יחידה:גרשיים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

נוצר: בהאקתון הראשון של ויקימדיה ישראל.

מטרת היחידה הזו היא לקבל מחרוזת שהיא פרק או פסוק (בתנ"ך או במקור אחר), או רצף אותיות בגימטריה. ולהציג אותה עם גרש או עם גרשיים בהתאם לכלל הבא: אם מדובר באות אחת יש להציג גרש לאחר האות. אם מדובר ביותר משתי אותיות היא תציג גרשיים לפני האות האחרונה במחרוזת. היחידה הזו בשימוש ב{{גרשיים}}.


local p = {}

require "mw.ustring"

function p.geresh( frame )
   str = frame.args.string
   len= mw.ustring.len( str )
   sub = mw.ustring.sub
   if len == 1 
    then return str .. "'"
   else
     return sub ( str,0, len-1).. "\"" .. sub ( str,len)
   end
end
 
return p