 פיקסלים|[[חברי הכנסת]] הם [[שליח ציבור|שליחי הציבור]] והפוליטיקאים העיקריים בישראל]]
'''פּוֹלִיטִיקַאי''' הוא אדם העוסק ב[[פוליטיקה]], אישיות הפעילה במפלגה פוליטית, נושא משרה או איש [[ממשלה|ממשל]]. במדינות בעלות משטר [[דמוקרטיה|דמוקרטי]], הפוליטיקאים מסתמכים על דעת הקהל ונבחרים לתפקיד בהצבעה רובנית או בבחירות לתפקיד פוליטי כזה או אחר, או לעיתים במינוי זמני במקום פוליטיקאים אחרים שהלכו לעולמם או התפטרו מתפקידם. במדינות [[דיקטטורה|לא דמוקרטיות]], הפוליטיקאים נושאים משרה רמה ומתמנים אליה באמצעות מינוי או קרבה לשליטי המדינה. פוליטיקאי יכול להיות כל אחד שמחפש להשיג השפעה פוליטית בכל מוסד ביורוקרטי שהוא והוא גם מדינאי הנושא משרה רמה כ[[נשיא]] או [[ראש ממשלה]].
'''פּוֹלִיטִיקַאי''' הוא אדם העוסק ב[[פוליטיקה]], אישיות הפעילה במפלגה פוליטית, נושא משרה או איש [[ממשלה|ממשל]]. במדינות בעלות משטר [[דמוקרטיה|דמוקרטי]], הפוליטיקאים מסתמכים על דעת הקהל ונבחרים לתפקיד בהצבעה רובנית או בבחירות לתפקיד פוליטי כזה או אחר, או לעיתים במינוי זמני במקום פוליטיקאים אחרים שהלכו לעולמם או התפטרו מתפקידם. במדינות [[דיקטטורה|לא דמוקרטיות]], הפוליטיקאים נושאים משרה רמה ומתמנים אליה באמצעות מינוי או קרבה לשליטי המדינה. פוליטיקאי יכול להיות כל אחד שמחפש להשיג השפעה פוליטית בכל מוסד ביורוקרטי שהוא והוא גם מדינאי הנושא משרה רמה כ[[נשיא]] או [[ראש ממשלה]].


Line 6: Line 6:
המונח "פוליטיקאי" נוטה לסבול לרוב מתדמית רעה לכל הדעות והדעה הרווחת היא שחלקים נרחבים בציבור מאסו בפוליטיקאים בכל רמות השלטון ויש תחושה מסוימת של ניתוק. בדרך כלל פוליטיקאי הוא בעל מקצוע, אשר במקרים רבים למד בראשית דרכו במסלול אקדמי של מדעי המדינה, אם כי זה לא מוגבל רק לתחום למידה זה. ברמת העקרון פוליטיקאי הוא איש המתעסק במדיניות ובתחום דינמי המחפש להיות בעמדה שתאפשר לו לשנות דברים ולהשפיע על מהלכים בכל רמה של משרה ציבורית.
המונח "פוליטיקאי" נוטה לסבול לרוב מתדמית רעה לכל הדעות והדעה הרווחת היא שחלקים נרחבים בציבור מאסו בפוליטיקאים בכל רמות השלטון ויש תחושה מסוימת של ניתוק. בדרך כלל פוליטיקאי הוא בעל מקצוע, אשר במקרים רבים למד בראשית דרכו במסלול אקדמי של מדעי המדינה, אם כי זה לא מוגבל רק לתחום למידה זה. ברמת העקרון פוליטיקאי הוא איש המתעסק במדיניות ובתחום דינמי המחפש להיות בעמדה שתאפשר לו לשנות דברים ולהשפיע על מהלכים בכל רמה של משרה ציבורית.
==ביקורת==
==ביקורת==
[[קובץ:Cumbre de Washington.jpg|ממוזער|291x291 פיקסלים|פוליטיקאים בפסגת [[G-20]]]]
[[קובץ:{{תמונה לטיפול|Cumbre de Washington.jpg}}|ממוזער|291x291 פיקסלים|פוליטיקאים בפסגת [[G-20]]]]
אף שפוליטיקאי צריך להיות קשוב לצורכי בוחריו והציבור אותו הוא מייצג ועליו לשלוט בפרטים רבים ולקדם נושאים שונים לסדר היום בפועל המצב איננו כך וישנה ביקורת רבה כנגד פוליטיקאים באשר הם. כך למשל רבים מבקרים את הפוליטיקאים בהיותם מנותקים מהציבור.{{הערה|Invitation to Critical Thinking - Page 319, Vincent E. Barry - 2007}} רבים גם רואים בפוליטיקאים ככאלה שנתונים ל[[שוחד]] ו[[שחיתות]] יותר מרוב הציבור בשל קרבתם למשרות ציבוריות ויכולתם להשפיע על ציבור שלם.{{הערה|Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, eds. ''Political corruption: Concepts and contexts'' (2011).}}
אף שפוליטיקאי צריך להיות קשוב לצורכי בוחריו והציבור אותו הוא מייצג ועליו לשלוט בפרטים רבים ולקדם נושאים שונים לסדר היום בפועל המצב איננו כך וישנה ביקורת רבה כנגד פוליטיקאים באשר הם. כך למשל רבים מבקרים את הפוליטיקאים בהיותם מנותקים מהציבור.{{הערה|Invitation to Critical Thinking - Page 319, Vincent E. Barry - 2007}} רבים גם רואים בפוליטיקאים ככאלה שנתונים ל[[שוחד]] ו[[שחיתות]] יותר מרוב הציבור בשל קרבתם למשרות ציבוריות ויכולתם להשפיע על ציבור שלם.{{הערה|Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, eds. ''Political corruption: Concepts and contexts'' (2011).}}
== ראו גם ==
== ראו גם ==

Navigation menu