יצירות מאת פרדריק שופן

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
שופן, דיוקן

להלן מובאת רשימת היצירות המלאה אשר חיבר פרדריק שופן, מלחין פולני מן התקופה הרומנטית.

יצירות תזמורתיות

יצירות קאמריות

 • טריו לפסנתר, לכינור ולצ'לו, סול מינור, אופ. 8 (1829)
 • פולונז לפסנתר ולצ'לו, דו מז'ור, אופ. 3 (1829-1830)
 • דואו קונצרטנט על "Robert le Diable" לפסנתר ולצ'לו, מי מז'ור (1833)
 • סונאטה לפסנתר ולצ'לו, סול מינור, אופ. 65 (1846)

פורסמו לאחר המוות

 • וריאציות על אופרה של רוסיני לפסנתר ולחליל, מי מז'ור (1824)
 • וריאציות על נושא של מור (Moore) ל-4 ידיים, רה מז'ור (1826)
 • רונדו לשני פסנתרים, דו מז'ור, אופ. 73 (1828)

שירים

פורסמו לאחר המוות

 • שירים לפסנתר וקול, אופ. 74:
  • מס' 1 – משאלה של ילדה קטנה (Zyczenie), סול מז'ור (1829)
  • מס' 2 – שיר האביב (Wiosna), סול מינור (1838)
  • מס' 3 – נהר עצוב (Smutna rzeka), פה דיאז מינור (1831)
  • מס' 4 – שיר שתייה (Hulanka), דו מז'ור (1830)
  • מס' 5 – רצונה של ילדה (Gdzie lubi), לה מינור (1829)
  • מס' 6 – מחוץ לשדה ראייתי (Precz z moich oczu), פה מינור (1827)
  • מס' 7 – השליח (Posel), רה מז'ור (1831)
  • מס' 8 – הבחור הנאה (Sliczny chlopiec), רה מז'ור (1841)
  • מס' 9 – שיר אבל (Melodia), מי מינור (1847)
  • מס' 10 – הלוחם (Wojak), לה במול מז'ור (1831)
  • מס' 11 – פלוגות המוות (Dwojaki koniec), רה מינור (1845)
  • מס' 12 – אהובתי (Moja pieszczotka), סול במול מז'ור (1837)
  • מס' 13 – דהוי ונעלם (Nie ma czego trzeba), לה מינור (1845)
  • מס' 14 – הטבעת (Pierscien), מי במול מז'ור (1836)
  • מס' 15 – המאורסים (Narzeczony), דו מינור (1831)
  • מס' 16 – שיר ליטאי (Piosnka litewska), פה מז'ור (1831)
  • מס' 17 – העלים נופלים (Leci liscie z drzewa), מי במול מינור (1836)
 • כישוף (Czary), רה מינור (1830)
 • שיר (Dumka), לה מינור (1840)
 • מזורקה (Mazur) רק חלק לקול, סול מז'ור (1829)

