טיוטה:פולמוס המוסר

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search


פולמוס המוסר ניטש סביב התחוללות תנועת המוסר מבית מדרשם של רבי זונדל מסלנט ורבי ישראל סלנטר במאה ה-19. הפולמוס החל בחיי מחוללי התנועה והמשיך ביתר שאת בחיי תלמידיהם, מנהיגי הדור השני של התנועה.

פולמוס המוסר התנהל בשני מישורים: האחד, ביקורת פנימית בתוך עולם התורה מקרב תלמידי חכמים וחלק ממנהיגי היהדות במזרח-אירופה, ביקורת שהתחזקה כאשר ביקשו תלמידי תנועת המוסר להכניס את המוסר כחלק אינטגרלי מסדר יומן של הישיבות. השני, ביקורת מן החוץ, התקפות של אנשי תנועת ההשכלה והעיתונות החילונית נגד התנועה, רעיונותיה ואישיה. הן המאבק הפנים-דתי והן המאבק כלפי חוץ עם מי שראו ב"מוסריים" מורדי-אור וחשוכים ובשל כך ראויים לגינוי, לוו בחילופי דברים על דפי עיתונות התקופה, בהם היו מעורבים גם אישים ידועי שם מן המצדדים בתנועה ומן השוללים אותה.

בין מוסדות המוסר שעמדו בעין הסערה בתקופות השיא של הפולמוס היו ישיבת סלבודקה ישיבת טלז וכולל קובנה.

היסטוריה של הפולמוס


הפולמוס בישיבות


ראו גם

לקריאה נוספת

קטגוריה:תנועת המוסר קטגוריה:מחלוקות ופולמוסים ביהדות