חלוקה מנהלית של סין העממית

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
Hanzi (traditional).svg
בערך זה מופיע גוֹפן מזרח-אסייתי.

כדי שתוכלו לראות את הכתוב בערך זה בצורה תקינה, תצטרכו להתקין גופן מזרח אסייתי במחשבכם. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, לחצו כאן לקבלת עזרה.

גודלה של סין מבחינת שטח ואוכלוסייה הכתיבו חלוקה מנהלית של סין לכמה רמות עוד מזמנים קדומים. בחוקה של סין העממית מחולקת סין לשלוש רמות מנהליות, אולם בפועל מחולקת סין לחמש רמות: המחוז, הנציבות, הנפה, הפלך והכפר. בכל אחת מהרמות קיימים כמה סיווגים, לפי אופי השטח שאליו הם מתייחסים, כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן.

לחלוקה זו משמעות רבה מבחינת מנהל, מכיוון שלמנהל בכל אחת מהרמות סמכויות רבות והשפעה רבה מהמוכר בארץ. לטיב המנהל המקומי השפעה מכרעת על נושאים כמו הפיתוח הכלכלי שלו ומדיניות תכנון המשפחה שלו[1].

לחלוקה המנהלית יש תפקיד חשוב גם בתרבות הסינית, מכיוון שהסינים מזוהים במידה רבה עם מחוז המוצא שלהם, ולכל מחוז יש את המאפיינים הסטראוטיפיים שלו. החלוקה הנוכחית מבוססת במידה רבה על החלוקה שנקבעה בימי שושלת מינג, כשההבדלים המהותיים ביותר הם בחלוקה מחדש של צפון-מזרח סין, וכן ייסוד אזורים אוטונומיים אתניים על פי המודל הסובייטי.

הטבלה שלהלן מציגה את חמש הרמות של החלוקה המנהלית של סין, ואת הסיווגים הקיימים בכל רמה. לכל סיווג מציגה הטבלה את השם הסיני של הסוג, את התרגום המקובל שלו לאנגלית ולעברית, וכן את מספר החלוקות מכל סיווג.

שם בסינית שם באנגלית שם בעברית כמות
省级 Province level רמת מחוז 34
Province מחוז 23[2]
自治区 Autonomous Region מחוז אוטונומי 5
直辖市 (Direct-controlled) Municipality מחוז עירוני[3] 4
特别行政区 Special Administrative Region אזור מנהלי מיוחד 2
地极 Prefecture Level רמת נציבות 333
地级市 Prefecture-level City נציבות עירונית[3] 283
地区 Prefecture נציבות 17
自治州 Autonomous Prefecture נציבות אוטונומית 30
League ליגה[4] 3
县级 County Level רמת נפה 2858
County נפה 1464
自治县 Autonomous County נפה אוטונומית 117
县级市 County-level City נפה עירונית[3] 367
市辖区 District מועצה 855
Banner דגל[4] 49
自治旗 Autonomous Banner דגל אוטונומי[4] 3
林区 Forestry District מועצה מיוערת 1
特区 Special District מועצה מיוחדת 3
乡级 Township Level רמת פלך 40859
街道办事处 Subdistrict תת-מועצה 6686
Town עיירה 19141
Township פלך 14646
民族乡 Ethnic Township פלך אתני 1098
苏木 Sumu סוּמוּ[4] 181
民族苏木 Ethnic Sumu סוּמוּ אתני[4] 1
区公所 District Public Office משרד ציבורי במועצה[5] 2
村级 Village Level רמת כפר (לא רשמי)
社区 או 小区 או 居住区 Community קהילה
居民区 Neighborhood שכונה
自然村 Natural Village כפר טבעי
行政村 Administrative Village כפר מנהלי


Click to Shrink Back
טיינג'ין (מחוז עירוני)בייג'ינג (מחוז עירוני)אקסאי צ'ין (אזור במחלוקת)ארונצ'אל פראדש (אזור במחלוקת)הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד)טיבט (מחוז אוטונומי)שינג'יאנג (מחוז אוטונומי)גאנסוצ'ינגהאיסצ'ואןיונאןגואנגשי (מחוז אוטונומי)גוויג'ואוצ'ונגצ'ינג (מחוז עירוני)מונגוליה הפנימית (מחוז אוטונומי)נינגשיה (מחוז אוטונומי)שאאנשי (לא להתבלבל עם שאנשי)שאנשיחיילונגג'יאנגג'יליןליאונינגחביישאנדונגג'יאנגסוחנאןחובייחונאןהאינאןהאינאןמקאו (אזור מנהלי מיוחד)גואנגדונגג'יאנגשיפוג'ייןאנחוויג'ג'יאנגשאנגחאי (מחוז עירוניטיינג'ין (מחוז עירוני)סנקאקו (בשליטת יפן)איים בשליטת הרפובליקה הסינית (טאיוואן)איים בשליטת הרפובליקה הסינית (טאיוואן)איים בשליטת הרפובליקה הסינית (טאיוואן)איים בשליטת הרפובליקה הסינית (טאיוואן)China Administrative he.png

לדף הקובץ
תמונה אינטראקטיבית (לחצו להסבר)‏

מחוזות סין העממית. למידע על מחוז, לחצו עליורמת מחוז[edit | edit source]

ברפובליקה העממית של סין ישנם 34 אזורים הכלולים תחת ההגדרה מחוז, (כולל טאיוואן שעצמאותה אינה מוכרת על ידי סין העממית). מתוכם 23 מחוזות, חמישה מחוזות אטונומיים, ארבע מחוזות עירוניים ושני אזורים מנהליים מיוחדים.