יצירות לפסנתר

מזורקות

 • מזורקות, אופ. 6 (1832):
  • מס' 1 – פה דיאז מינור
  • מס' 2 – דו דיאז מינור
  • מס' 3 – מי מז'ור
  • מס' 4 – מי במול מינור
  • מס' 5 – דו מז'ור
 • מזורקות, אופ. 7 (1824-1832):
  • מס' 1 – סי במול מז'ור
  • מס' 2 – לה מינור
  • מס' 3 – פה מינור
  • מס' 4 – לה במול מז'ור
 • מזורקות, אופ. 17 (1833):
  • מס' 1 – סי במול מז'ור
  • מס' 2 – מי מינור
  • מס' 3 – לה במול מז'ור
  • מס' 4 – לה מינור
 • מזורקות, אופ. 24 (1833):
  • מס' 1 – סול מינור
  • מס' 2 – דו מז'ור
  • מס' 3 – לה במול מז'ור
  • מס' 4 – סי במול מינור
 • מזורקות, אופ. 30 (1837):
  • מס' 1 – דו מינור
  • מס' 2 – סי מינור
  • מס' 3 – רה במול מז'ור
  • מס' 4 – דו דיאז מינור
 • מזורקות, אופ. 33 (1838):
  • מס' 1 – סול דיאז מינור
  • מס' 2 – דו מז'ור
  • מס' 3 – רה מז'ור
  • מס' 4 – סי מינור
 • מזורקות, אופ. 41 (1838-1839):
  • מס' 1 – מי מינור
  • מס' 2 – סי מז'ור
  • מס' 3 – לה במול מז'ור
  • מס' 4 – דו דיאז מינור
 • מזורקה (Emile Gaillard), לה מינור (1840)
 • מזורקה (Notre Temps), לה מינור (1841)
 • מזורקות, אופ. 50 (1842):
  • מס' 1 – סול מז'ור
  • מס' 2 – לה במול מז'ור
  • מס' 3 – דו דיאז מינור
 • מזורקות, אופ. 56 (1843-1844):
  • מס' 1 – סי מז'ור
  • מס' 2 – דו מז'ור
  • מס' 3 – דו מינור
 • מזורקות, אופ. 59 (1845):
  • מס' 1 – לה מינור
  • מס' 2 – לה במול מז'ור
  • מס' 3 – פה דיאז מינור
 • מזורקות, אופ. 63 (1846):
  • מס' 1 – סי מז'ור
  • מס' 2 – פה מינור
  • מס' 3 – דו דיאז מינור

פורסמו לאחר המוות

 • מזורקות, אופ. 67:
  • מס' 1 – סול מז'ור (1835)
  • מס' 2 – סול מינור (1848 או 1849)
  • מס' 3 – דו מז'ור (1835)
  • מס' 4 – לה מינור (1846)
 • מזורקות, אופ. 68:
  • מס' 1 – דו מז'ור (1830)
  • מס' 2 – לה מינור (1827)
  • מס' 3 – פה מז'ור (1830)
  • מס' 4 – פה מינור (1848 או 1849)
 • מזורקה, סול מז'ור (1826)
  • מזורקה, סי במול מז'ור (1826)
  • מזורקה, רה מז'ור (1829)
  • מזורקה, סי במול מז'ור (1832)
  • מזורקה, דו מז'ור (1833)
  • מזורקה, לה במול מז'ור (1834)

נוקטורנים

 • נוקטורנים, אופ. 9 (1832):
  • מס' 1 – סי במול מינור
  • מס' 2 – מי במול מז'ור
  • מס' 3 – סי מז'ור
 • נוקטורנים, אופ. 15 (1833):
  • מס' 1 – פה מז'ור
  • מס' 2 – פה דיאז מז'ור
  • מס' 3 – סול מינור
 • נוקטורנים, אופ. 27 (1835):
  • מס' 1 – דו דיאז מינור
  • מס' 2 – רה במול מז'ור
 • נוקטורנים, אופ. 32 (1837):
  • מס' 1 – סי מז'ור
  • מס' 2 – לה במול מז'ור
 • נוקטורנים, אופ. 37:
  • מס' 1 – סול מינור (1838)
  • מס' 2 – סול מז'ור (1839)
 • נוקטורנים, אופ. 48 (1841):
  • מס' 1 – דו מינור
  • מס' 2 – פה דיאז מינור
 • נוקטורנים, אופ. 55 (1842-1844):
  • מס' 1 – פה מינור
  • מס' 2 – מי במול מז'ור
 • נוקטורנים, אופ. 62 (1846):
  • מס' 1 – סי מז'ור
  • מס' 2 – מי מז'ור

פורסמו לאחר המוות

 • נוקטורן, מי מינור, אופ. 72 מס' 1 (1827)
 • נוקטורן (Lento con gran espressione), דו דיאז מינור (1830)
 • נוקטורן, דו מינור (1847)

