ועד בית

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

ועד בית מוגדר בחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 כ"נציגות הבית המשותף". לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון[1]

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות."

מכאן שוועד הבית הוא גוף משפטי נפרד ופעולתו מוגבלת רק לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף.

מספר חברי ועד הבית - בהתאם לתקנון המצוי[2] מספר חברי הוועד האפשרי הוא בין אחד לחמישה חברי ועד.

בחירת ועד הבית - מתבצע במסגרת אספת דיירים שהיא המוסד היחיד בו יכול להיבחר ועד הבית. כדי לבחור נציגות מספיק להשיג רוב רגיל באסיפת הדיירים. בסמכות אספת הדיירים השנתית או אספת דיירים שלא מן המניין להחליף את וועד הבית או לשנות את הרכב חברי הוועד ובתנאי שהתכנסה באופן חוקי.

משך הקדנציה של ועד הבית - הוועד שנבחר ישמש בתפקידו למשך שנה עד לבחירת ועד חדש באסיפת הדיירים בשנה הבאה. "תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב),[3] היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה"

ועד בית זמני - המפקח רשאי למנות לבית נציגות זמנית עד שתיכון הנציגות הראשונה לפי התקנון; הרכב הנציגות הזמנית יהיה בהתאם להמלצת הבעלים של מחצית הדירות; באין המלצה כזאת, ימנה המפקח נציגות זמנית לפי שיקול דעתו מבין בעלי הדירות שבבית, או - אם לא הייתה אפשרות מעשית לעשות כן - שלא מבין בעלי הדירות, ורשאי הוא לקבוע שכר שישלמו לה בעלי הדירות. דינה של נציגות שנתמנתה כאמור בסעיף קטן (א) יהא לכל דבר כדין נציגות שנכונה לפי הוראות התקנון.[4][5]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ סעיף 65, חוק המקרקעין התשכ"ט 1969
  2. ^ תוספת, חוק המקרקעין התשכ"ט 1969
  3. ^ סעיף 15 (ב), התקנון המצוי
  4. ^ סעיף 77ד, חוק המקרקעין התשכ"ט 1969
  5. ^ שכנים, מאמרים בנושא ניהול הבית המשותף

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +1128 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png