למרות היותם נתונים למרות הממשלה המרכזית, אזורים בדרגת מחוז נהנים מחופש פעולה גדול יותר מאזורים אחרים בסין, דבר שמתבטא בעיקר בחופש כלכלי.

מחוז ברפובליקה העממית של סין לכל מחוז יש מזכירות משלו האחראית על ניהולו. מעמד החלטות המזכירות הוא מעל מעמד החלטות המושל. תחת הגדרה זו כלולים 23 אזורים, למרות שבפועל שולטת ממשלת סין רק על 22 אזורים. ראו פרק מעמדה הבינלאומי של טאיוואן

מחוז אוטונומי למעשה אין הרבה הבדל בין מחוז רגיל לבין מחוז אוטונומי, מלבד העובדה כי במחוז אוטונומי ניתנת האפשרות לתושבים לבחור את המושל מתוך בני אותו מיעוט. גם כאן למזכירות הכוח האמיתי. ברפובליקה העממית של סין חמישה מחוזות אוטונומיים. גואנגשי לבני ג'ואנג, מונגוליה הפנימית לבני מונגול, נינגשיה לבני חווי, שינג'יאנג לאויגורים וטיבט לטיבטים.

מחוז עירוני אלו הן ערים גדולות שקיבלו מעמד של מחוז. שטחו של המחוז העירוני כולל גם שטחים כפריים רבים, שעל פי רוב עולים בשטחם על האזורים האורבניים של המחוז. גם כאן הסמכות העליונה היא המזכירות, אלא שבראשות העיר עומד ראש עיר ולא מושל.

אזור מנהלי מיוחד זהו התואר הגבוה ביותר לאזור בסין, והוא שמור להונג קונג ולמקאו. לאזור כזה מנהל משלו עם מערכת חוקים משלו, ממשל זה אינו עצמאי לחלוטין וממשלת סין נוטה להתערב לפעמים בהחלטות המנהל. בראש המנהל עומד המנכ"ל (chief executive) אותו בוחרת ממשלת סין, מתוך הממשלה שנבחרת על ידי התושבים.

רמת נציבות[edit | edit source]

רמת נציבות היא הרמה השנייה במעמדה לרמת מחוז ברפובליקה העממית של סין. תחת רמה זו נכללים 333 אזורים. מתוכם 283 ערים ברמת נציבות, 17 נציבויות, 30 נציבויות אוטונומיות ושלוש ליגות, מונח הקיים במונגוליה הפנימית בלבד.

ערים ברמת נציבות אלו הן ערים גדולות החולשות על שטח נרחב המשתרע סביבם, הן אינן גדולות מספיק כדי להחשב כמחוזות עירוניים, אך חשובות דיין כדי לא להקרא סתם "עיר".

נציבויות אין למעשה הבדל בין נציבות לערים ברמת נציבות, ונציבויות רבות הפכו במהלך שנות השמונים לערים ברמת נציבות. כיום נציבויות קיימות ברובן רק בטיבט ושינג'יאנג.

נציביות אוטונומיות אלו ערים ברמת נציבות עם ריבוי של מיעוט אחד או יותר

ליגה כמוה כנציבות, השימוש בשם זה פוחת והולך בהדרגה, ואינו אלא שריד לאופן החלוקה שהיה שגור במונגוליה.

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ הרצאה של פרופ' קנת ליברטל על כלכלת סין
  2. ^ כולל טאיוואן
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 שימוש במונח "עיר": בעמודה הסינית ובעמודה האנגלית יש שימוש חוזר במונח "עיר" ברמות השונות. בהקשר זה חשוב לציין שהשימוש במונח זה בחלוקה המנהלית של סין הוא שונה מהשימוש האינטואיטיבי שלו. "עיר" בהקשר זה מתייחסת לשטח בגודל שרירותי, לאו דווקא אורבני, שבמרכזו אזור אורבני. כך למשל המחוז העירוני צ'ונגצ'ינג מכסה שטח של כ-82 אלף קמ"ר, אך רק כשליש מתושביה הם עירוניים. מסיבה מתורגם לעברית המונח "Municipality" כ"מחוז עירוני". ברוח זו תורגמו גם יתר המונחים המכילים את המילה City (市).
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 במונגוליה הפנימית בלבד
  5. ^ בהליכי ביטול מתקדמים

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +173 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png