פולונזים

 • אנדנטה ספיאנאטו ופולונז, סול ומי במול מז'ור, אופ. 22 (1830-1835)
 • פולונזים, אופ. 26 (1835):
  • מס' 1 – דו דיאז מינור
  • מס' 2 – מי במול מינור
 • פולונזים, אופ. 40:
  • מס' 1 – לה מז'ור (1838)
  • מס' 2 – דו מינור (1839)
 • פולונז, פה דיאז מינור, אופ. 44 (1841)
 • פולונז, לה במול מז'ור, אופ. 53 (1843)
 • פולונז-פנטזיה, לה במול מז'ור, אופ. 61 (1846)

פורסמו לאחר המוות

 • פולונזים, אופ. 71 (1827-1829):
  • מס' 1 – רה מינור
  • מס' 2 – סי במול מז'ור
  • מס' 3 – פה מינור
 • פולונז, סי במול מז'ור (1817)
 • פולונז, סול מינור (1817)
 • פולונז, לה במול מז'ור (1821)
 • פולונז, סול דיאז מינור (1822 או 1824)
 • פולונז, סי במול מינור (1826)
 • פולונז, סול במול מז'ור (1829)

פרלודים

 • פרלודים, אופ. 28 (1838-1839):
  • מס' 1 – דו מז'ור
  • מס' 2 – לה מינור
  • מס' 3 – סול מז'ור
  • מס' 4 – מי מינור
  • מס' 5 – רה מז'ור
  • מס' 6 – סי מינור
  • מס' 7 – לה מז'ור
  • מס' 8 – פה דיאז מינור
  • מס' 9 – מי מז'ור
  • מס' 10 – דו דיאז מינור
  • מס' 11 – סי מז'ור
  • מס' 12 – סול דיאז מינור
  • מס' 13 – פה דיאז מז'ור
  • מס' 14 – מי במול מינור
  • מס' 15 – רה במול מז'ור
  • מס' 16 – סי במול מינור
  • מס' 17 – לה במול מז'ור
  • מס' 18 – פה מינור
  • מס' 19 – מי במול מז'ור
  • מס' 20 – דו מינור
  • מס' 21 – סי במול מז'ור
  • מס' 22 – סול מינור
  • מס' 23 – פה מז'ור
  • מס' 24 – רה מינור
 • פרלוד, דו דיאז מינור, אופ. 45 (1841)

פורסם לאחר המוות

 • פרלוד (Presto con leggerezza), לה במול מז'ור (1834)

אטיודים

 • אטיודים, אופ. 10 (1829-1833):
  • מס' 1 – דו מז'ור
  • מס' 2 – לה מינור
  • מס' 3 – מי מז'ור
  • מס' 4 – דו דיאז מינור
  • מס' 5 – סול במול מז'ור
  • מס' 6 – מי במול מינור
  • מס' 7 – דו מז'ור
  • מס' 8 – פה מז'ור
  • מס' 9 – פה מינור
  • מס' 10 – לה במול מז'ור
  • מס' 11 – מי במול מז'ור
  • מס' 12 – דו מינור ("המהפכה")
 • אטיודים, אופ. 25 (1835-1837):
  • מס' 1 – לה במול מז'ור
  • מס' 2 – פה מינור
  • מס' 3 – פה מז'ור
  • מס' 4 – לה מינור
  • מס' 5 – מי מינור
  • מס' 6 – סול דיאז מינור
  • מס' 7 – דו דיאז מינור
  • מס' 8 – רה במול מז'ור
  • מס' 9 – סול במול מז'ור
  • מס' 10 – סי מינור
  • מס' 11 – לה מינור ("רוח חורף")
  • מס' 12 – דו מינור
 • אטיודים, 'Nouvelles - חדשים' (1839-1840):
  • מס' 1 – פה מינור
  • מס' 2 – לה במול מז'ור
  • מס' 3 – רה במול מזור

