יחידה:ספרי קודש/תנ"ך

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

names = {
bereshit = "בראשית", 
shemot = "שמות",
vayikra = "ויקרא",
bemidbar = "במדבר",
devarim = "דברים",
yehoshua = "יהושע",
shoftim = "שופטים",
shmuela = "שמואל א",
shmuelb = "שמואל ב",
melachima = "מלכים א",
melachimb = "מלכים ב",
yishayahu= "ישעיהו",
yirmiyahu = "ירמיהו",
yehezkel = "יחזקאל",
hoshea = "הושע",
yoel = "יואל",
amos = "עמוס",
ovadiah = "עובדיה",
yonah = "יונה",
micah = "מיכה",
nahum = "נחום",
havakkuk = "חבקוק",
tzephaniah = "צפניה",
chaggai = "חגי",
zechariah = "זכריה",
malachi = "מלאכי",
tehilim = "תהלים",
mishlei = "משלי",
iyov = "איוב",
shirhashirim = "שיר השירים",
ruth = "רות",
eichah = "איכה",
kohelet = "קהלת",
esther = "אסתר",
daniel = "דניאל",
ezra = "עזרא",
nehemiah = "נחמיה",
divreihayamima = "דברי הימים א",
divreihayamimb = "דברי הימים ב",
}

renames = {
["ישעיה"]="ישעיהו",
["ירמיה"]="ירמיהו",
["תהילים"]="תהלים",
}

suggestions = {
["קוהלת"]="קהלת",
["שמואל א'"]="שמואל א",
["שמואל ב'"]="שמואל ב",
["מלכים א'"]="מלכים א",
["מלכים ב'"]="מלכים ב",
["דברי הימים א'"]="דברי הימים א",
["דברי הימים ב'"]="דברי הימים ב",
["שמואל"]="שמואל א או שמואל ב",
["מלכים"]="מלכים א או מלכים ב",
["דברי הימים"]="דברי הימים א או דברי הימים ב",
}