ואלסים

 • ואלס, מי במול מז'ור, אופ. 18 (1833)
 • ואלסים, אופ. 34:
  • מס' 1 – לה במול מז'ור (1835)
  • מס' 2 – לה מינור (1838)
  • מס' 3 – פה מז'ור (1838)
 • ואלס, לה במול מז'ור, אופ. 42 (1840)
 • ואלסים, אופ. 64 (1847):
  • מס' 1 – רה במול מז'ור
  • מס' 2 – דו דיאז מינור
  • מס' 3 – לה במול מז'ור

פורסמו לאחר המוות

 • ואלסים, אופ. 69:
  • מס' 1 – לה במול מז'ור (1835)
  • מס' 2 – סי מינור (1829)
 • ואלסים, אופ. 70:
  • מס' 1 – סול במול מז'ור (1832)
  • מס' 2 – פה מינור (1842)
  • מס' 3 – רה במול מז'ור (1829)
 • ואלס, מי מז'ור (1829 או 1830)
 • ואלס, לה במול מז'ור (1830)
 • ואלס, מי מינור (1830)
 • ואלס, מי במול מז'ור (1840)
 • ואלס, לה מינור (1847)

בלדות

 • בלדה, סול מינור, אופ. 23 (1833-1835)
 • בלדה, פה מז'ור, אופ. 38 (1839)
 • בלדה, לה במול מז'ור, אופ. 47 (1841)
 • בלדה, פה מינור, אופ. 52 (1843)

סקרצואים

 • סקרצו, סי מינור, אופ. 20 (1833)
 • סקרצו, סי במול מינור, אופ. 31 (1837)
 • סקרצו, דו דיאז מינור, אופ. 39 (1839)
 • סקרצו, מי מז'ור, אופ. 54 (1843)

אימפרומפטואים

 • אימפרומפטו לה במול מז'ור, אופ. 29 (1837)
 • אימפרומפטו, פה דיאז מז'ור, אופ. 36 (1839)
 • אימפרומפטו, סול במול מז'ור, אופ. 51 (1842)

פורסם לאחר המוות

 • אימפרומפטו, דו דיאז מינור, "פנטזיה-אימפרומפטו" אופ. 66 (1834)

סונאטות

 • סונאטה, סי במול מינור, אופ. 35 (1837, פרק 3 – 1839)
 • סונאטה, סי מינור, אופ. 58 (1844)

פורסמה לאחר המוות

 • סונאטה, דו מינור, אופ. 4 (1828)

רונדואים

 • רונדו, דו מינור, אופ. 1 (1825)
 • רונדו "א לה מזור" (a la Mazur), פה מז'ור, אופ. 5 (1826)
 • רונדו, מי במול מז'ור, אופ. 16 (1833)

וריאציות

 • וריאציות מבריקות (Variations brillantes), סי במול מז'ור, אופ. 12 (1833)
 • וריאציה שישית מתוך "הקסמרון" (Hexameron), מי מז'ור (1837)

פורסמו לאחר המוות

 • וריאציות על נושא גרמני, מי מז'ור (1824)

אחרים

פורסמו לאחר המוות

 • מארש הלוויה (Funeral March), דו מינור, אופ. 72 מס' 2 (1826 או 1827 או 1829)
 • Ecossaises (אקוסזים - ריקודים סקוטיים), אופ. 72 (1826 או 1830):
  • מס' 3 – רה מז'ור
  • מס' 4 – סול מז'ור
  • מס' 5 – רה במול מז'ור
 • מזכרת מפגניני (Souvenir de Paganini), לה מז'ור (1829)
 • קנטבילה (Cantabile), סי במול מז'ור (1834)
 • לארגו (Largo), מי במול מז'ור (1837)
 • פוגה, לה מינור (1827 או 1841)
 • עלה מאלבום - מודראטו (Feuille d'Album), מי מז'ור (1843)

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא יצירות מאת פרדריק שופן בוויקישיתוף   המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +13 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png