data = {
bereshit = {31, 25, 24, 26, 32, 22, 24, 22, 29, 32, 32, 20, 18, 24, 21, 16, 27, 33, 38, 18, 34, 24, 20, 67,
	34, 35, 46, 22, 35, 43, 54, 33, 20, 31, 29, 43, 36, 30, 23, 23, 57, 38, 34, 34, 28, 34, 31, 22, 33, 26},
shemot = {22, 25, 22, 31, 23, 30, 29, 28, 35, 29, 10, 51, 22, 31, 27, 36, 16, 27, 25, 23, 37, 30, 33, 18,
	40, 37, 21, 43, 46, 38, 18, 35, 23, 35, 35, 38, 29, 31, 43, 38},
vayikra = {17, 16, 17, 35, 26, 23, 38, 36, 24, 20, 47, 8, 59, 57, 33, 34, 16, 30, 37, 27, 24, 33, 44, 23,
	55, 46, 34},
bemidbar = {54, 34, 51, 49, 31, 27, 89, 26, 23, 36, 35, 16, 33, 45, 41, 35, 28, 32, 22, 29, 35, 41, 30, 25,
	18, 65, 23, 31, 39, 17, 54, 42, 56, 29, 34, 13},
devarim = {46, 37, 29, 49, 30, 25, 26, 20, 29, 22, 32, 31, 19, 29, 23, 22, 20, 22, 21, 20, 23, 29, 26, 22,
	19, 19, 26, 69, 28, 20, 30, 52, 29, 12},
yehoshua = {18, 24, 17, 24, 15, 27, 26, 35, 27, 43, 23, 24, 33, 15, 63, 10, 18, 28, 51, 9, 43, 34, 16, 33},
shoftim = {36, 23, 31, 24, 31, 40, 25, 35, 57, 18, 40, 15, 25, 20, 20, 31, 13, 31, 30, 48, 25},
shmuela = {28, 36, 21, 22, 12, 21, 17, 22, 27, 27, 15, 25, 23, 52, 35, 23, 58, 30, 24, 42, 16, 23, 29, 22,
	44, 25, 12, 25, 11, 31, 13},
shmuelb = {27, 32, 39, 12, 25, 23, 29, 18, 13, 19, 27, 31, 39, 33, 37, 23, 29, 32, 44, 26, 22, 51, 39, 25},
melachima = {53, 46, 28, 20, 32, 38, 51, 66, 28, 29, 43, 33, 34, 31, 34, 34, 24, 46, 21, 43, 29, 54},
melachimb = {18, 25, 27, 44, 27, 33, 20, 29, 37, 36, 20, 22, 25, 29, 38, 20, 41, 37, 37, 21, 26, 20, 37,
	20, 30},
yishayahu = {31, 22, 26, 6, 30, 13, 25, 23, 20, 34, 16, 6, 22, 32, 9, 14, 14, 7, 25, 6, 17, 25, 18, 23, 12, 23,
	13, 29, 24, 33, 9, 20, 24, 17, 10, 22, 38, 22, 8, 31, 29, 25, 28, 28, 25, 13, 15, 22, 26, 11, 23, 15, 12,
	17, 13, 12, 21, 14, 21, 22, 11, 12, 19, 11, 25, 24},
yirmiyahu = {19, 37, 25, 31, 31, 30, 34, 23, 25, 25, 23, 17, 27, 22, 21, 21, 27, 23, 15, 18, 14, 30, 40, 10, 38,
	24, 22, 17, 32, 25, 39, 44, 26, 22, 19, 32, 21, 28, 18, 16, 18, 22, 13, 30, 5, 28, 7, 47, 39, 46, 64, 34},
yehezkel = {28, 10, 27, 17, 17, 14, 27, 18, 11, 22, 25, 28, 23, 23, 8, 63, 24, 32, 14, 44, 37, 31, 49, 27, 17,
	21, 36, 26, 21, 26, 18, 32, 33, 31, 15, 38, 28, 23, 29, 49, 26, 20, 27, 31, 25, 24, 23, 35},
hoshea = {9, 25, 5, 19, 15, 11, 16, 14, 17, 15, 11, 15, 15, 10},
yoel = {20, 27, 5, 21},
amos = {15, 16, 15, 13, 27, 14, 17, 14, 15},
ovadiah = {21},
yonah = {16, 11, 10, 11},
micah= {16, 13, 12, 14, 14, 16, 20},
nahum = {14, 14, 19},
havakkuk = {17, 20, 19},
tzephaniah = {18, 15, 20},
chaggai = {15, 23},
zechariah = {17, 17, 10, 14, 11, 15, 14, 23, 17, 12, 17, 14, 9, 21},
malachi = {14, 17, 24},
tehilim = {6, 12, 9, 9, 13, 11, 18, 10, 21, 18, 7, 9, 6, 7, 5, 11, 15, 51, 15, 10, 14, 32, 6, 10, 22, 12, 14, 9, 11,
	13, 25, 11, 22, 23, 28, 13, 40, 23, 14, 18, 14, 12, 5, 27, 18, 12, 10, 15, 21, 23, 21, 11, 7, 9, 24, 14, 12, 12,
	18, 14, 9, 13, 12, 11, 14, 20, 8, 36, 37, 6, 24, 20, 28, 23, 11, 13, 21, 72, 13, 20, 17, 8, 19, 13, 14, 17, 7, 19,
	53, 17, 16, 16, 5, 23, 11, 13, 12, 9, 9, 5, 8, 29, 22, 35, 45, 48, 43, 14, 31, 7, 10, 10, 9, 8, 18, 19, 2, 29, 176,
	7, 8, 9, 4, 8, 5, 6, 5, 6, 8, 8, 3, 18, 3, 3, 21, 26, 9, 8, 24, 14, 10, 8, 12, 15, 21, 10, 20, 14, 9, 6},
mishlei = {33, 22, 35, 27, 23, 35, 27, 36, 18, 32, 31, 28, 25, 35, 33, 33, 28, 24, 29, 30, 31, 29, 35, 34, 28, 28, 27,
	28, 27, 33, 31},
iyov = {22, 13, 26, 21, 27, 30, 21, 22, 35, 22, 20, 25, 28, 22, 35, 22, 16, 21, 29, 29, 34, 30, 17, 25, 6, 14, 23, 28,
	25, 31, 40, 22, 33, 37, 16, 33, 24, 41, 30, 32, 26, 17},
shirhashirim = {17, 17, 11, 16, 16, 12, 14, 14},
ruth = {22, 23, 18, 22},
eichah = {22, 22, 66, 22, 22},
kohelet = {18, 26, 22, 17, 19, 12, 29, 17, 18, 20, 10, 14},
esther = {22, 23, 15, 17, 14, 14, 10, 17, 32, 3},
daniel = {21, 49, 33, 34, 30, 29, 28, 27, 27, 21, 45, 13},
ezra = {11, 70, 13, 24, 17, 22, 28, 36, 15, 44},
nehemiah = {11, 20, 38, 17, 19, 19, 72, 18, 37, 40, 36, 47, 31},
divreihayamima = {54, 55, 24, 43, 41, 66, 40, 40, 44, 14, 47, 41, 14, 17, 29, 43, 27, 17, 19, 8, 30, 19, 32, 31, 31,
	32, 34, 21, 30},
divreihayamimb = {18, 17, 17, 22, 14, 42, 22, 18, 31, 19, 23, 16, 23, 14, 19, 14, 19, 34, 11, 37, 20, 12, 21, 27, 28,
	23, 9, 27, 36, 27, 21, 33, 25, 33, 27, 23},
}

syntax = {
	book = "ספר",
	books = "ספרים",
	chapter = "פרק",
	chapters = "פרקים",
	par = "פסוק",
	pars = "פסוקים",
}

numbered = 4

function checkparam(p)
	return p == 1 or p == 2 or p == 3 or p == 4 or p == "קצר" or p == "ללא"
end

return {names, renames, data, syntax, numbered, checkparam, suggestions}